• Ostatnia zmiana 18.09.2017 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

    Program nauczania

    Materiał realizowany jest w formie wykładów (40 godzin), ćwiczeń (35 godzin) i seminariów (15 godzin) zgodnie z harmonogramem.