Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności. Mamy POWER inwestujemy w kompetencje regionu. podstrona aktualności
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 05.04.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Aktualności

  2023.01.16 - Zapraszamy studentów i studentki V i VI roku Kierunku Lekarskiego do udziału w kursie "Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej"

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2022.11.16 - Zapraszamy studentów i studentki Wydziału Farmaceutycznego do udziału w stażach krajowych i zagranicznych

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2022.11.15 - Zapraszamy studentów i studentki V i VI roku Kierunku Lekarskiego do udziału w kursie "Echokardiografia przezklatkowa"

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2022.11.14 -  Zapraszamy studentów i studentki VI roku Kierunku Lekarskiego do udzialu w kursie ALS - kurs resuscytacyjny (IV edycja)

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2022.10.04 - Zapraszamy pracowników kadry administracyjnej UMB do udziału w konwersatorium z języka angielskiego z elementami języka specjalistycznego związanego z zarządzaniem, w tym zarządzaniem projektami

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2022.10.03 - Zapraszamy studentów i studentki V i VI roku Kierunku Lekarskiego do udzialu w kursie Języka angielskiego z elementami języka medycznego (IV edycja)

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2022.10.03 - Zapraszamy studentów i studentki kierunku: Lekarskiego – V i VI rok, Farmacji – V rok, Fizjoterapii – IV i V rok, Pielęgniarstwa I st. – II I III rok oraz II st. – I i II rok do udziału w Zajęciach warsztatowych realizowanych w zespole interdyscyplinarnym (IV edycja).

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2022.02.16 - Zapraszamy studentów i studentki V i VI roku Kierunku Lekarskiego do udzialu w kursie Echokardiografia przezklatkowa (II edycja)

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2021.11.04 - Zapraszamy studentów i studentki VI roku Kierunku Lekarskiego do udzialu w kursie ALS - kurs resuscytacyjny (III edycja)

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2021.10.01 - Zapraszamy studentów i studentki kierunku: Lekarskiego – V i VI rok, Farmacji – V rok, Fizjoterapii – IV i V rok, Pielęgniarstwa I st. – II I III rok oraz II st. – I i II rok do udziału w Zajęciach warsztatowych realizowanych w zespole interdyscyplinarnym (III edycja).

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2022.10.01 - Zapraszamy studentów i studentki V i VI roku Kierunku Lekarskiego do udzialu w kursie Języka angielskiego z elementami języka medycznego (III edycja)

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2021.07.16 - Zapraszamy na fotorelację z przeprowadzonych warsztatów z zakresu echokardiografii przezklatkowej (I edcyja)

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2021.02.10 -  Zapraszamy studentów i studentki V i VI roku kierunku Lekarskiego do udziału w warsztatach z zakresu echokardiografii przezklatkowej (I edcyja)

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2021.01.25 - Zapraszamy Kadrę Dydaktyczną Wydziału Farmaceutycznego UMB do udziału w szkoleniu pn. „Sposoby wizualizacji zmian molekularnych w komórkach skóry pod wpływem czynników fizykochemicznych i biologicznych”.

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2020.11.19 - Zapraszamy studentów i studentki V i VI roku Kierunku Lekarskiego do udziału w szkoleniu: „Język angielski z elementami języka medycznego” (II edycja)

  Więcej informajci TUTAJ

   

  2020.11.17 -  Zapraszamy studentów i studentki VI roku Kierunku Lekarskiego do udziału w kursie resuscytacyjnym ALS (II edycja)

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2020.10.01 -  Zapraszamy studentki i studentów: kierunku lekarskiego – V i VI roku, farmacji– V roku, fizjoterapii JSM – IV roku, fizjoterapii II stopnia – II roku, pielęgniarstwa I stopnia – II i III roku i pielęgniarstwa II stopnia – I i II roku do udziału w Zajęciach warsztatowych realizowanych w zespole interdyscyplinarnym (II edycja)

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2020.09.07 -  Zapraszamy Kadrę Dydaktyczną Wydziału Farmaceutycznego UMB do udziału w szkoleniu: ,,Wykorzystanie systemu LCMS w diagnostyce medycznej"

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2020.06.24 - Zapraszymy Kadrę Dydaktyczną Wydziału Farmaceutycznego UMB do udziału w szkoleniu: ,,Akredytacja analitycznych laboratoriów badawczych na potrzeby przemysłu zgodnie z ISO/IEC 17025:2017".

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2020.06.05 - Zapraszamy Kadrę Dydaktyczną Wydziału Farmaceutycznego UMB do udziału w szkolenie: ,,Walidacja metod analitycznych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym”.

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2020.03.13 - Zawieszenie realizacji wszelkich form edukacyjnych na UMB w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków UE.

  Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nr 21/2020 z dnia 13.03.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 19/2020 z dnia 10 marca 2020r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w terminie od dnia 12 marca do odwołania zawiesza się realizację wszelkich form edukacyjnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków UE, skierowanych do pracowników, studentów doktorantów, uczniów szkół średnich tj. szkoleń, zajęć warsztatowych oraz laboratoryjnych, wizyt studyjnych, praktyk, staży, zajęć w ramach studiów podyplomowych czy szkół letnich, poradnictwa itp. (§2, ust.3 Zarządzenia).

   

  2020.02.26 - UWAGA STUDENCI I STUDENTKI V i VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO! Rozpoczynamy rekrutację UZUPEŁNIAJĄCĄ na kurs języka angielskiego z elemementami języka medycznego. 

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2020.02.05 - Zapraszamy Kadrę Dydaktyczną Wydziału Farmaceutycznego UMB (Kierunek Kosmetologia) na szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2020.02.05 - Zapraszamy studentów i studentki V i VI roku kierunku Lekarskiego do udziału w kursie: ,,Język angielski z elementami języka medycznego". 

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2020.01.21 - Zapraszamy studentów i studentki VI roku kierunku Lekarskiego do udziału w kursie resuscytacyjnym ALS!

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2019.11.29 - Wyniki rekrutacji na zajęcia warsztatowe w zespole interdyscyplinarnym w zakresie opieki nad pacjentem geriatrycznym (I edycja)

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2019.11.25 - Uwaga Studenci! Przedłużona rekrutacja na zajęcia warsztatowe w zespole interdyscyplinarnym w zakresie opieki na pacjentem geriatrycznym (I edycja)

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2019.11.12 - Rekrutacja studentów WL, WF i WNOZ na zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym w zakresie opieki nad pacjentem geriatrycznym (I edycja)

  Więcej informacji o rekrutacji TUTAJ

   

  2019.10.08 - Czek na dofinansowanie projektu przekazany przedstawicielom UMB

  W dniu 08.10.2019 nastąpiło uroczyste przekazanie czeków na dofinansowanie nowych projektów na UMB.  Jednym z dofinansowanych projektów jest ,,Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  Symboliczne czeki w imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazał dziś na ręce Prorektora ds. Kształcenia UMB, prof. dr hab. Adriana Chabowskiego społeczny doradca ministra, poseł Jacek Żalek.

  Więcej o uroczystości i dofinansowanych projektach TUTAJ

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  czek zpu3

  POWRÓT