Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. THE UMB. Ranking .
 • Ostatnia zmiana 15.10.2021 przez Medyk Białostocki

  THE UMB. Ranking

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku pojawił się w jednym z największych światowych zestawień uczelni wyższych. Ranking „Times Higher Education World University Ranking” to ranking najlepszych uniwersytetów na świecie przygotowywany od 2010 r. przez brytyjskie czasopismo „Times Higher Education”.

  W kategorii „Clinical and Health” rankingu „Times Higher Education World University Ranking by subject” UMB została spozycjonowana w przedziale 601+.

  W rankingu tym, znalazło się jedynie 5 polskich uczelni medycznych. Szczególnie dobry wynik nasza Uczelnia uzyskała w kategoriach „Teaching” oraz „Industry Income”. W rankingu spośród polskich uczelni wyżej uplasował się Uniwersytet Jagielloński. W tym samym przedziale co UMB znalazły się: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

  Uniwersytecki ranking „THE” jest postrzegany, obok Shanghai Ranking – Academic Ranking of World Universities (ARWU), QS World University Rankings (QS) oraz US News Best Global Universities Rankings (US News), jako jedno z czterech najpilniej śledzonych globalnych zestawień tego typu.

  UMB został spozycjonowany w przedziale miejsc 1001-1200, co dało trzeci wynik w Polsce. Przed nami - w krajowym zestawieniu - znalazły się tylko dwie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński (miejsca 500-600) oraz Uniwersytet Warszawski (600-800). Szczególnie dobry wynik UMB uzyskał w kategoriach „Teaching” oraz „Industry Income”. W rankingu wyprzedziliśmy wiele czołowych krajowych ośrodków naukowych, m.in. Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski czy Politechnikę Warszawską.

  Obszar międzynarodowych rankingów uczelni wyższych nie był dotąd przez UMB rozpoznany. Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, iż niektóre z rankingów wymagają samodzielnego raportowania danych, co nie było u nas dotąd praktykowane. W 2020 roku w Dziale Współpracy Międzynarodowej zostało wyodrębnione osobne stanowisko, w ramach którego podjęto analizy możliwości uczestnictwa UMB w najważniejszych światowych rankingach. Ranking „Times Higher Education World University Ranking” został wybrany jako kierunek priorytetowy.

  Przygotowanie samego wniosku, choć jest czasochłonne, to wymaga też sporo specjalistycznej wiedzy. Ten złożony w konkursie THE opiera się bowiem o brytyjski system edukacji, który diametralnie różni się od polskiego. Przykładowo, w polskiej świadomości istnieje przekonanie, iż liczba pracowników akademickich wykazywanych przez uczelnie powinna być jak największa. Świadczy to o dużym zaangażowaniu kadry w kształcenie pojedynczego studenta. System wykorzystywany przez ranking THE bierze natomiast pod uwagę liczbę dyplomów przypadających na pracownika, licząc tym samym efektywność. Dlatego np. trzeba było dokonać „oddzielenia” części etatów pracowników naukowo-dydaktycznych, które przeznaczane są bezpośrednio na nauczanie od czasu, który poświęcany jest na badania. W innym przypadku, wpisanie liczby pracowników bez tego rozróżnienia byłoby dla UMB krzywdzące.

  Pisząc o rankingach, nie sposób nie wspomnieć o inicjatywie „International Visibility Project”. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku był czynnym uczestnikiem projektu, którego szczególna uwaga poświęcona została możliwości włączenia polskich uczelni do tzw. “Big-4 Group” rankingów międzynarodowych. Wrzesień 2021 jest czasem kiedy oficjalnie dołączyliśmy do tej rywalizacji.

  dr Łukasz Lepionka, Dział Współpracy Międzynarodowej UMB

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.