Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. KRONIKA UMB 2017.
 • Ostatnia zmiana 06.04.2018 przez Medyk Białostocki

  KRONIKA UMB 2017

  2017 rok był bardzo ważny dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prezentujemy zapis wydarzeń z tego okresu.

   

  STYCZEŃ

  1 stycznia - 30 września

  Realizacja projektu: „Wysokiej jakości programy stażowe na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”.

  2

  UMB otrzymał dofinansowanie w wysokości 800 tys. zł z MNiSW w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+”. Koordynatorem projektu po stronie UMB jest dr Andrzej Małkowski z BOWiTT.

  5

  Jagiellonia Białystok na badaniach przedsezonowych w Centrum Badań Klinicznych UMB.

  11

  Wykład pt. „Pierwsza pomoc w nagłych stanach zagrożenia życia”, dr n. med. Marzena Wojewódzka - Żelezniakowicz z Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof UMB. Organizator: PTF, o. Białystok, Okręgowa Izba Aptekarska; Euroregionalne Centrum Farmacji UMB.

  14

  „Studiuj w UMB!” Wizyta uczniów II i III LO z Białegostoku na Wydziałach: Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu.

  18

  UMB uczestniczył w XII Targach Edukacyjnych w II LO w Białymstoku.

  19-21

  Piętnaste Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne, Białowieża. Organizatorzy: Klinika Psychiatrii UMB, Oddział Podlaski PTP.

  19

  Wernisaż wystawy prac Cecylii Sołyjan, Biblioteka Główna UMB.

  21

  Z diagnostą laboratoryjnym po zdrowie - Dzień Babci i Dziadka. Organizator: Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny, CH Atrium Biała.

  24

  W 13 poradniach rodzinnych w Białymstoku ruszył program naukowy ALICE. Koordynator projektu: prof. dr hab. Sławomir Chlabicz, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej UMB i konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej.

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał dr Wojciech Jóźwicki.

  24 stycznia - 5 lutego

  Ferie w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

   

  LUTY

  Projekt UMB pt. „International Interdisciplinary PhD studies in Biomedical Research and Biostatistics. Supporting the career and training in omic-based research and biostatistics by inter-national and - sectoral mobility” (ImPRESS), jako jedyny z Polski zakwalifikowano do finansowania w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie konkursu COFUND 2016 Programu Ramowego Horyzont 2020. Komisja Europejska dofinansuje go kwotą ponad 1,5 mln euro.

  7

  Słuchacze Uniwersytetu Zdrowego Seniora UMB otrzymali „Pudełko życia” z rąk zastępcy prezydenta Miasta Białegostoku, Rafała Rudnickiego.

  9

  „Studiuj w UMB!” Wizyta uczniów II klasy Salezjańskiego LO z Sokołowa Podlaskiego w UMB.

  10-12

  XIII Konferencja Naukowo - Szkoleniowa „Nefrokardiologia 2017”, Białowieża. Organizator: I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ UMB.

  14-19

  „Zakochaj się w Muzeum” - Walentynki w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  16

  Spotkanie prorektorów ds. nauki uniwersytetów medycznych, Aula Magna UMB. Gościem specjalnym był wiceminister nauki prof. Łukasz Szumowski.

  16-17

  W ramach Programu Erasmus+, dr Doris Bohman i dr Ewa Andersson z Department of Health, Blekinge Institute of Technology (Karlskrona, Szwecja) odwiedziły WNoZ UMB.

  17

  Prof. Paul Janmey z University of Pennsylvania USA, wygłosił wykład ekspercki pt. „Altered tissue mechanics in liver cancer and glioma”; ECF UMB.

  Rozpoczęto Akcję Centrum Wolontariatu WNOZ „Aby móc czytać - potrzebne są książki”.

  Spotkanie przedsiębiorców skupionych w Białostockiej Loży BCC i przedstawicieli UMB (prorektora ds. nauki prof. dra hab. Marcina Moniuszko oraz prof. dra hab. Lecha Chyczewskiego).

  20

  UMB wzięło udział w XV Prezentacjach Edukacyjno - Doradczych „Uczelnie w powiecie”, Zambrów.

  22

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymała dr Ewa Rodakowska.

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał dr Michał Ciborowski.

  „Wampiriada”- akcja honorowego krwiodawstwa, WNoZ UMB.

  23-24

  Rektor prof. dr hab. Adam Krętowski i prorektor ds. nauki prof. dr hab. Marcin Moniuszko uczestniczyli w konferencji „Doskonałość naukowa - jak równać do najlepszych”. Organizatorzy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Polska Akademia Nauk.

  24

  Prof. dr hab. Jacek Nikliński odebrał certyfikat potwierdzający członkostwo w Business Center Club.

  25

  Charytatywny Bal Karnawałowy środowiska akademickiego UMB.

  „Studiuj w UMB”, wizyta uczniów klas o profilu medycznym i przyrodniczym z I LO w Białymstoku.

  27

  UMB wzięło udział w XV Prezentacjach Edukacyjno - Doradczych „Uczelnie w powiecie”, Sokółka.

  28

  Odbyły się pierwsze zajęcia dydaktyczne w Samodzielnej Pracowni Obrazowania Molekularnego w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

  UMB wzięło udział w XV Prezentacjach Edukacyjno - Doradczych „Uczelnie w powiecie”, Bielsk Podlaski.

  MARZEC

  1-5

  Tydzień Dentysty w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  1

  15 lat Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Białystok.

  Utworzenie Zakładu Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej na WNoZ UMB.

  UMB wzięło udział w XV Prezentacjach Edukacyjno - Doradczych „Uczelnie w powiecie”, Hajnówka.

  2

  Karol Charkiewicz i Ewelina Piktel - doktoranci UMB, otrzymali stypendia Polpharmy.

  2-3

  Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Marcin Moniuszko i prof. dr hab. Jacek Nikliński uczestniczyli w spotkaniu Successful R&I in Europe 2017 w Düsseldorfie.

  3

  Dr hab. n. farm. Michał Tomczyk, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, kierownik Zakładu Farmakognozji, został zastępcą redaktora naczelnego czasopisma z listy filadelfijskiej Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research.

  Absolwenci UMB najlepiej w Polsce zdali Lekarski Egzamin Końcowy w sesji wiosennej 2017 r.

  4

  Akcja profilaktyczna „Zapytaj Farmaceutę… Nadciśnienie tętnicze”, CH Alfa. Organizator: Młoda Farmacja Białystok.

  5

  UMB zaprezentował swoją ofertę edukacyjną na największych międzynarodowych targach edukacyjnych „Study and Go Abroad” w Toronto, Kanada.

  7

  Ukazała się nowa publikacja „Psychogeriatria”. Autorzy: dr Mateusz Cybulski, prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak, dr hab. Napoleon Waszkiewicz z UMB oraz prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

  Inauguracja Akademii Młodego Naukowca, Aula Magna Pałacu Branickich.

  9

  Wernisaż wystawy Stanisława Sierko pt.: „Hołd Naturze”. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

  10-11

  Biuro Promocji i Rekrutacji UMB uczestniczyło w XXVII Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym „Perspektywy” w Warszawie.

  11

  Zdrowie pod kontrolą z IFMSA-Poland o. Białystok, Sklep „Pod Wiatrakiem”.

  13

  Zmarł doc. Piotr Jakoniuk - prodziekan Wydziału Lekarskiego AMB (1990-1993), prorektor ds. studenckich (1993-1996), kierownik Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej do 2007 r.

  14

  37 studentów-seniorów zainaugurowało rok akademicki na „Uniwersytecie Profilaktyki Psychogeriatrycznej” przy WNoZ UMB.

  15

  Prof. dr hab. Anna Wasilewska została dyrektorem Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego.

  „Zwierzęta w naturze i kulturze” seminarium naukowe, Hajnówka, współorganizator: Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  UMB wzięło udział w XVII Giełdzie Pomysłów na Życie, Łomża.

  UMB wzięło udział w XII Łosickich Spotkaniach Edukacyjnych, Łosice.

  16

  Wernisaż wystawy prac artystów Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi „Refleksje Miłości”, Biblioteka Główna UMB.

  Ekspercki wykład pt. „Systems biology approach reveals novel insights into altered functions of HIV-1-infected or methamphetamine exposed macrophages” - prof. Paweł Ciborowski z University of Nebraska USA, ECF.

  UMB wzięło udział w XI Młodzieżowych Targach Edukacji i Pracy, Ostrołęka.

  18

  Konferencja „Dostępna Stomatologia z Septodont” WNoZ UMB.

  Studiuj w UMB! Uczniowie I oraz III Liceów Ogólnokształcących w Białymstoku odwiedzili WF i WNoZ UMB.

  21

  Centrum Wolontariatu WNoZ zorganizowało zbiórkę na rzecz Domu Matki i Dziecka.

  Rozmowy przedstawicieli UMB z naukowcami z University of Florida o współpracy naukowo-badawczej i wspólnym aplikowaniu o granty.

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymała dr Anna Pryczynicz.

  Stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu otrzymała dr Grażyna Kobus.

  21-22

  Dr hab. Mirosław Kwaśniewski - kierownik Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych i dr Andrzej Małkowski - BOWITT, uczestniczyli w spotkaniu „Study visit to Brussels on Big Data for transformation into Industry 4.0”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz współorganizowanym przez Ambasadę RP w Królestwie Belgii oraz Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej.

  21-23

  UMB wzięło udział w XIX Ogólnopolskich Targach „Edukacja 2017”, Katowice.

  22

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał dr Łukasz Bołkun.

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał dr Tomasz Kleszczewski.

  23

  Utworzenie Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB.

  24

  Studentki kierunku Dietetyka na WNoZ: Karolina Kujawowicz, Urszula Krasowska, Patrycja Nikołajuk zajęły drużynowo 5 miejsce w konkursie „Nutriada 2017” organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

  24-26

  Odbyło się 38. Zgromadzenie Delegatów IFMSA-Poland zorganizowane przez studentów kierunku lekarskiego UMB.

  25

  Wizyta uczniów z II LO w Białymstoku na UMB w ramach akcji „Studiuj w UMB!”

  27

  W Zakładzie Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo - Ginekologicznej odbył się pierwszy etap Ogólnopolskiej Olimpiady „Położna Przyszłości”. Laureatką konkursu została Aneta Rosłoniec.

  28

  Wykład ekspercki pt. „Staging in cholesteatoma - International consensus among European Academy of Otology & Neurotology and Japanese Otologic Society”, wygłosił prof. Tetsuya Tono z University of Miyazaki Japonia, Aula Magna UMB.

  Mgr Marek Karp został dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

  Na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się walne zgromadzenie wyborcze członków Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. Do zarządu głównego Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, na kadencję 2017-2020 zostały wybrane: dr Magdalena Grassmann - wiceprezes oraz mgr Marta Piszczatowska - skarbnik z Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  29

  Odbyło się posiedzenie naukowo-szkoleniowe Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej poświęcone funkcji bariery epitelialnej nabłonka dolnych dróg oddechowych w zapaleniu alergicznym. Wykład przedstawił dr Andrzej Eljaszewicz z Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB.

  30

  UMB wzięło udział w X Siedleckich Targach Edukacyjnych, Siedlce.

   

   

  KWIECIEŃ

   

  1

  Odbył się I etap IV Ogólnopolskiej Olimpiady „Język angielski w naukach medycznych”, Aula Collegium Universum.

  Akcja prozdrowotna IFMSA o. Białystok „Zdrowie pod Kontrolą”, Galeria Jurowiecka.

  3

  UMB wzięło udział w XV Prezentacjach Edukacyjno-Doradczych „Uczelnie w powiecie”, Grajewo.

  4-6

  Monika Wójcik, studentka V roku kierunku analityka medyczna, zajęła I miejsce na VII Międzynarodowej Konferencji Studenckiej Młodych Naukowców w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

  5-8

  III Ogólnopolskie Symulacje Diagnostyczne: I miejsce zajęli studenci Analityki Medycznej UMB: Agata Semeniuk, Piotr Wójcik, Arkadiusz Żbikowski.

  6

  Prof. dr hab. Wanda Stokowska otrzymała Honorową Nagrodę Zaufania Złoty Otis jako wyróżnienie za dorobek naukowo-badawczy w medycynie.

  7

  Rodzinny konkurs plastyczny „Z rodziną po zdrowie”. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 52 im. dr Ireny Białówny oraz Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  Sympozjum pt. „Cerkiewne rytmy i cykle, a zdrowie”. Aula Magna Pałacu Branickich. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu interdyscyplinarnych sympozjów: „Zdrowie jako dar i zadanie”, Organizatorzy: Duszpasterstwo Prawosławnego Środowiska Akademickiego w Białymstoku, Katedra Biostruktury UMB, Instytut Ekumeniczny KUL - Katedra Teologii Prawosławnej.

  8

  IV Ogólnopolska Konferencja Studentów Analityki Medycznej i Młodych Diagnostów Wschodząca „Diagnostyka 2017”. Organizacja: Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny UMB; ECF.

  Rozpoczął się remont Auli Magna oraz Kaplicy w Pałacu Branickich.

  9

  Magda Chalecka, studentka III roku farmacji UMB, zajęła trzecie miejsce w Studenckim Konkursie Prac Naukowych zorganizowanym w ramach II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Farmacja w przemyśle”.

  10

  Spotkanie Konsorcjum Projektu MOBIT w Centrum Badań Innowacyjnych UMB.

  „MF Day” - Dzień Młodej Farmacji, ECF.

  19

  Wykład pt. „Farmakoekonomika” wygłosił prof. dr hab. Jerzy Pałka - kierownik Zakładu Chemii Leków UMB. PTF, oddział w Białymstoku, i Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku, ECF UMB.

  20

  Wernisaż wystawy „Stare jest piękne” ze zbiorów prof. Wojciecha Sobańca, Biblioteka Główna UMB.

  Dr Katarzyna Niemirowicz, adiunkt w Samodzielnej Pracowni Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych UMB, została laureatką konkursu „Gazety Wyborczej” - Przystanek Młodzi.

  20-22

  Konferencja 12 International Medical Congress for Young Scientists, WNoZ UMB. Organizator: Studenckie Towarzystwo Naukowe UMB.

  21

  UMB wzięło udział w XIX Targach Szkół Wyższych, Augustów.

  21-22

  Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wybrane zagadnienia chirurgii osób w podeszłym wieku”, WNoZ UMB. Organizator: II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej UMB.

  22

  XVI Międzynarodowe Warsztaty Kardiologiczne Wschód-Zachód, organizator: Katedra i Klinika Kardiologii UMB, Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; Collegium Pathologicum UMB.

  24

  Wyniki badań naukowców z Zakładów Mikrobiologii UMB oraz Uniwersytetu w Białymstoku na łamach cenionego Scientific Reports.

  25

  Dr Katarzyna Snarska z Zakładu Medycyny Klinicznej UMB wybrana Najlepszym Asystentem WNoZ. Najsympatyczniejszym studentem WNoZ została Angelika Brzósko - pielęgniarstwo, III rok I˚.

  26

  Wykład ekspercki pt. „Jak skutecznie komercjalizować badania naukowe” wygłosił dr Stanisław Kępka, pracujący w USA, WF UMB

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał dr Piotr Perzyński.

  27-28

  W ramach Funduszy Norweskich Współpracy Międzynarodowej, Høgskulelektor/ Avdeling for helsefag Joanna Gałek z Høgskulen på Vestlandet Campus Førde (Norwegia) odwiedziła Wydział Nauk o Zdrowiu.

  28

  Utworzenie niestacjonarnych studiów podyplomowych „Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych” oraz „Dietetyka Kliniczna” na WNoZ UMB.

  29

  „Dzień dla zdrowia” w CH Atrium Biała. Organizator IFMSA-Poland o. Białystok.

   

   

  MAJ

   

  Nowym redaktorem naczelnym „Medyka Białostockiego” - pierwszej gazety akademickiej w Białymstoku, został Marcin Tomkiel, rzecznik UMB. Zastąpił on prof. Lecha Chyczewskiego, który pełnił tę funkcję przez 15 lat.

  1

  Rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

  8-9

  Prof. dr hab. Artur Bossowski, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii, wygłosił w ośrodkach endokrynologii i diabetologii oraz immunologii w Londynie i Cardiff cykl wykładów dotyczących roli czynników immunogenetycznych w rozwoju chorób autoimmunizacyjnych tarczycy oraz znaczenia transportera cynkowego ZnT8 jako potencjalnego antygenu w chorobach autoimmunizacyjnych.

  9

  Kamila Jończyk, studentka II roku kierunku lekarskiego, zakwalifikowała się do ścisłego finału IV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „Język angielski w naukach medycznych”.

  Ruszyła rejestracja elektroniczna na studia na UMB.

  10

  Wykład pt. „Co nas uzależnia?” wygłosił dr hab. Napoleon Waszkiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii UMB. Organizator: PTF, o. w Białymstoku i Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku, ECF UMB.

  Dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska, prodziekan ds. nauki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB laureatką konkursu „Supertalenty w Medycynie”.

  11

  II nagrodę w konkursie „Lider Nauk Farmaceutycznych” otrzymała dr n. farm. Emilia Sokołowska.

  Srebrny medal Scientia Nobilitat w uznaniu wybitnych efektów kształcenia przyznany został kadrze Wydziału Farmaceutycznego.

  11-13

  XI Międzynarodowa konferencja pt. „Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych w chirurgii małoinwazyjnej?”, Białystok. Organizator: prof. Jacek Dadan i I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej UMB.

  12

  Odbył się I Rowerowy Medykaliowy „Wyścig po Zdrowie”.

  12-13

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sekcji Stomatologii Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Oddziału PTS w Białymstoku „Aktualności stomatologii zachowawczej i endodoncji”, Białystok.

  13-14

  Medykalia UMB.

  13

  Olga Świerzbińska - Młoda Farmacja, zdobyła I miejsce podczas I Ogólnopolskiego Konkursu Receptury Aptecznej, Gdańsk.

  17

  UMB podpisał „Porozumienie o współpracy” z zarządem ochrony zdrowia Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego.

  Uroczysta inauguracja XV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, WNoZ UMB.

  17-19

  XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Białystok. Organizator: II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii UMB.

  Dr hab. Wojciech Miltyk, dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uczestniczył w 2017 EAFP Annual Conference Multidisciplinary Learning in Pharmacy Education. Wydział rozpoczął współpracę z European Association of Faculties of Pharmacy w celu podniesienia jakości kształcenia na kierunku farmacja.

  18-20

  Konferencja naukowo - szkoleniowa „Alergologia i immunodermatologia dzieci i dorosłych”, Kazimierz Dolny. Przewodniczący komitetu naukowego: prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak, Klinika Dermatologii i Wenerologii UMB.

  18-21

  XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross - interdyscyplinarne wyzwania opieki paliatywnej”, Białystok. Główny organizator: Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB.

  18

  W ramach XV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki odbył się dzień otwarty na UMB.

  20

  „Noc muzeów na UMB” pod hasłem „Raduj się nauką”.

  21

  Dzień Akademicki - piknik naukowy, Rynek Kościuszki w Białymstoku.

  22

  XVI Międzynarodowe Warsztaty Kardiologiczne Wschód-Zachód - Collegium Pathologicum UMB. Organizator: prof. Włodzimierz Musiał, kierownik Kliniki Kardiologii UMB.

   

  Otwarcie wystawy prac artysty Henadzi Picko „On i Ona”, Biblioteka UMB.

  Spotkanie 30 ekspertów z całego świata na UMB. Rozmowa dotyczyła terapii borowo-neutronowej w leczeniu nowotworów. Warsztaty „Nowe oblicze terapii BNCT”, Organizator: Centrum Badań Innowacyjnych UMB, Współorganizator: Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

  23

  Prodziekan ds. nauki prof. Elżbieta Skrzydlewska nawiązała współpracę z Health and Beauty Academy w Trokach na Litwie.

  25

  Wizyta studentów w Sociedad Navarra Geriatría y Gerontología - Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) w Pampelunie, w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”.

  25-27

  XXXIV Ogólnopolska konferencja kierowników katedr i zakładów biochemii uczelni medycznych. Organizator: Zakład Biochemii Lekarskiej UMB.

  26

  Zmarł Przemysław Piotrowski, student III roku kierunku ratownictwo medyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB. Zginął podczas uczestnictwa w działaniach ratowniczych.

   

  Konferencja „Doping - selected legal, criminological and medical problems” na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Współorganizatorzy: University of Cambridge, UK; Uniwersytet w Białymstoku; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

   

  Konferencja naukowa „Problemy prawa medycznego” zorganizowana w Centrum Dydaktyczno - Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB. Konferencja była pierwszym projektem nowej jednostki organizacyjnej - Zakładu Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej UMB.

  26-27

  Czwarte spotkanie warsztatowo-seminaryjne z władzami, promotorami i doktorantami Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN oraz UMB, Warszawa.

  26-28

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Anatomicznej SCAPULA AUREA, Kraków. Studenci pod opieką dr hab. n. med. Doroty Lemancewicz i dr n. med. Magdaleny Szkudlarek zajęli trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej.

  26-28

  Wiosenne Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Giżycko, Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, o. w Białymstoku, Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Interny, Podlaski Klub Endoskopowy i Stowarzyszenie Przyjaciół Podlaskiej Gastroenterologii.

  27

  Akcja informacyjna ,,Pacjent pod opieką diagnosty”. Organizator: Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny; CH Atrium Biała.

  Rektor UMB, prof. dr hab. Adam Krętowski, został powołany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego do rady Narodowego Kongresu Nauki.

  27-30

  Prof. Alina Midro i dr Bożena Kędra uczestniczyły w konferencji naukowej w Kopenhadze European Society of Human Genetics (Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka).

  28

  UMB uczestniczył w Święcie Ulicy Kilińskiego.

  29

  Naukowcy z Centrum Badań Klinicznych UMB zdobyli granty naukowe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. 100 tysięcy na projekt „Poszukiwanie mechanizmów epigenetycznych efektywności stosowania aktywności fizycznej z zastosowaniem sekwencjonowania małych RNA w mięśniach szkieletowych” uzyskał lek. Łukasz Szczerbiński zaś 97 tysięcy - dr hab. Michał Ciborowski na grant pt. „Poszukiwanie metabolicznego odcisku palca charakteryzującego pobudzenie brunatnej tkanki tłuszczowej”.

  Kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UMB prof. dr hab. Maria Górska została członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

  29.05-6.06

  III Młodzieżowa Konferencja Naukowa „O zachowanie środowiskowego dziedzictwa” Suwalszczyzna 2017. Organizatorzy: III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku i Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych - Instytut Kronenberga, partner WNoZ UMB.

  30

  Odbyło się kolejne z cyklu spotkań dotyczących współpracy pomiędzy UMB a przedsiębiorcami skupionymi w białostockiej loży Business Center Club (BCC).

  Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego Piotr Brzezik i Małgorzata Anna Niżnikiewicz, zajęli miejsca II i III w prestiżowym konkursie „ceram.x case contest” organizowanym przez firmę Dentsply Sirona.

   

  CZERWIEC

  1

  UMB nawiązał współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Banja Luce.

  Otwarcie nowej Poradni Medycyny Rodzinnej UDSK w Białymstoku.

  2

  40 - lecie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB.

  2-3

  Konferencja pt. Podlaskie Dni Endokrynologiczno-Diabetologiczne. Kierownik naukowy konferencji: prof. dr hab. Maria Górska. Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Diabetologii i Endokrynologii w Białymstoku.

  Konferencja: „Reumatologia w codziennej praktyce lekarza specjalisty”. Organizator: Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UMB, Augustów.

  4

  Konferencja „Medycy dla Afryki”, Organizator: IFMSA-Poland o. Białystok, ECF.

  7

  Wykład pt. „Niepokojące objawy kardiologiczne w praktyce farmaceuty” wygłosił dr n. med. Marcin Gułaj z Oddziału Kardiologii SP ZOZ MSWiA w Białymstoku, ECF UMB. Organizatorzy: PTF, o. w Białymstoku i Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku.

  Powołano konsorcjum na rzecz realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności+”, w skład którego weszły: Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o., Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Uniwersytet w Białymstoku.

  8

  Profesor Neven Žarković LabOS, Rudjer Boskovic Institute in Zagreb, Chorwacja, wygłosił wykład ekspercki pt.: „Quo vadis HNE? The update on lipid peroxidation 20 years after Hermann Esterbauer“, ECF UMB.

  Konferencja „Jak zachować młodość skóry?”, organizator: Zakład Farmakologii Doświadczalnej UMB, WNoZ UMB.

  8-9

  60 lat chirurgii dziecięcej w Białymstoku - Sympozjum „Chirurgia gonad u dzieci”. Organizator: Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UMB, Stowarzyszenie na Rzecz Postępu w Chirurgii Dziecięcej „Chirurdzy Dzieciom”; WNoZ.

  9

  UMB podpisał porozumienie z I LO w Białymstoku. Projekt zatytułowany: „Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą” - przygotowała merytorycznie prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - prodziekan ds. nauki Wydziału Farmaceutycznego UMB.

  Joanna Kowalewska, studentka UMB, otrzymała na Krajowym Zjeździe Delegatów NZS, wyróżnienie za projekt „Wampiriada” (studenckie krwiodawstwo), zajmując pierwsze miejsce w kraju.

  9-10

  Uroczyste obchody jubileuszu 65-lecia Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Podczas uroczystości w Operze i Filharmonii Podlaskiej prof. Bożenna Sawicka otrzymała z rąk rektora UMB prof. dra hab. Adama Krętowskiego - Medal za zasługi dla UMB.

  Development of Scientific Cooperation in Reproductive Medicine Research IV, Warszawa. Organizator: Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej UMB.

  11

  Reprezentanci społeczności akademickiej UMB wystartowali w sztafecie maratońskiej Electrum Ekiden - biegu charytatywnym na rzecz Fundacji „Pomóż im” prowadzącej Hospicjum dla Dzieci.

  12-13

  Pracownicy Zakładu Propedeutyki Stomatologii UMB oraz Zakładu Stomatologii Zintegrowanej UMB, wzięli udział w kursie nt. „Doskonalenie nauczania stomatologii metodami symulacji”. Odbyło się ono w Instytucie Badań Materiałowych i Technologii Wydziału Stomatologii Uniwersytetu w Malmȍ, Szwecja.

  12

  Pierwsza operacja na nowo utworzonej sali hybrydowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Kardiochirurdzy wstawili pacjentowi protezę aorty (tzw. stentgraft).

  13

  Konferencja „Wspieranie Zdrowia. Bezpieczeństwo zdrowia seniora”. Organizator: WNoZ UMB.

  14

  Rozdanie dyplomów 90 absolwentom Uniwersytetu Zdrowego Seniora UMB oraz Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej UMB.

  15

  Rektor UMB prof. dr. hab. Adam Krętowski odebrał z rąk marszałka województwa podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego symboliczny czek. UMB, dzięki dotacji z RPOWP na lata 2014-2020, zrealizuje projekt „Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych i medycyny indywidualizowanej (CBI PLUS)”.Wartość projektu to 188 mln zł. Dofinansowanie wynosi 131,6 mln zł.

  16

  Prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska, prodziekan ds. nauki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UMB zdobyła blisko 1,5 mln złotych w konkursie OPUS12 na badania Kannabidiolu jako potencjalnego czynnika terapeutycznego w łuszczycy oraz jego roli w stabilizacji fizjologicznego poziomu mediatorów lipidowych.

  Profesor Nafis Rahman z Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej UMB uzyskał finansowanie grantu w kategorii OPUS 12 w wysokości blisko 1,5 mln złotych na badanie funkcjonalnego wpływu jądrowych i błonowych receptorów progesteronowych na biologię mięśniaków macicy.

  Dr Agnieszka Mikłosz z Zakładu Fizjologii UMB otrzyma przeszło pół miliona złotych na realizację grantu w ramach SONATA 12 zatytułowanego „Ocena roli białek AS160/TBC1D4 i TBC1D1 w regulacji całkowitej, błonowej oraz mitochondrialnej ekspresji białkowych transporterów kwasów tłuszczowych w adipocytach trzewnej i podskórnej tkanki tłuszczowej otyłych pacjentów leczonych bariatrycznie”.

  Dr Agnieszka Genowska z Zakładu Zdrowia Publicznego WNOZ UMB zdobyła blisko 200 tys. złotych na projekt „Trajektorie nierówności w zdrowiu zależne od statusu społeczno-ekonomicznego i warunków środowiskowych w Polsce - badanie ekologiczne” w ramach konkursu SONATA 12.

  Mgr Joanna Mikłosz, doktorantka z Zakładu Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB, pozyska z programu PRELUDIUM 12 blisko 150 tys. złotych na badanie oceny małopłytkowości indukowanej protaminą oraz jej potencjalnych powikłań zakrzepowo-zatorowych w eksperymentalnych modelach zwierzęcych.

  21

  Tenisiści stołowi z UKS Dojlidy Białystok z wizytą w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym.

  22

  Minister zdrowia powołał prof. dra hab. Dariusza M. Lebensztejna w skład rady naukowej Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”.

  23.06-30.08

  Wakacje w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  23-28

  Profesorowie Anna i Krzysztof Bielawscy reprezentowali UMB na kongresie chemicznym RACI Centenary Congres w Melbourne.

  24

  Spotkanie z cyklu „Sport i edukacja w cukrzycy”. Organizatorzy: Michał Jeliński, mistrz olimpijski i czterokrotny mistrz świata w wioślarstwie, razem z Kliniką Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii UMB.

  26-29

  Pracownicy Zakładu Bromatologii UMB: dr hab. Katarzyna Socha, dr Anna Puścion-Jakubik i mgr Elżbieta Karpińska brały czynny udział w 16th International Symposium of Trace Elements in Man and Animals (TEMA-16), Sankt Petersburg, Rosja.

  26

  Zespół Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych uczestniczył w wyjeździe szkoleniowym we współpracującym z UMB Uniwersytetem w Greifswaldzie w Niemczech.

  27

  Akcja na rzecz osieroconej córeczki studenta Ratownictwa Medycznego prowadzona wspólnie z Fundacją Pomocy PSP „Solidarni” przy wsparciu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

  Stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu otrzymała dr Cecylia Regina Łukaszuk.

  Zmarła Zofia Kielanowska, żona pierwszego rektora AMB prof. dr hab. Tadeusza Kielanowskiego.

  28

  Wojewoda podlaski oficjalnie potwierdził obecność Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w tzw. sieci szpitali.

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymała dr Ewa Matuszczak.

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał dr Waldemar Och.

  Utworzenie Kliniki Pediatrii i Chorób Płuc na WNoZ UMB.

  29

  Dr hab. Andrzej Mogielnicki uczestniczył w targach biotechnologicznych w San Diego, Kalifornia.

  Zespół radiologów i urologów z USK wspólnie z dr. Maurizio Grosso z Piemontu we Włoszech przeprowadził pierwszy w północno-wschodniej Polsce zabieg embolizacji tętnic gruczołu krokowego u pacjentów cierpiących na łagodny przerost prostaty.

  Zakończenie roku akademickiego Akademii Młodego Naukowca UMB.

  30

  W Teatrze Dramatycznym odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów studentom English Division.

   

  LIPIEC

  Ukazał się album „Był sobie pałac. Opowieść o ruinie i odbudowie Pałacu Branickich” autorstwa Adama Hermanowicza (UMB) i Mariusza Stepaniuka.

  4

  Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB odwiedziła dr Hanna Komczyńska-Niemunis, córka prof. Ludwika Rocha Komczyńskiego, rektora AMB w latach 1962-1965, 1965-1969, 1969-1970. Dr Hanna Komczyńska-Niemunis przekazała do zbiorów muzeum kolekcję medali, fotografii oraz dokumentów po swoim ojcu.

  Kampania „Pokaż dziadkom” Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Neurologii UMB, została doceniona i wyróżniona w prestiżowym ogólnopolskim konkursie „Kampanie Społeczne Roku 2016”.

  5

  Prof. Jolanta Małyszko została wybrana do zarządu grupy roboczej Eureca-M, zajmującej się problematyką powikłań sercowo-naczyniowych w chorobach nerek, Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego - Europejskiego Towarzystwa Dializ i Transplantacji (ERA-EDTA).

  11

  Konferencja poświęcona udarowi mózgu i chorobom odkleszczowym. Organizatorzy: Klinika Neurologii, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UMB, Podlaskie Stowarzyszenie Diabetyków.

  12

  Dr hab. Renata Markiewicz - Żukowska z Zakładu Bromatologii UMB otrzymała nagrodę naukową Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego za pracę habilitacyjną.

  14

  Pierwsi białostoczanie otrzymali zaproszenia na bezpłatne kompleksowe badania w ramach programu „Białystok PLUS”.

  17

  Zajęcia Stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na UMB.

  20-21

  Drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu „Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences” (Erasmus+KA2) w Madrycie w CEMBIO. Projekt realizowany jest na Wydziale Farmaceutycznym we współpracy z Aveiro University (Portugalia) oraz CEU-San Pablo University (Hiszpania). Koordynator projektu: prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska.

  24

  Zespół lekarzy zabiegowych z USK - dr Andrzej Lewszuk z Zakładu Radiologii, dr hab. Tomasz Hryszko z I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ oraz dr hab. Jerzy Głowiński z Kliniki Chirurgii Naczyń - dokonał zabiegu założenia pacjentowi cewnika drogą przezlędźwiową bezpośrednio do żyły głównej dolnej. Był to innowacyjny zabieg ratujący pacjentowi życie.

  „Poznaj tajniki dawnej medycyny i farmacji” - oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  26

  Mgr Tomasz Kamiński z Wydziału Farmaceutycznego UMB zdobył grant naukowy w ramach ETIUDA 5 Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie. Dofinansowanie badań na temat „Siarczan indoksylu a układ hemostazy w przewlekłej chorobie nerek” wyniesie ponad 115 tys. złotych. Projekt badawczy oceniono na 2 miejscu w Polsce.

  28

  Prof. Alina Bakunowicz - Łazarczyk z UMB została przewodniczącą nowo powstałej sekcji PTO - Okulistyki Dziecięcej i Strabologii.

   

  SIERPIEŃ

  10

  Dr Tomasz Domaniewski z Zakładu Farmakoterapii Monitorowanej Wydziału Farmaceutycznego UMB zdobył grant naukowy w ramach MINIATURA 1 o wysokości 47300 zł pod tytułem „Poszukiwanie genetycznych czynników zaangażowanych w proces lipodystrofii towarzyszącej przewlekłej chorobie nerek.”

  Ruszyła rekrutacja na studia niestacjonarne i drugiego stopnia.

  12

  Dobiegły końca praktyki studentów zagranicznych w ramach „Student Exchange Program”.

  Studenci farmacji z Ukrainy, Serbii, Malezji, Iranu, Egiptu i Portugalii odbywali miesięczne praktyki na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

   

  WRZESIEŃ

   

  Naukowcy UMB laureatami konkursu NCN - MINIATURA 1. Dr Krzysztof Fiedoruk z Zakładu Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim zdobył grant na badania wstępne pod tytułem „Rola białek rybosomalnych w termoadaptacji bakterii Bacillus cereus sensu lato”. Uzyskał finansowanie w maksymalnej kwocie 50 000 zł. Dr n. med. Sławomir Prokopiuk z Zakładu Farmakologii Doświadczalnej Wydziału Nauk o Zdrowiu otrzymał 49 940 zł na badania pilotażowe, których cel wpisuje się w tematykę naukowo-badawczą zespołu, kierowanego przez prof. dr hab. Halinę Car. Są to badania nad rolą tempa metabolizmu podstawowego (BMR) w indukcji i progresji zmian w insulinooporności i cukrzycy typu 2. Dr Tomasz Misztal otrzymał 50 000 tys. zł na badania nad kandydatami do nowej klasy leków przeciwpłytkowych. Dr Justyna Hermanowicz z Zakładu Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego UMB zdobyła grant na badania wstępne pod tytułem „Modulacja aktywności kinazy tyrozynowej Brutona oraz jednoczesna aktywacja receptorów erytropoetynowych Epo-R i Bc-R jako nowa propozycja chemioterapeutyczna wobec komórek raka jelita grubego”. Uzyskała finansowanie w kwocie 49 500 zł

  Odbyła się wizyta monitorująca projekt naukowy ALICE. Białostocka sieć badawcza, koordynowana przez Zakład Medycyny Rodzinnej wraz z jego kierownikiem prof. dr. hab. Sławomirem Chlabiczem, otrzymała ocenę 9/10 punktów.

  7-8

  UMB na „Salonie Maturzystów” na Politechnice Warszawskiej.

  7-8 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”, Białowieża. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jednym z patronów honorowych konferencji; Wydział Nauk o Zdrowiu UMB partnerem organizacyjnym.

  9

  Zmarł lek. Wojciech Zalewski, ortopeda i traumatolog w UDSK.

  10

  Zmarł prof. dr hab. Bazyli Czeczuga, wieloletni pracownik AMB, kierownik Zakładu Biologii Ogólnej AMB 1963 - 2001.

  11

  UMB na Salonie Maturzystów w Olsztynie.

  11-13

  Pracownicy Centrum Medycyny Doświadczalnej oraz Zakładu Toksykologii UMB uczestniczyli w V Ogólnopolskiej Konferencji „Zwierzęta w badaniach naukowych”, Warszawa.

  11-15

  Naukowcy z UMB zaprezentowali swoje badania podczas The European Association for the Study of Diabetes (EASD) w Lizbonie: Dr Katarzyna Siewko z Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych USK, naukowcy z Centrum Badań Klinicznych - dr hab. Michał Ciborowski i mgr Paulina Samczuk. W zjeździe uczestniczyli także rektor UMB, prof. dr hab. Adam Krętowski oraz dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB, prof. dr hab. Irina Kowalska.

  12

  Klinika Hematologii z Pododdziałem Chorób Naczyń USK otrzymała certyfikat programu „W trosce o pacjenta”.

  14

  UMB na Salonie Maturzystów w Politechnice Białostockiej.

  15-16

  I Konferencja Edukacyjna Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Łódź. Współorganizator: prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański - kierownik Kliniki Perinatologii UMB.

  15

  Minister zdrowia powołał prof. dr. hab. Macieja Szmitkowskiego, kierownika Zakładu Diagnostyki Biochemicznej UMB na Konsultanta Krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

  Tytuł profesora nauk medycznych otrzymała dr hab. Bożena Dobrzycka.

  17

  Europejski Dzień Dziedzictwa pod hasłem „Dziedzictwo medyczne w barokowym krajobrazie” w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  18-19

  UMB na Salonie Maturzystów w Lublinie.

  18-22

  Odbył się Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi pod hasłem „Wspieramy jakość życia chorych po leczeniu nowotworów głowy i szyi”.

  19

  MNiSW przyznało UMB 7,5 mln zł na realizację projektu „International Interdisciplinary PhD studies in Biomedical Research and Biostatistics. Supporting the career and training in omic-based research and biostatistics by inter-national and - sectoral mobility” (ImPRESS). (Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i biostatystyce oraz wsparcie kariery młodych naukowców poprzez mobilność międzynarodową i międzysektorową).

  21

  Odbył się panel ekspertów realizowany w ramach programy „Inkubator Innowacyjności +”, „Patent - I krok w komercjalizacji wyników prac naukowych”, Instytut Biologii UwB.

  21-23

  XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Białystok. Organizator: Polskie Towarzystwo Fizjologiczne Oddział w Białymstoku, Zakład Fizjologii, WNoZ UMB.

  22-23

  Izabela Krzesińska laureatką międzynarodowego konkursu stomatologicznego Essentia Academic Excelence Contest 2016-2017.

  Konferencja „Witamina D - minimum, maximum, optimum”, Warszawa. Współorganizator: dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości UMB.

  22

  Magda Chalecka, studentka kierunku farmacja zajęła drugie miejsce w konkursie „Forum Młodych” podczas XXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Krakowie.

  23

  Tytuł profesora nauk medycznych otrzymała dr hab. Małgorzata Michalina Brzóska.

  26

  Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB odbyło się spotkanie Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” (PO WER).

  27-28

  Prorektorzy UMB: prof. dr hab. Janusz Dzięcioł i prof. dr hab. Marcin Moniuszko uczestniczyli jako paneliści w dyskusji odbywającej się w ramach Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

  28

  Kierunek lekarsko-dentystyczny na UMB wysoko oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną. Otrzymał 2 oceny wyróżniające oraz 6 ocen „uczelnia w pełni spełnia kryteria”.

  29

  Dr Magdalena Grassmann z Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i Farmacji zdobyła grant na badania w ramach projektu NCN MINIATURA 1. Uzyskała finansowanie w kwocie 15 620 zł na przeprowadzenie badań pt. „Polskie dziedzictwo medyczne w Chicago. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”.

  Zakończył się kolejny etap realizacji projektu „Spacer w przeszłość - konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku” - remont Auli Magna i Kaplicy Pałacu Branickich. W ramach funduszy (700 tysięcy złotych) przeprowadzono prace konserwatorskie sztukaterii ściennych i sufitowych, obrazów, boazerii i stolarki drzwiowej, wymieniono instalacje grzewczą oraz odnowiono parkiet.

  29.09.-1.10

  XIIème Séminaire de Pneumologie Pologne-France (XII Polsko-Francuskie Spotkania Pulmonologiczne), Białystok. Organizatorzy: I Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy UMB.

   

  PAŹDZIERNIK

  1

  UMB gościł profesorów z General Hospital of the Peoples Liberation Army (PLAGH), szpitala będącego zapleczem dla nauczania przedmiotów klinicznych na dwóch uczelniach medycznych oraz szkolenia podyplomowego w ramach „Medical school of Chinese PLA”. Dr med. Hui Zhao, zastępca kierownika Kliniki Otorynolaryngologii PLAGH, profesor dr Shi-Ming Yang oraz dr med. Ji Fei, audiolog z tej jednostki, uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego w UMB i wizytowali Klinikę Otolaryngologii.

  2

  Pierwsze zajęcia w nowym Centrum Symulacji Medycznych UMB.

  Ruszyła rekrutacja do 2 edycji programu rozwoju kompetencji studentów kierunku techniki dentystyczne i kierunku lekarsko-dentystycznego UMB.

  4

  Uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej i Konsorcjum GRID w zakresie prowadzenia badań identyfikacyjnych ofiar zbrodni przeciwko narodowi polskiemu odbyło się w Warszawie. W skład konsorcjum wchodzą także eksperci UMB. W pracach zespołu badawczego brać będą udział m.in. prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica, kierownik Zakładu Medycyny Sądowej UMB i prof. dr hab. Witold Pepiński, genetyk z UMB.

  5

  Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego UMB najlepiej w Polsce zdali egzamin końcowy w sesji jesiennej 2017. Uzyskana przez nich średnia liczba punktów to 138,13. (na 200 możliwych).

  6-8

  IX Konferencja „Aktualności w kardiologii interwencyjnej”, Białowieża. Organizator: Klinika Kardiologii Inwazyjnej UMB.

  8

  Rok akademicki rozpoczęli najstarsi studenci UMB, którzy kształcą się w ramach Uniwersytetu Zdrowego Seniora. Projekt realizowany przez WNoZ UMB.

  9

  W USK przeprowadzono pierwszą na Podlasiu wewnątrznaczyniową operację tętniaka aorty obejmującego tętnice trzewne. Operację przeprowadzili: prof. Piotr Kasprzak z Kliniki Chirurgii Naczyń Szpitala Uniwersyteckiego w Regensburgu, dr hab. Jerzy Głowiński i dr Adam Płoński z Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji USK.

  10

  Dr hab. Paweł Knapp z Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej UMB jako pierwszy Polak został wybrany do zarządu głównego Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO).

  8-15

  Tydzień Dziecka w Białymstoku. Współorganizator: Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  11-14

  SKN przy Zakładzie Neurologii UMB otrzymało w trakcie XXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego nagrodę specjalną za organizację kampanii edukacyjnej nt. udaru mózgu pt. „Pokaż dziadkom”. Kampania była prowadzona pod kierunkiem dr hab. Aliny Kułakowskiej.

  12-14

  XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy, Białystok. Organizator: Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy.

  13-15

  II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Rejonów Polski Wschodniej, Białowieża. Współorganizator: dr hab. n. med. Andrzej Siemiątkowski, konsultant wojewódzki w Podlaskiem w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB.

  14

  Zmarł doc. Jan Pietruski - wieloletni pracownik Kliniki Otolaryngologii UMB, chirurg, pisarz, autor podręczników z dziedziny otolaryngologii, redaktor naczelny wydawnictw Okręgowej Izby lekarskiej w Białymstoku.

  Konferencja „Opieka hospicyjna - dziś i jutro”. VI Konferencja „Leczenie bólu oraz postępowanie terapeutyczne u pacjentów hospicyjnych”, Białystok.

  16

  Uroczysta 67 inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na UMB z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. W trakcie uroczystości wręczono Medal za Zasługi dla UMB dr. Włodzimierzowi Łopaczyńskiemu. Nagrody ministra zdrowia otrzymali: prof. dr hab. Maria Górska, prof. dr hab. Irina Kowalska, prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz, dr Marta Komarowska.

  16-20

  Przedstawiciele UMB: prof. Sławomir Wołczyński, prof. Waldemar Kuczyński, prof. Jerzy Pałka, prof. Nafis Rahman odbyli spotkania naukowe z zespołami badawczymi Uniwersytetu Rolniczego w Pekinie - Center for Life Science oraz wielu instytucji badawczych w Szanghaju.

  17

  Wernisaż wystawy poplenerowej artystów z Białorusi, Polski, Ukrainy oraz Litwy pod tytułem „Pamięć i Wiara. Kościoły na Kresach”, Biblioteka Główna UMB.

  17-22

  Tydzień Lekarza w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  18-19

  Szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi, organizator: Centrum Medycyny Doświadczalnej UMB, WNoZ, CMD.

  19

  Praca naukowców z Centrum Badań Klinicznych i Kliniki Okulistyki UMB opublikowana w The Column.

  Zmarła prof. Anna Stelmaszuk, kierownik Studium Języków Obcych UMB w latach 2001-2008.

  20

  Filmowe otrzęsiny UMB.

  23

  Podlaski kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych - „PoMOC a nie przemoc”. Współorganizator: UMB, Sala Kolumnowa.

  Spektakl pt. „Promieniowanie, czyli rzecz o Marii Skłodowskiej-Curie” w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego w Toronto, w reżyserii Kazimierza Brauna. Spektakl symbolicznie kończył przypadające w 2017 roku obchody 150 rocznicy urodzin polskiej uczonej. Organizator: Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  Spotkanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii ze studentami UMB, w ramach nagrody, jakie otrzymało SKN „Radioaktywni” za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na „Najbardziej aktywne koło naukowe w dziedzinie elektroradiologii 2016”.

  Uroczyste wręczenie dyplomów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii w Auli Magna. Wydział Lekarski ukończyło 255 osób, w tym: 170 absolwentów kierunku lekarskiego, 66 lekarsko-dentystycznego i 19 absolwentów technik dentystycznych.

  Lek. Damian Rębacz otrzymał nagrodę im. prof. Jakuba Chlebowskiego.

  24

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymała dr Marzena Wojewódzka -Żelezniakowicz.

  26

  Spotkanie inauguracyjne Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO Chirurgiczne Leczenie Otyłości. Współorganizator: I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologii UMB. Sala Kolumnowa.

  Troje naukowców z UMB otrzymało granty w konkursie NCN MINIATURA 1. Dr hab. Agnieszka Małgorzata Tycińska zdobyła 50 tys. złotych na badania podstawowe „Prospektywna ocena pacjentów z tako-tsubo i kardiomiopatią neurogenną”. Dr n. med. Bartłomiej Łukaszuk z Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim zdobył grant naukowy w wysokości 49,5 tys. zł na badania pod tytułem: „Rola białka PGC-1α w regulacji błonowej oraz mitochondrialnej ekspresji białkowych transporterów kwasów tłuszczowych w komórkach mięśni szkieletowych”. Dr n. farm. Emilia Szymańska z Zakładu Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB pozyskała 50 tys. złotych na projekt „Optymalizacja wielokompartmentowych nośników zidowudyny do podania dopochwowego przy zastosowaniu glutaminianu chitozanu”.

  28

  Zmarła dr hab. Beata Telejko, pracownik Kliniki Endokrynologii USK.

  29

  Z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu SKN przy Klinice Neurologii UMB zorganizowało akcję edukacyjną w holu głównym USK.

  30

  Prof. dr hab. Barbara Mroczko została powołana na przewodniczącą Ogólnopolskiego Zespołu Ekspertów zajmującego się opiniowaniem jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i staży kierunkowych w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

  31

  Dwie wystawy z udziałem Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB: „Krew łączy i dzieli” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie oraz „La fabrica dei corpi - dall’anatomia alla robotica” w Muzeum Biomedycyny Uniwersytetu w Parmie. Członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego włoskiej wystawy jest dr Magdalena Grassmann z Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

   

  LISTOPAD

  4

  Konferencja „Medycyna i dietetyka spersonalizowana w profilaktyce i diagnostyce chorób dietozależnych”. Organizator: Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego UMB, WNoZ.

  4-5

  II Zjazd Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych w UMB.

  5

  Zakończył się pierwszy etap Konkursu Technotalenty 2017.

  6

  Studentka II roku kierunku lekarskiego, Anna Kurasz, dostała się do trzeciego, finałowego etapu Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego dla studentów medycyny (1st International English Language Internet Competition for medical and pharmaceutical students), który odbył się w grudniu w Akademii Medycznej Sechenowa w Moskwie.

  6

  Uroczyste otwarcie Centrum Symulacji Medycznych UMB.

  7

  Projekty UMB na liście rankingowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. UMB uzyskał ponad 24 mln zł dofinansowania na realizację projektów w ramach działania „Aktywne i zdrowe starzenie się” (Działanie 2.5 RPOWP).

  8

  Dr Błażej Kmieciak z Zakładu Prawa Medycznego Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego wygłosił wykład „Prawo i psychiatria. Pytania i dylematy” z serii wykładów eksperckich w ramach cyklu „Prawo Medyczne”. Organizator: Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej, Klinika Psychiatrii UMB.

  9

  Podsumowanie projektu „Talenty XXI” wieku z udziałem UMB.

  12

  Akcja „Zapytaj Farmaceutę - Cukrzyca”, organizator: MF, CH Atrium Biała.

  30 lat in vitro w Polsce.

  12-14

  Prof. Niels Tommerup, dyrektor Wilhelm Johannsen Centre for Functional Genome Research Department of Cellular and Molecular Medicine (ICMM), Uniwersytetu w Kopenhadze oraz twórca i przewodniczący International Breakpoint Mapping Consortium for the systematic mate-pair mapping of constitutional balanced chromosomal rearrangements (BCRs) (Międzynarodowego Konsorcjum IBMC), gościem UMB. Efekty badań realizowane w ramach konsorcjum były przedstawione podczas wykładu pt. „Chromosomal rearrangements as windows into the developmental regulome”.

  13-15

  VIII Turniej Sportowy UMB.

  Oficjalne oddanie do użytku, po modernizacji, pracowni rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej UDSK.

  15

  UMB wygrała konkurs ogłoszony przez magistrat na badanie mieszkańców Białegostoku w ramach projektu Diagnozy Społecznej. Umowa opiewa na kwotę blisko 300 tys. złotych.

  16

  Ponad 4 miliony złotych zdobyli na badania naukowcy UMB z Narodowego Centrum Nauki:

  • Prof. dr hab. Jerzy Aleksander Pałka z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB (kierownik Zakładu Chemii Leków) zdobył wraz z zespołem badawczym blisko 1,9 mln. złotych (w ramach OPUS 13) na badania „Identyfikacja mechanizmu przeciwnowotworowego działania metforminy, jako eksperymentalny kierunek doskonalenia farmakoterapii raka.”
  • Naukowcy pod kierownictwem dra hab. Wojciecha Miltyka, dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, kierownika Samodzielnej Pracowni Analizy Leków pozyskali ponad 1,7 miliona złotych (w ramach OPUS 13) na badania w ramach projektu: „Prolidaza jako czynnik pobudzający gojenie ran w eksperymentalnych modelach komórek skóry”.
  • Lekarz Emilia Sawicka z Kliniki Kardiologii UMB pozyskała w ramach konkursu PRELUDIUM 13 blisko 180 tys. na projekt badawczy „Mikrobiom jelitowy, a choroba niedokrwienna serca”. Opiekunem naukowym projektu jest prof. dr hab. Karol Adam Kamiński z Kliniki Kardiologii UMB, p.o. kierownika Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych.
  • Lek. Remigiusz Kazimierczyk z Kliniki Kardiologii UMB pozyskał blisko 180 tys. złotych (PRELUDIUM 13) na projekt „Wykorzystanie obrazowania hybrydowego PET/MRI w kompleksowej ocenie diagnostyczno-klinicznej pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym”.
  • Mr Agnieszka Gęgotek, pracownik naukowy Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, zdobyła ponad 150 tys. złotych na realizację projektu „Ocena współdziałania rutyny i kwasu askorbowego w cytoprotekcyjnym działaniu na fibroblasty i keratynocyty poddane ekspozycji na promieniowanie UVA i UVB”. Opiekunem naukowym projektu jest prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska, prodziekan ds. nauki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB, kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

  16

  Historyczny mecz Kadra UMB - Studenci UMB, zakończony zwycięstwem studentów 3:2.

  17

  W ramach Światowego Dnia Wcześniaka odbyło się spotkanie pracowników Kliniki Neonatologii UMB, wraz z kołem studentów działającym przy klinice, z małymi pacjentami.

  17-18

  Badacze z Centrum Badań Klinicznych UMB przedstawili swoje wyniki badań na konferencji Metabolomics Circle we Wrocławiu.

  Zespół Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych oraz dr Inga Kamińska z Zakładu Stomatologii Zintegrowanej prezentowali podczas X Konferencji Kardiologii Prewencyjnej w Krakowie pierwsze wyniki z pilotażu obejmującego pacjentów z chorobą wieńcową, uzyskane w ramach projektu „Białystok PLUS”. W czasie konferencji dr Paweł Sowa z Zakładu Medycyny Populacyjnej otrzymał nagrodę za pracę „Siła uścisku dłoni w ocenie składu ciała pacjentów z chorobą niedokrwienną serca”.

  Czwarta edycja Kongresu „ Kobieta i mężczyzna 65+”. Współorganizator: prof. dr hab. n. med. Barbara Bień, kierownik Kliniki Geriatrii UMB, Warszawa.

  IV Podlaska Konferencja Psychoterapeutyczna. Organizator: Klinika Psychiatrii UMB, Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Wydział Nauk o Zdrowiu UMB.

  18

  III miejsce młodych naukowców działających w ramach Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB w konkursie POTENCJOmetr.

  Europejski Dzień Dziedzictwa Akademickiego na UMB pod hasłem „Kolonizatorzy i kolonizowani” organizowany przez Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  Akcja „Zdrowie pod Kontrolą”. Organizator: IFMSA Poland o. Białystok, CH ALFA.

  18-19

  SKN „Radioaktywni” zajęło II miejsce w Polsce w konkursie na Najbardziej Aktywne Koło Naukowe w dziedzinie Elektroradiologii. Nagrodę przyznało Polskie Towarzystwo Elektroradiologii.

  19

  Konferencja „Partnerstwo naukowo-przemysłowe w innowacyjnych technologiach”, organizator: BOWITT UMB, Centrum Badań Innowacyjnych UMB.

  21

  Prezentacja projektów UMB zgłoszonych w konkursie Technotalenty:

  - cardioBOX” i „Projekt Protesis” Krzysztof Drygalski, Tomasz Charytoniuk;

  - „Medycyna regeneracyjna - gdzie science-fiction spotyka się z rzeczywistością” Andrzej Eljaszewicz, Kamil Grubczak, Paula Zembko, Dawid Groth, Paulina Kaczmarczyk, Urszula Radzikowska;

  - „Nanotechnologia w medycynie - nadzieja na lepsze jutro” Kamil Grubczak, Anna Krętowska, Izabela Popławska, Aleksandra Basaj, Gosia Kowalska;

  - „Sposób separacji chorobotwórczych bakterii oraz grzybów” Katarzyna Niemirowicz.

  22

  Prof. Jolanta Małyszko, kierownik II Kliniki Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii, na XIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego została wybrana do Zarządu Głównego Towarzystwa, na kadencję 2017-2019.

  Zebranie naukowo-szkoleniowe; wykład pt. „Jak zostać dawcą krwi i szpiku? Podstawy krwiodawstwa i krwiolecznictwa” wygłosił dr Dariusz Średziński z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Organizatorzy Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Oddział w Białymstoku i Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku; ECF.

  23

  Uroczystości „czepkowania” studentów II roku pielęgniarstwa i położnictwa oraz wręczenia dyplomów absolwentom WNOZ UMB.

  24

  Dr hab. Anna Galicka - kierownik Zakładu Chemii Medycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB z wykładem pt.: „Czy możemy wpływać na nasze geny?” - odwiedziła młodzież z trzech liceów w Bielsku Podlaskim.

  Świąteczny kiermasz charytatywny, WNoZ.

  25

  VIII Sympozjum „Racjonalna antybiotykoterapia w dobie narastającej lekooporności”. Sala Kolumnowa. Współorganizator: Zakład Medycyny Rodzinnej i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej UMB.

  „Studiuj w UMB!” 200 licealistów z I, II i III LO w Białymstoku odwiedziło UMB.

  Bal Integracyjny Organizacji Studenckich UMB, Aula Magna.

  29

  Utworzenie Katedry Stomatologii Zintegrowanej na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w UMB.

  30

  I konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Bezpieczeństwo pacjenta priorytetem pracowników ochrony zdrowia”. Organizatorzy: Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, Stowarzyszenie „Pro Salute”, Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy UMB, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział Białystok, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, patronat honorowy: rzecznik praw pacjenta - Bartłomiej Chmielowiec, prezydent Białegostoku - dr hab. Tadeusz Truskolaski, JM rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - prof. Adam Krętowski, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu - prof. Sławomir Terlikowski, WNoZ.

  Dr n. med. Magdalena Świderska z Zakładu Fizjologii UMB zdobyła grant naukowy w wysokości 50 tys. zł na badania pod tytułem: „Rola poszczególnych subpopulacji limfocytów CD 4+ w progresji NAFLD do NASH”.

  Stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu otrzymała dr Małgorzata Waszak.

   

  GRUDZIEŃ

  1

  Projekt „Medycyna regeneracyjna - gdzie science-fiction spotyka się z rzeczywistością” zdobył tytuł „Technotalent UMB 2017”. Zespół naukowców w składzie: Andrzej Eljaszewicz, Kamil Grubczak, Paula Zembko, Dawid Groth, Paulina Kaczmarczyk, Urszula Radzikowska otrzymał nagrodę JM Rektora UMB w wysokości 5 tysięcy złotych. Został również wyróżniony pomysł studentów kierunku lekarskiego UMB Krzysztofa Drygalskiego i Tomasza Charytoniuka - elektroniczne urządzenie w kształcie serca, „cardiobox”, które monitoruje stan zdrowia pacjenta. Organizatorem konkursu była Fundacja Technotalenty.

  Uroczysta immatrykulacja studentów I roku kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i technik dentystycznych oraz oddziału English Division Wydziału Lekarskiego. W roku akademickim 2017/2018 na I roku kierunku lekarskiego rozpoczęło studia 266 studentów, na kierunku lekarsko-dentystycznym - 87 studentów, a na technikach dentystycznych - 22 studentów, na kierunku lekarskim anglojęzycznym - 75 studentów.

  Pierwsza obrona pracy doktorskiej wśród kadry kosmetologów Wydziału Farmaceutycznego. Stopień doktora nauk medycznych, dyscyplina biologia medyczna, został nadany mgr Marcie Wacewicz - Muczyńskiej.

  2

  Dr hab. Michał Tomczyk, kierownik Zakładu Farmakognozji, Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego UMB został odznaczony przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, medalem imienia Ignacego Łukasiewicza.

  4

  Miś pod szpitalną choinkę - akcja świąteczna. Organizator: organizacje studenckie UMB, Samorządu Studentów UMB.

  5

  Wykład ekspercki dr Iwony Wrześniewskiej - Wal ze Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, pt. „Standardy wykonywania zawodu lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich” w ramach wykładów eksperckich z cyklu „Prawo Medyczne”, WNoZ UMB.

  Akcja „Świąteczna Marzycielska Poczta”. Organizator: IFMSA-Poland o. Białystok.

  6

  Mikołajki w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  8

  Jesienne Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Borki, Supraśl, Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Gastroenterologii Oddział w Białymstoku, Stowarzyszenie Przyjaciół Podlaskiej Gastroenterologii

  9

  Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  11

  Wręczenie nagród naukowych i dydaktycznych za 2016r. Po raz pierwszy w historii Uczelni wręczono dyplomy za najwyższy łączny Impact Factor - „Top10 UMB Impact Factor 2016” za publikacje w czasopismach.

  Troje naukowców z UMB zdobyło granty w konkursie NCN MINIATURA. Dr Agnieszka Gornowicz z Samodzielnej Pracowni Biotechnologii uzyskała dofinanowanie w wysokości 50 tys. zł na projekt pt. „Molekularny mechanizm przeciwnowotworowego działania nowych pochodnych oktahydropirazyno[2,1-a:5,4-a']diizochinoliny i berenilowych komnpleksów platyny(II) w skojarzeniu z przeciwciałem anty-MUC1.” Dr Joanna Pancewicz, adiunkt z Zakładu Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim zdobyła grant naukowy w wysokości 50 tys. zł na badania pt. „ Poszukiwanie nowych markerów nowotworzenia poprzez analizę szlaku Notch i EGFR w niedrobnokomórkowym raku płuca (z ang. NSCLC)”. Dr Przemysław Wielgat z Zakładu Farmakologii Klinicznej, pozyskał 49390 zł na projekt pt. „Ocena zmian sialilacji i ekspresji immunoreceptorów Siglec jako nowy aspekt immunomodulacyjnego działania deksametazonu w komórkach glejaka”.

  12

  Konferencja „Gdzie nauka spotyka się z biznesem” w ramach białostockiego projektu „Inkubator Innowacyjności +” współorganizowana przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o., UMB i UwB; Centrum Badań Innowacyjnych UMB .

  Stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu otrzymał dr Mateusz Cybulski.

  13

  Prof. dr hab. Jolanta Małyszko, kierownik II Kliniki Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii została powołana do Regionalnego Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Nefrologicznego na Europę Środkową i Wschodnią. (International Society of Nephrology).

  Christopher Todd - dyrektor wydziału ds. Polski w dyrekcji generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej Komisji Europejskiej odwiedził UMB. Towarzyszyli mu m.in.: Anna Modzelewska - z Wydziału ds. Polski w dyrekcji generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej KE, marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz dyrekcja Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP.

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał dr Robert Milewski.

  14

  Dr Katarzyna Niemirowicz, adiunkt w Samodzielnej Pracowni Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych UMB uzyskała stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

  Wernisaż Olgi Buchowki „Wspomnienia z dzieciństwa”, Biblioteka Główna UMB.

  Spotkanie opłatkowe na Wydziale Farmaceutycznym z OML UMB; ECF.

  15

  Uroczyste posiedzenie Senatu UMB: rozdanie złotych dyplomów absolwentom uczelni z 1967, wręczenie dyplomów doktora habilitowanego i promocje doktorów nauk.

  Porozumienie USK z Jagiellonią Białystok o rozszerzeniu dotychczasowej współpracy.

  16

  Spotkanie oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Podczas spotkania wygłoszone zostały dwa wykłady: „Alergia na kosmetyki” - przez profesora Radosława Śpiewaka i „ MCiD - Minimal Clinically Important Difference w badaniach z prezentacją przykładów” - przez prof. Krzysztofa Kowala.

  18

  Wybór nowej rady Samorządu Doktorantów UMB.

  20

  Posiedzenie Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej poświęcone generowaniu przez neutrofile zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych - NETs.

  Spotkanie opłatkowe środowiska akademickiego, Aula Magna Pałacu Branickich.

  27

  Stypendia ministra zdrowia za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 otrzymały: Małgorzata Karbowska, doktorantka na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, i Milena Katarzyna Osińska, studentka VI roku kierunku lekarskiego UMB.

  Akcja charytatywna „Bajki od serca” - świąteczne wydawnictwo SCR Radiosupeł. Głosów do bajek użyczyły władze UMB z rektorem prof. dr. hab. Adamem Krętowskim na czele, pracownicy oraz studenci.

   

  Opracowanie

  Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB

  Biuro Promocji i Rekrutacji UMB

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.