• Ostatnia zmiana 24.06.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Aktualności

   

  2020.06.24 - Zapraszymy Kadrę Dydaktyczną Wydziału Farmaceutycznego UMB do udziału w szkoleniu: ,,Akredytacja analitycznych laboratoriów badawczych na potrzeby przemysłu zgodnie z ISO/IEC 17025:2017".

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2020.06.05 - Zapraszamy Kadrę Dydaktyczną Wydziału Farmaceutycznego UMB do udziału w szkolenie: ,,Walidacja metod analitycznych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym”.

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2020.03.13 - Zawieszenie realizacji wszelkich form edukacyjnych na UMB w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków UE.

  Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nr 21/2020 z dnia 13.03.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 19/2020 z dnia 10 marca 2020r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w terminie od dnia 12 marca do odwołania zawiesza się realizację wszelkich form edukacyjnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków UE, skierowanych do pracowników, studentów doktorantów, uczniów szkół średnich tj. szkoleń, zajęć warsztatowych oraz laboratoryjnych, wizyt studyjnych, praktyk, staży, zajęć w ramach studiów podyplomowych czy szkół letnich, poradnictwa itp. (§2, ust.3 Zarządzenia).

   

  2020.02.26 - UWAGA STUDENCI I STUDENTKI V i VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO! Rozpoczynamy rekrutację UZUPEŁNIAJĄCĄ na kurs języka angielskiego z elemementami języka medycznego. 

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2020.02.05 - Zapraszamy Kadrę Dydaktyczną Wydziału Farmaceutycznego UMB (Kierunek Kosmetologia) na szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2020.02.05 - Zapraszamy studentów i studentki V i VI roku kierunku Lekarskiego do udziału w kursie: ,,Język angielski z elementami języka medycznego". 

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2020.01.21 - Zapraszamy studentów i studentki VI roku kierunku Lekarskiego do udziału w kursie resuscytacyjnym ALS!

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2019.11.29 - Wyniki rekrutacji na zajęcia warsztatowe w zespole interdyscyplinarnym w zakresie opieki nad pacjentem geriatrycznym (I edycja)

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2019.11.25 - Uwaga Studenci! Przedłużona rekrutacja na zajęcia warsztatowe w zespole interdyscyplinarnym w zakresie opieki na pacjentem geriatrycznym (I edycja)

  Więcej informacji TUTAJ

   

  2019.11.12 - Rekrutacja studentów WL, WF i WNOZ na zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym w zakresie opieki nad pacjentem geriatrycznym (I edycja)

  Więcej informacji o rekrutacji TUTAJ

  2019.10.08 - Czek na dofinansowanie projektu przekazany przedstawicielom UMB

  W dniu 08.10.2019 nastąpiło uroczyste przekazanie czeków na dofinansowanie nowych projektów na UMB.  Jednym z dofinansowanych projektów jest ,,Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  Symboliczne czeki w imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazał dziś na ręce Prorektora ds. Kształcenia UMB, prof. dr hab. Adriana Chabowskiego społeczny doradca ministra, poseł Jacek Żalek.

  Więcej o uroczystości i dofinansowanych projektach TUTAJ

   

   

   

   

   

  POWRÓT