Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Ponad 13 mln złotych otrzymał UMB na rozwój uczelni

  08.10.2019 15:57
  Autor: Administrator UMB

   

  Dwa granty złożone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zostały wysoko ocenione przez NCBiR i otrzymały finansowanie. Pierwszy na kwotę blisko 9 mln. złotych dotyczy „Zintegrowanego Programu Kształcenia z Wykorzystaniem Innowacyjnych Metod w Zespole Stomatologicznym” 

  Celem otrzymanego grantu jest poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku obejmująca cyfryzację i standaryzację nauczania na kierunkach dentystycznych (kierunki: Higiena Stomatologiczna, Techniki Dentystyczne, Lekarsko-Dentystyczny) oraz dostosowanie ich do potrzeb gospodarki i społeczeństwa.

  W ramach projektu przewidziane jest m.in:

  -  stworzenie platformy e-learningowej umożliwiającej prowadzenie kształcenia zdalnego na kierunkach  Lekarsko-Dentystycznym i Techniki Dentystyczne (zakup sprzętu, oprogramowania, odpracowanie materiałów dydaktycznych w formie e-learningu na kierunku Lekarsko-Dentystycznym (1-4 rok) oraz Techniki Dentystyczne (1-3 rok)

  -  utworzenie nowego kierunku studiów: Higiena stomatologiczna (studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym trwające 3 lata; na pierwszy rok studiów przyjętych zostanie 18 osób)

  - modyfikacja programu kształcenia na kierunku Techniki dentystyczne

  • I rok - Modyfikacja sylabusa dla przedmiotu Modelarstwo i rysunek; zakup sprzętu do realizacji zajęć praktycznych,
  • III rok – modyfikacja sylabusa z przedmiotu Techniki protetyczne; zakup wyposażenia do zaplecza technicznego (zakup skanera, akcesoriów do drukarki 3D, materiałów zużywalnych).

  - modyfikację programu kształcenia na kierunku lekarsko – dentystycznym:

  • wprowadzenie zajęć praktycznych na IV i V roku z zakresu Analizy 3D pacjentów z wadami szkieletowymi, wyposażenie zaplecza technicznego
  • wprowadzenie zajęć praktycznych na V roku z zakresu:  Projektowania uśmiechu, Planowania leczenia implantologicznego w oparciu o programy komputerowe, Inżynierii tkankowej, Protetyki stomatologicznej (modyfikacja sylabusów, wyposażenie zaplecza technicznego)

  - rozwój kompetencji studentów - wsparciem dla 218 studentów, którym do zakończenia kształcenia pozostają maks. 4 semestry

  • 18 studentów II roku  I st. kierunku Higiena Stomatologiczna: kurs Fotografia cyfrowa w stomatologii oraz kurs Komunikacja z pacjentem w gabinecie stomatologicznym
  • 80 studentów (4 edycje) V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego warsztaty Szkolenie endodentyczne na fantomach i Praktyczne zajęcia endodentyczne z pacjentami;
  • 80 studentów III roku I st. na kierunku Techniki Dentystyczne oraz 80 studentów V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego (łącznie 4 edycje): pobyt studentów w centrum protetyczno- edukacyjnym we Włoszech, zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem oprogramowania CAD CAM 

  - rozwój kadry dydaktycznej – szkolenia dla 33 pracowników kadry dydaktycznej wydziału lekarskiego z zakresu:

  • ZINTEGROWANEJ REHABILITACJI NARZĄDU ŻUCIA (Szkolenie z zakresu Stomatologii przewidywalnej prof. A. Gerbera w 5 krokach dla 29 osób )
  • ERGONOMII PRACY NA 4 i 6 RĄK (szkolenie umożliwiające kształcenie studentów z zakresu pracy i postawy higienistki stomatologicznej, dla 8 osób)
  • STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ (szkolenie w Genewie dla 3 osób prowadzących zajęcia z praktycznych technik dentystycznych)
  • SKANOWANIA WEWNĄTRZUSTNEGO (szkolenia dla kadry realizującej przedmioty Modelarstwo i rysunek, Techniki protetyczne, Protetyka stomatologiczna: Skanowanie wewnątrzustne (dla 22 osób)
  • Druk 3D (dla 22 osób poziom podstawowy, dla 8 osób poziom zaawansowany))
  • PROJEKTOWANIE UŚMIECHU (szkolenia z Fotografii cyfrowej oraz Tworzenia Wax-up'ów - dla 7 osób)
  • Szklenie VieSID DT Curriculum Sekwencyjny (dla 4 osób)
  • Szkolenie Curriculum Gnatologia Okluzja w interdyscyplinarnej stomatologii (dla 7 osób)

   

  Drugi projekt UMB NCBiR dofinansował kwotą blisko 4,5 mln. złotych.

  Zatytułowany jest ,,Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  Głównym celem Projektu jest poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  Zakłada on podniesienie kompetencji kadry UMB w zakresie umiejętności dydaktycznych, kadry administracyjnej oraz studentów UMB. W tym celu przewidziano dostosowanie wybranych kierunków studiów do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Dla studentów zaplanowano realizację szkoleń certyfikowanych, zajęć warsztatowych, zadań praktycznych, wizyt studyjnych oraz wysokiej jakości programy stażowe rozwijające kompetencje spójne z efektami kształcenia na realizowanych kierunkach studiów. Dla nauczycieli akademickich Wydziału Farmaceutycznego UMB przewidziane zostały w projekcie szkolenia prowadzące do nabycia umiejętności dydaktycznych wykorzystujących metody nowoczesnej kosmetologii, diagnostyki medycznej i analizy farmaceutycznej. W przypadku kadry administracyjnej zostały zaplanowane liczne szkolenia mające na celu rozwój poszczególnych działów objętych projektem.

   

  W sumie projektem zostanie objętych 605 uczestników, w tym 534 studentów z Wydziałów: Lekarskiego, Farmaceutycznego, Nauk o Zdrowiu, 16 nauczycieli akademickich z Wydziału Farmaceutycznego oraz 55 pracowników administracyjnych.

   

  Projekt obejmuje realizację 6 zadań:

  Zadanie 1: Dostosowanie programów studiów

  Zadanie 2: Rozwój kompetencji studentów

  Zadanie 3: Rozwój praktycznych umiejętności studentów – staże dla studentów Wydziału Lekarskiego

  Zadanie 4: Rozwój praktycznych umiejętności studentów – staże dla studentów Wydziału Farmaceutycznego

  Zadanie 5: Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej

  Zadanie 6: Rozwój kadry administracyjnej

   

  Symboliczne czeki w imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazał dziś na ręce Prorektora ds. Kształcenia UMB, prof. dr hab. Adriana Chabowskiego społeczny doradca ministra, poseł Jacek Żalek.

   

   

  Powrót