Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ranking Studenckich Kół Naukowych UMB .
 • Ostatnia zmiana 23.07.2024 przez Medyk Białostocki

  Ranking Studenckich Kół Naukowych UMB

  Przynależność do dobrego koła naukowego to szansa na początek kariery naukowej, poznanie ciekawych osób, ale też zdobycie stypendium. Tylko, które z kół wybrać, jeśli na naszej Uczelni jest ich około setki!

  Studenckie Towarzystwo Naukowe to organizacja, która integruje działalność Kół w UMB. Koordynuje ich działalność i wspiera prace. Co roku przygotowuje też ranking na podstawie ich działalności i aktywności. W tegorocznym najwyżej punktowane były osiągnięcia międzynarodowe oraz publikacje warte powyżej 2 IF!

  Ten za lata 2022/23 został ogłoszony podczas finałowej gali 18 BIMC, w Aula Magna Pałacu Branickich.

  Klasyfikacja ogólna

  I miejsce - Studenckie Koło Naukowe "Biochemii Chorób Cywilizacyjnych" przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii (opiekun: dr hab. Mateusz Maciejczyk, Wydział Nauk o Zdrowiu)

  II miejsce - Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji (opiekunowie: dr hab. Kamil Grubczak oraz mgr Aleksandra Starosz, Wydział Lekarski)

  III miejsce - Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej (opiekunowie: dr Olga M. Koper-Lenkiewicz, dr Joanna Kamińska, dr Justyna Dorf, Wydział Farmaceutyczny)

   

  Klasyfikacja wydziałowa

  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  I miejsce : Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji

  II miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Kardiologii Inwazyjnej

  III miejsce: Pediatric Infectious Diseases Student Association

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  I miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  II miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Bromatologii

  III miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Histologii i Cytofizjologii

  Wydział Nauk o Zdrowiu

  I miejsce: Studenckie Koło Naukowe "Biochemii Chorób Cywilizacyjnych" przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

  II miejsce: Studencki Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakladzie Zintegrowanej Opieki Medycznej

  III miejsce: Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Geriatrii

  Klasyfikacja wg. Dyscyplin naukowych

  STOMATOLOGIA

  I miejsce: Periodontologiczno-implantologiczne Koło Naukowe przy Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej

  II miejsce: STN APEX przy Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej

  III miejsce: Studenckie Koło Naukowe StuDentio przy Zakładzie Propedeutyki Stomatologii

  CHIRURGIA

  I miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

  II miejsce: Studeckie Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji

  III miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neurochirurgii

  PEDIATRIA

  I miejsce: Pediatric Infectious Diseases Student Association

  II miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

  III miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej

  NAUKI PODSTAWOWE

  I miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  II miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Bromatologii

  III miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy zakładzie Histologii i Cytofizjologii

  CHOROBY WEWNĘTRZNE

  I miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Kardiologii Inwazyjnej

  II miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Dermatologii i Wenerologii

  III miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii

  INTERDYSCYPLINARNE

  I miejsce: Studenckie Koło Naukowe "Biochemii Chorób Cywilizacyjnych" przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

  II miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji

  III miejsce: Studencki Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakladzie Zintegrowanej Opieki Medycznej

  WYRÓŻNIENIA ZA DZIAŁALNOŚĆ

  Na arenie międzynarodowej

  I miejsce: Studenckie Koło Naukowe "Biochemii Chorób Cywilizacyjnych" przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

  II miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji

  III miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

  Na arenie krajowej

  I miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Kardiologii Inwazyjnej

  II miejsce: II Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Nuklearnej

  III miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Dermatologii i Wenerologii

  Klasyfikacja wg. jakości publikacji

  I miejsce: Studencki Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakladzie Zintegrowanej Opieki Medycznej

  II miejsce: Studenckie Koło Naukowe "Biochemii Chorób Cywilizacyjnych" przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

  III miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiwm Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę"

  Wyróżnienia dodatkowe:

  I miejsce: Studencki Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakladzie Zintegrowanej Opieki Medycznej

  II miejsce: Studenckie Koło Naukowe "Biochemii Chorób Cywilizacyjnych" przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

  III miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Medycyny Ratunkowej

   

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.