• Updated 16.12.2019 by Administrator UMB

  Holders of Doctor Honoris Causa degree

   

  Jerzy Sztachelski, PhD Professor Tadeusz Kielanowski. Professor Marian Górski. Professor Jan Nielubowicz.
  dr med. Jerzy Sztachelski – 1960 prof. dr hab. med. Tadeusz Kielanowski – 1965 prof. dr hab. Marian Górski – 1976 prof. dr hab. Jan Nielubowicz – 1983
  Professor Silvio Garattini. Professor Jan Witold Moll  Professor Stefan Soszka. Professor John David Williams.
  prof. dr Silvio Garattini – 1984  prof. zw. dr hab. med. Jan Witold Moll – 1984  prof. zw. dr hab. med. Stefan Soszka – 1985  prof. dr John David Williams – 1987
  Professor Andrzej Danysz. Professor Tadeusz Dzierżykraj-Rogalski . Professor Dymitr Adrejewicz Masłakow. Professor Hans Klaus Breddin.
  prof. zw. dr hab. med. Andrzej Danysz – 1989  prof. zw. dr hab. Tadeusz Dzierżykraj-Rogalski – 1988  prof. dr med. Dymitr Adrejewicz Masłakow – 1989  prof. dr Hans Klaus Breddin – 1990
  Professor Karol Buluk.  Professor Maria Byrdy.  Professor Witold Janusz Rudowski.  professor Bronisław Leszek Słomiany.
  prof. zw. dr med. Karol Buluk – 1990  prof. dr hab. Maria Byrdy – 1990  prof. dr med. Witold Janusz Rudowski – 1990  prof. dr Bronisław Leszek Słomiany – 1990
   Professor Jacques Paul Borel. Professor Maria Kopeć.  Ryszard Kaczorowski.  Professor Stefan Niewiarowski.
   prof. dr Jacques Paul Borel – 1991  prof. dr Maria Kopeć – 1991  Ryszard Kaczorowski – 1992  prof. dr hab. Stefan Niewiarowski – 1993
  Professor Akikazu Takada. Professor Ronald Terjung. Professor Rodger Bick. Professor Stanisław Jan Konturek.
  prof. dr Akikazu Takada – 1993 prof. dr Ronald Terjung – 1993 prof. dr Rodger Bick – 1995 prof. dr hab. Stanisław Jan Konturek – 1995
  Professor Jean Cohen. Professor Antoni Gabryelewicz. Professor Zbigniew Religa. Professor Mieczysław Chorąży
  prof. Jean Cohen – 1996 prof. dr hab. Antoni Gabryelewicz – 1998 prof. dr hab. Zbigniew Religa – 1998 prof. dr hab. Mieczysław Chorąży – 2000
  Professor Mirosław Jan Mossakowski. Professor Zbigniew Knapik. Professor Franciszek Józef Kokot . Professor Maria Benedetta Donati.
  prof. dr hab. Mirosław Jan Mossakowski – 2000  prof. dr hab. Zbigniew Knapik –2001  prof. dr hab. Franciszek Józef Kokot –2001  prof. Maria Benedetta Donati – 2002 
  Professor Giovanni de Gaetano. Professor Jan Prokopowicz. Professor Manfred Göthert. Professor Marian Szamatowicz.
  prof. Giovanni de Gaetano - 2002  prof. dr hab. Jan Prokopowicz –2002  prof. Manfred Göthert – 2003  prof. dr hab. Marian Szamatowicz – 2004 
  Professor Władysław Gałasiński. Professor Marcin Kamiński. Professor David Grahame Hardie. Professor Maciej Zabel.
  prof. dr hab. Władysław Gałasiński - 2006  prof. dr hab. Marcin Kamiński – 2007  prof. David Grahame Hardie – 2008  prof. dr hab. Maciej Zabel – 2009 
  Professor Jan Górski. Professor Ida Teresa Kinalska.    
  prof. dr hab. Jan Górski - 2010 prof. dr hab. Ida Teresa Kinalska - 2011