• Ostatnia zmiana 14.01.2022 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Aktualności

   

  Rok akademicki 2021/2022


  Informacja dla studentów I roku kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE


   

  Pierwsze ćwiczenia z anatomii rozpoczynają się dnia 22.02.2022r. (środa) w salach Zakładu Anatomii
  Prawidłowej Człowieka UMB (wejście od ulicy Mickiewicza) o godzinie 14:10.

   

   

  WYKŁAD

  godz. 12:00 - 14:10

  ONLINE

  SEMINARIUM

  godz. 14:10 - 15:00

  sale ćwiczeniowe Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka (wejście od ul. Mickiewicza)

  ĆWICZENIA

  godz. 15:00 - 16:50

  sale ćwiczeniowe Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka (wejście od ul. Mickiewicza)

   

   

   

  • Na zajęciach obowiązuje biały fartuch i zmiana obuwia ORAZ ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ - MASECZKA OCHRONNA oraz RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE.
  • Obecność na wykładach i ćwiczeniach jest obowiązkowa.
  • Na poszczególne ćwiczenia obowiązuje znajomość materiału przedstawiona w planie zajęć (dotyczy to także pierwszych ćwiczeń).

   


  Z uwagi na obecną sytuację zagrożenia epidemicznego, prosimy o punktualność na zajęciach
  i bezwzględne przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie. W szczególności:

  - środki ochrony osobistej (maseczka ochronna zakrywająca usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe),

  - dezynfekcja rąk przed wejściem na sale ćwiczeniowe,

  - studenci z objawami infekcji nie mogą uczestniczyć w zajęciach.