Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 9 mln zł na badania raka gruczołu krokowego.
 • Ostatnia zmiana 22.12.2020 przez Medyk Białostocki

  9 mln zł na badania raka gruczołu krokowego

  Agencja Badań Medycznych przyznała UMB 9 mln zł grantu na badania kliniczne raka gruczołu krokowego z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia PET/MRI z radioznacznikiem PSMA.

   

  Włączenie nowoczesnego badania PET/MR i innowacyjnego radioznacznika do standardowego postępowania u chorych z rakiem prostaty może istotnie poprawić efektywność leczenia oraz długofalowo wydłużyć czas przeżycia oraz jakość życia chorych na raka gruczołu krokowego. Na podstawie dotychczasowych nielicznych doniesień naukowych oczekiwane jest osiągnięcie, w porównaniu do tradycyjnej metody diagnostycznej, wyższej wartości badania oraz większego wpływu na decyzje terapeutyczną.

  W ramach projektu Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wraz z partnerem (CO Bydgoszcz) wykonają po 188 badań z 68GA-PSMA PET/CT (pozytonowa emisyjna tomografia z tomografią komputerową z użyciem innowacyjnego radioznacznika 68Ga-PSMA (ang. Prostate Specific Membrane Antigen) oraz 68GA-PSMA PET/MR. Wartość dofinansowania to 9,2 mln PLN. Celem badania będzie porównanie zastosowania obu technik u chorych.

  Wieloośrodkowym badaniem prospektywnym zostanie objętych 366 chorych. Otrzymane dane będą weryfikowane wynikami z badania histopatologicznego (u pacjentów po wycięciu prostaty lub poddanych biopsji celowanej prostaty opartej na nawigacji obrazem PET/MRI) i/lub poprzez 12-miesięczną obserwację chorych (u wszystkich pacjentów pomiar wartości PSA).

  Rak gruczołu krokowego (RGK) jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym w populacji męskiej w Europie, a drugim (po raku płuca) na świecie. W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost zachorowań na raka gruczołu krokowego. W 2017 zdiagnozowano go w Polsce u ponad 16 tys. mężczyzn, odnotowano ponad 5 tys. zgonów. Umieralność z powodu tego nowotworu w krajach Unii Europejskiej to średnio 37,4/100 tys., niestety w Polsce jest wyższa i wynosi 48,4/100 tys. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU) wskazują na to, że w niektórych sytuacjach standardowe metody obrazowania mają niewystarczającą wartość diagnostyczną. W związku z tym, w oparciu o obiecujące wyniki dotychczasowych doniesień klinicznych i naukowych, zaleca się stosowanie metody PET/CT (pozytonowa emisyjna tomografia z tomografią komputerową) z użyciem innowacyjnego radioznacznika 68Ga-PSMA (ang. Prostate Specific Membrane Antigen) u pacjentów ze wczesną wznową biochemiczną po usunięciu raka prostaty oraz u chorych z RGK średniego i wysokiego ryzyka w przedoperacyjnej ocenie zaawansowania zmian. Poza skanerami PET/CT od 2011 r. na rynku medycznym dostępna jest również technika symultanicznego PET/MR (pozytonowa emisyjna tomografia z rezonansem magnetycznym). Jej innowacyjność polega na tym, że jednoczasowo razem z badaniem PET przeprowadzany jest diagnostyczny MR całego ciała z wykorzystaniem wielu sekwencji, w tym z mpMR miednicy mniejszej. Badanie molekularne PET/MR jest techniką multimodalną dostarczającą wielu danych, poza tymi z badania PET oraz strukturalnymi z MR, również informacje dotyczące gęstości komórkowej, perfuzji tkanek i in., ponadto posiada lepszą rozdzielczość w ocenie tkanek miednicy mniejszej oraz niską dawkę promieniowania jonizującego.

  opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.