Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowi profesorowie UMB.
 • Ostatnia zmiana 26.09.2014 przez Medyk Białostocki

  Nowi profesorowie UMB

  Na początku czerwca prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominacje na stopnie profesorskie dwójce naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Z tej okazji prezentujemy ich sylwetki.

   

  Prof. dr hab. Beata Naumnik

  Kierownik I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ

   

  Absolwentka I LO w Białymstoku i Wydziału Lekarskiego UMB. Obie szkoły ukończyła z wyróżnieniem. Dwukrotna laureatka tytułu „Primus inter pares”.

  W 1997 roku podjęła pracę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. K. Dłuskiego w Białymstoku na Oddziale Nefrologii i Chorób Wewnętrznych. Rok później została nauczycielem akademickim w Klinice Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Akademii Medycznej, kierowanej przez prof. Michała Myśliwca. To on stał się Jej mentorem. W roku 2000 r. uzyskała tytuł dr med. (temat: „Czynnik tkankowy i jego inhibitor u chorych na przewlekłą niewydolność nerek”) oraz pierwszy stopień specjalisty i tytuł lekarza chorób wewnętrznych. Cztery lata później była już specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i adiunktem. W 2008 r. zdała egzamin specjalistyczny z nefrologii i uzyskała habilitację (tytuł rozprawy: „Czynnik tkankowy i jego inhibitor jako markery uszkodzenia śródbłonka w chorobach nerek – modulujący wpływ heparyn”), w 2012 r. zdała egzamin specjalistyczny z transplantologii klinicznej. Rok później była już kierownikiem I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ UMB.

  Główne kierunki działalności naukowej prof. Naumnik dotyczą zagadnień: dysfunkcji śródbłonka i przewlekłego stanu zapalnego (implikacje kliniczne i farmakologiczne) u chorych hemodializowanych; modulującego wpływu heparyn (heparyny drobnocząsteczkowe vs niefrakcjonowana) na śródbłonek u chorych hemodializowanych; analizy czynników wpływających na stężenie TF i TFPI, jako markerów uszkodzenia śródbłonka u chorych na przewlekłą chorobę nerek w okresie przeddializacyjnym; powikłań infekcyjnych u chorych po przeszczepieniu nerki.

  Prof. Beata Naumnik miał pięciokrotnie przyznane granty KBN. Była współwykonawcą projektu POMOST pt. „The significance of pattern of tissue injury and platelet activation in Cd4+ kidney allografts” realizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I „Badania i rozwój innowacyjnych technologii”.

  W 2002 r. otrzymała nagrodę i grant Komitetu 39-ego Kongresu ERA-EDTA. Dwukrotnie (w 2003 i 2004 r.) otrzymała Zespołowe Nagrody Ministra Zdrowia. Siedmiokrotnie była laureatem Zespołowych i Indywidualnych Nagród Rektora AMB/UMB. Jest także recenzentem czasopism o zasięgu międzynarodowym.

  Prywatnie jest mężatką, mamą dwójki dzieci i zapaloną narciarką.

   

  Prof. dr hab. Tadeusz Wojciech Łapiński

  adiunkt

  Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii

  Białostoczanin. Absolwent Wydziału Lekarskiego UMB w 1984 r. W tym samym roku rozpoczął pracę w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, a rok później w Klinice Chorób Zakaźnych (obecnie Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii) AMB, gdzie pracuje nadal.

  W roku 1988 uzyskał specjalizację I stopnia z zakresu chorób wewnętrznych, w roku 1991 specjalizację II stopnia z zakresu chorób zakaźnych, a w roku 1995 specjalizację II stopnia z medycyny morskiej i tropikalnej.

  Od początku swojej pracy głównym kierunkiem zainteresowań zawodowej były badania nad diagnostyką i leczeniem chorych z uszkodzeniami wątroby. W roku 1989 obronił pracę doktorską zatytułowaną „Wolne kwasy tłuszczowe w osoczu i trójglicerydy w surowicy krwi w encefalopatii i śpiączce wątrobowej”. W roku 2007 otrzymał tytuł dr hab. za rozprawę ”Badania nad wskaźnikami programowanej śmierci komórki w zakażeniach wirusowych HBV, HCV i HIV”. 

  Najważniejsze kierunki zainteresowań to: badania nad epidemiologią, patogenezą, diagnostyką oraz terapią zakażeń wirusami HBV, HDV, HCV i HIV. Od roku 1985 uczestniczył w badaniach epidemiologicznych określających występowanie zakażeń HBV, HDV i HIV u alkoholików i osób przyjmujących środki odurzające drogą dożylną.

  Jest współautorem 87 prac oryginalnych, 30 prac poglądowych, 25 publikacji książkowych i 92 komunikatów zjazdowych. Opublikowane prace były cytowane w wielu renomowanych czasopismach, m.in.: Hepatology, International Immunology, Viral Immunology, Immunopharmacology and Immunotoxicology, International Immunology, Therapy.

  Trzykrotnie był kierownikiem specjalizacji II stopnia lekarzy kształcących się w zakresie chorób zakaźnych. Trzykrotnie był promotorem prac doktorskich, kolejny przewód doktorski jest otwarty. Wszystkie rozprawy dotyczyły patologii wątroby. Od roku 2011 opiekuje się Zakaźnym Kołem Naukowym. Efektem są cztery publikacje z udziałem uczestników koła, oraz otwarta rozprawa doktorska jednej z uczestniczek koła. Czterokrotnie otrzymał Nagrodę Zespołową Ministra  Zdrowia i Opieki Społecznej, 14 nagród indywidualnych  i zespołowych Rektora AMB/UMB.

   

  Opracował Wojciech Więcko

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.