Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kronika UMB 2020 r..
 • Ostatnia zmiana 08.02.2021 przez Medyk Białostocki

  Kronika UMB 2020 r.

  Cały miniony rok w jednymi miejscu: wszystko co ważne dla naszej Uczelni i o naszej Uczelni.

   

  STYCZEŃ

  Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej otrzymał prestiżowy certyfikat: EMQN (The European Molecular Genetics Quality Network), na badania raka jelita grubego i czerniaka oraz nową Licencję Polskiego Towarzystwa Patologów na najwyższy, III stopień referencyjności wykonywania badań histologicznych, śródoperacyjnych, immunohistochemicznych, cytologicznych, sekcyjnych i biologii molekularnej.

  Studenci III roku kierunku Techniki Dentystyczne oraz V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego wzięli udział w wizycie studyjnej, w centrum protetyczno-edukacyjnym firmy Zirkonzahn w Molini di Tures we Włoszech. Wyjazd zrealizowano w ramach projektu ,,Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystanie innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014-2020.

  2 grudnia 2019 - 5 stycznia

  Dr Marzena Garley, adiunkt w Zakładzie Immunologii Wydziału Farmaceutycznego UMB, odbyła szkolenie w Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü, Kepez Mevkii Efeler / AYDIN w Turcji, w ramach programu ERASMUS+ STT.

  5

  Praca ,,Review of the safety of application of cosmetic products containing parabens” mgr kosmetologii Natalii Matwiejczuk, doktorantki UMB, została wybrana na okładkę czasopisma Journal of Applied Toxicology (IF = 3.065; MNiSzW = 100 pkt).

  7

  Zakład Medycyny Rodzinnej UMB uczestniczył w unikatowym badaniu na temat stosowania leków przeciwwirusowych w leczeniu zakażeń układu oddechowego.

  11

  Akcja „Studiuj w UMB!”. Licealiści z IV LO w Białymstoku wzięli udział w warsztatach naukowych, które odbyły się na UMB.

  13

  Zmarła dr Danuta Obrzut, emerytowana adiunkt Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych, zasłużona Wychowawczyni i Nauczycielka wielu pokoleń studentów i lekarzy UMB.

  13-15

  Odbyły się warsztaty: „Koleżeńskie korepetycje z porodów w Centrum Symulacji Medycznej”. Organizator: SKN przy Zakładzie Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej we współpracy z IFMSA-Białystok.

  14

  Akcja „Studiuj w UMB!”. Licealiści z I, III i IV LO w Białymstoku wzięli udział w warsztatach naukowych, które odbyły się na UMB.

  15

  Naukowcy z UMB otrzymali Nagrody Ministra Zdrowia: prof. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki i rozwoju - za znaczące osiągnięcia w działalności dydaktycznej; prof. Jerzy Pałka - kierownik Zakładu Chemii Leków - za całokształt dorobku; prof. Sławomir Terlikowski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu - za działalność organizacyjną; prof. Marek Wojtukiewicz - za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej z inicjatywy ministra zdrowia, dr hab. Monika Zbucka-Krętowska z Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej UMB - za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej; dr Dominik Maślach, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego - za znaczące osiągnięcia w działalności wdrożeniowej. Dyplom uznania za „Działania na rzecz podniesienia międzynarodowego znaczenia uczelni i przystąpienie do programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza 2019” otrzymał rektor prof. Adam Krętowski oraz całe środowisko akademickie UMB.

   

  Przedstawiciele UMB wzięli Udział w XV Targach Edukacyjnych. Organizator: II LO w Białymstoku.

  16

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymali: dr Andrzej Eljaszewicz, dr Krzysztof Fiedoruk, dr Piotr Jakubów, dr Marek Niczyporuk, dr Joanna Sawicka-Powierza, dr Magdalena Sulewska.

   

  Wywiad z prof. Otylią Kowal-Bielecką o leczeniu twardziny układowej na łamach portalu rynekzdrowia.pl.

  16-18

  XVIII Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne w Białowieży. Organizator: Klinika Psychiatrii UMB.

  17

  Odbyła się International MUB's Karaoke Night, czyli Międzynarodowa Noc Karaoke - wydarzenie współfinansowane z EFS, projekt p.t. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland”.

  18

  Akcja profilaktyczna „Z diagnostą po zdrowie. Dzień Babci i Dziadka”, CH „Atrium Biała”. Organizatorzy: PTSF O. Białystok, PTSS Białystok, IFMSA-Białystok, Innowacyjny Kosmetolog, SKN „Dietetyk” UMB, SKN przy Klinice Neurologii, Rebeca - podologia i kosmetologia, SAFF, Medyk Białostocki.

  20-31

  Akcja zbierania szali i chust dla pacjentek onkologicznych przeprowadzona przez Wolontariuszki ze Stowarzyszenia „Eurydyki” wspólnie z Uniwersyteckim Centrum Onkologicznym USK.

  20-1.02

  Ferie w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  22

  Prof. Ewa Olszewska, kierownik Ośrodka Chirurgii Zaburzeń Oddychania Podczas Snu przy Klinice Otolaryngologii UMB, na łamach portalu geekstok.pl opowiadała o chrapaniu oraz możliwościach jego leczenia.

  23

  Odbyło się zebranie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego O. w Białymstoku i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, wykład pt.: „Depresja u dzieci i dorosłych” wygłosił dr hab. Napoleon Waszkiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii UMB. Miejsce: Aula nr 2 ECF UMB.

  UMB odwiedził Project officer z Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej opiekujący się projektem ImPRESS, pn. „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i biostatystyce oraz wsparcie kariery młodych naukowców poprzez mobilność międzynarodową i międzysektorową”.

  24

  Odbył się charytatywny kiermasz smakołyków w Collegium Universum, ECF oraz na WNoZ. W Collegium Universum miała miejsce zabawa fantowa, z której dochód przekazany został na leczenie dr. Karola Szafranka.

  27.01-13.02

  Akcja charytatywna „Walentynka dla Malucha” - zbiórka nowych i używanych maskotek oraz zabawek. Organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji, o. Białystok.

  28

  Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, reprezentowany w 2020 r. przez UMB dołączył do Porozumienia Organizatorów Polskich Festiwali Nauki.

  30

  UMB podpisał umowę bilateralną z Vytautas Magnus University w Kownie.

  LUTY

  UMB został wpisany przez Medical Council of India na listę zagranicznych uczelni medycznych uznawanych przez ten kraj.

  3

  Inauguracja obchodów 70-lecia UMB oraz uruchomienie strony internetowej poświęconej jubileuszowi oraz cyklu „UMB to MY”.

  4

  Poczta Polska wydała okolicznościowy stempel z jubileuszowym logo 70-lecia UMB.

  5

  Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej poświęcone tematyce związanej z konfliktem serologicznym. Wykład wygłosiła mgr Jolanta Wróbel z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku. Miejsce: Blok M.

  Przedstawiciele UMB uczestniczyli w XV Łosickich Spotkaniach Edukacyjnych.

  6

  Prof. Marcin Moniuszko został powołany na zastępcę Reprezentanta Krajowego POLCRIN (Polish Clinical Research Infrastructure Network).

  Tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu otrzymała dr hab. Monika Karczewska-Kupczewska.

  6-7

  Pracownicy „Welcome Centre” - mgr Urszula Roszkowska oraz mgr inż. Łukasz Lepionka odbyli wizytę studyjną w Manchester Metropolitan University.

  Odbyło się szkolenie z zarządzania zespołem wielokulturowym. Warsztaty realizowane z projektu pn. „Umiędzynarodowienie 2.0. Nowa jakość w budowaniu kultury umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” w ramach programu NAWA „Welcome to Poland”.

  8

  Magdalena Żebrowska, studentka kierunku Logopedia i Fonoaudiologia, w trakcie zawodów „Copernicus cup”, uzyskała rekord Życiowy w skoku w dal w hali - 6,27 m.

  10

  Odbyło się szkolenie „Jak prezentować swoje pomysły przemysłowi?” w ramach „Cyklu szkoleń z zakresu tematyki ochrony patentowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych” Organizator: Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z o.o., Biuro Transferu Technologii UMB oraz Wschodni Ośrodek Transferu Technologii UwB.

  11

  Zespół lekarzy z Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej UMB przeprowadził pierwszą w regionie operację wszczepienia nowoczesnej zastawki komorowo-otrzewnowej pięcioletniej dziewczynce.

  11-14

  „Zakochaj się w muzeum” - Walentynki w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  14-16

  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nefrokardiologia 2020”. Przewodnicząca Komitetu Naukowego prof. Beata Naumnik. Miejsce: Aula Magna UMB.

  17-28

  Dni otwarte CSM oraz akcja charytatywna wspierająca leczenie dr. Karola Szafranka.

  18

  Ruszyła kolejna edycja Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej na UMB.

  Dzieci z SP nr 52 w Białymstoku uczestniczyły w specjalnych zajęciach w Zakładzie Chemii Leków w ECF UMB.

  19

  Dzień Nauki Polskiej na UMB. Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB wraz ze Stowarzyszeniem Muzeów Uczelnianych zaprezentowało wystawę pt. „Muzea uczelniane dla Niepodległej” o dziedzictwie akademickim polskich uczelni.

  19-20

  Szkolenie dotyczące współpracy międzykulturowej z osobami z krajów arabskich. Organizator: Dział Współpracy Międzynarodowej UMB. Warsztaty zrealizowane z projektu pn. „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”.

  21

  Dr hab. Anna Moniuszko, dyrygent i kierownik artystyczny Chóru UMB została wyróżniona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

  24

  Studenci II roku kierunku lekarskiego: Anna Bortnowska, Aleksandra Głowacka, Kacper Robert Karpiuk i Anna Stankiewicz zakwalifikowali się do grona 15 finalistów Trzeciej Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego Studentów Medycyny i Farmacji (3rd International English Language Competition for Medical and Pharmaceutical Students).

  25

  Kolejna akcja charytatywna wspierająca leczenie dr. Karola Szafranka: kiermasz ciast i zabawa fantowa w: Pałacu Branickich, Collegium Universum, ECF, WNoZ.

  26

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymały: dr Beata Galińska-Skok, dr Monika Kamianowska.

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymała dr Halina Doroszkiewicz.

  Przedstawiciele UMB uczestniczyli w XVIII Prezentacjach Edukacyjno-Doradczych w Hajnówce.

  27

  Wiceminister Zdrowia wręczył dyrekcji UDSK Akredytację Jakości Leczenia Pacjentów.

  Wybory do Kolegium Elektorów i Senatu UMB.

  Zebranie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego O. w Białymstoku i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. Wykład pt.: „Leki zbyt często i zbyt rzadko stosowane u pacjentów w starszym wieku” wygłosiła dr hab. Zyta Beata Wojszel, adiunkt w Klinice Geriatrii UMB.

  Przedstawiciele UMB uczestniczyli w XVIII Prezentacjach Edukacyjno-Doradczych w Bielsku Podlaskim.

  28

  Tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu otrzymali: dr hab. Agnieszka Tycińska, dr hab. Napoleon Waszkiewicz.

  MARZEC

  3

  Rozpoczął się Plebiscyt Społeczności UMB na nazwę budynku przy ul. Mickiewicza 2B.

  Przedstawiciele UMB uczestniczyli w XVIII Prezentacjach Edukacyjno-Doradczych w Zambrowie.

  3-6

  Tydzień dentysty w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  5

  W Zakładzie Bromatologii UMB uczniowie Technikum Zawodowego nr 3 realizowali projekt badawczo-wdrożeniowy pt. „Niezbędnik hotelarza - kawowe inspiracje cz. II”, w ramach konkursu Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Badania prowadzone były pod kierunkiem dr Anny Puścion-Jakubik i magistrantki kierunku Dietetyka Ewy Olechno.

  6

  Dzień otwarty w Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB - Europejski Dzień Logopedy.

  6-7

  Przedstawiciele UMB uczestniczyli w XXXIII Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy.

  10

  Tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu otrzymała dr hab. Anna Tomaszuk-Kazberuk.

  12

  Na UMB zostały zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne, w związku z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącą zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

  W Aula Magna UMB odbyło się otwarte spotkanie wyborcze z kandydatem do pełnienia funkcji rektora UMB na kadencję 2020-2024 - prof. Adamem Krętowskim, spotkanie transmitowano online.

  13

  Reelekcja prof. Adam Krętowskiego na stanowisko rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  16

  Rektor prof. Adam Krętowski oraz rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - prof. Stanisław Michałowski, podpisali umowę ramową o współpracy pomiędzy obiema uczelniami.

  17

  Collegium Floridum - nowa nazwa budynku przy ul. Mickiewicza 2B (dawna Oranżeria Branickich), wybrana podczas Plebiscytu Internetowego Społeczności Akademickiej UMB.

  18

  Mgr Adam Kazberuk został zakwalifikowany do programu stażowego BioLAB, w Oklahoma Medical Research Foundation.

  Na UMB uruchomiono e-learning.

  22

  Zmarł prof. Krzysztof Worowski, prorektor ds. nauki, dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (1990-96) i wieloletni kierownik Zakładu Analizy Instrumentalnej, absolwent Akademii Medycznej z 1961 r.

  25

  Ponad 35 mln zł pozyskali na badania naukowcy UMB w ramach konkursu na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych Agencji Badań. Prof. Robert Mróz z II Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy otrzymał 15 mln zł na projekt: ,, Non-commercial clinical trial of statins cancer preventive and pleiotropic therapy in smokers with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)”. Prof. Agnieszka Tycińska z Kliniki Kardiologii otrzymała 20 mln zł na projekt: „LEIA-HF: Levosimendan In Ambulatory Heart Failure Patients.

  27

  UMB rozstrzygnął przetarg na budowę Centrum Psychiatrii - wybrana została firma Budimex. Termin zakończenia prac: 31 maja 2022 r. Koszt inwestycji: ponad 28 mln zł

  30

  Uruchomiono laboratorium UMB, badające próbki pod kątem obecności wirusa SARS-CoV-2.

  KWIECIEŃ

   5-lecie Pracowni BioSkaner, która przeprowadziła blisko 1400 badań PET/MR.

  2

  UMB pozyskał prawie 280 tys. zł z MNiSW w ramach konkursu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” (SON) na trzy projekty promujące naukę: organizacja XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, koordynatorem było UMB (Przewodniczący Komitetu - prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz, Biuro Promocji i Rekrutacji - sprawy organizacyjne) - 160 tys. zł; projekt pod nazwą „Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego. Dziedzictwo medyczne w Białymstoku”, realizowany przez Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB - 85 tys. zł; organizacja Ogólnopolskiego Zjazdu Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali. Gospodarz warsztatów - redakcja „Medyka Białostockiego” - 34 tys. zł

  8

  Naukowcy z UMB przygotowali specjalną aplikację dotyczącą koronawirusa: Polcovid - 19. Aplikacja powstała we współpracy z dr. Pawłem Gajdanowiczem z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

  19

  Zmarł dr n. med. Zdzisław Korfel, jeden z pierwszych absolwentów AMB, kierownik Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia w Instytucie Medycyny Społecznej AMB (1977-1991).

  22

  „Identyfikacja osób z wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19”- projekt pod kierownictwem prof. Marcina Moniuszko został rekomendowany do finansowania przez Agencję Badań Medycznych w ramach szybkiej ścieżki Agencji Badań Medycznych w walce z COVID-19.

  22-28

  Quiz wiedzy o UMB on-line, wzięły w nim udział 573 osoby.

  23

  Dr hab. Karol Kramkowski z Zakładu Chemii Fizycznej UMB - jako doradca ds. medycznych oraz dr Juliusz Kosel wraz z zespołem Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB, znaleźli się w zespole opracowującym polski respirator VentilAid.

  Marek Karp złożył rezygnację z funkcji dyrektora USK.

  27

  Rektor prof. Adam Krętowski powołał dr. hab. Jana Kochanowicza na p.o. dyrektora USK.

  28

  UMB rozpoczął współpracę w ramach sieci POLCRIN.

  30

  Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski przyznał 5 studentom UMB jednorazowe stypendia w wysokości 17 tys. zł za znaczące osiągnięcia w bieżącym roku akademickim. Wyróżnieni zostali studenci VI roku kierunku lekarskiego: Bartłomiej Borawski, Andrzej Chomentowski, Krzysztof Drygalski, Emil Rozenek oraz studentka II roku II stopnia kierunku logopedia z fonoaudiologią Magdalena Żebrowska (stypendium za osiągnięcia sportowe).

   

  MAJ

  Ukazało się bezpłatne wydawnictwo w formie e-booka pt. „Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii”, pod red. dr hab. Agnieszki Gniadek, prof. UJ, Collegium Medicum i dr hab. Jolanty Lewko adiunkt w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej, kierownik Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej UMB.

  4

  Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznała UMB 50 tys. zł dotacji na remont tarasu, schodów i kolumn prawego skrzydła pałacowego.

  5

  Prof. Elżbieta Skrzydlewska, kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej i dr Joanna Godzień z Centrum Badań Klinicznych UMB w akcjach COST CA19105 Pan-European Network in Lipidomics and Epilipidomics.

  11

  Prof. Artur Bossowski, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii UMB został redaktorem naukowym książki „Diagnostyka i leczenie chorób tarczycy u dzieci i młodzieży”.

   

  Gladys Langi doktorantka UMB z programu ImPRESS wzięła udział w webinarium: „How to do a funded PhD in Europe - Roundtable with MSCA Fellows from ASEAN” organizowanym przez EURAXESS ASEAN.

  Tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu otrzymał dr hab. Tomasz Hryszko.

  11-17

  Museum Week - międzynarodowa akcja Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB w mediach społecznościowych.

  12

  Dr Mateusz Maciejczyk został laureatem konkursu START 2020 Fundacji Nauki Polskiej w kategorii stomatologia.

  Dr hab. Michał Tomczyk, Prodziekan ds. Nauki Kolegium Nauk Farmaceutycznych, kierownik Zakładu Farmakognozji znalazł się w gronie redaktorów pomocniczych czasopisma Frontiers in Pharmacology. (IF 3.845).

  13

  11. miejsce UMB wśród wszystkich szkół wyższych i 2. miejsce wśród uczelni medycznych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uczelnię badawczą. Projekt UMB uzyskał bardzo wysoką ocenę ekspertów międzynarodowych i dofinansowanie do przygotowanego programu rozwoju w wysokości 50 mln złotych.

  17

  Prof. Jerzy Robert Ładny - Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Ratunkowej, kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej UMB był przedstawicielem UMB w zespole opracowującym respirator z możliwością zdalnego sterowania. Urządzenie o nazwie RespiSAVE skonstruowano na Politechnice Śląskiej.

  18

  Projekt pod kierownictwem prof. Roberta Buckiego, kierownika Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej - „Udział wimentyny powierzchniowej w procesie infekcji komórek przez SARS-CoV-2” uzyskał dofinansowanie ze środków NCN „Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania COVID-19” - 514 560 zł

  Rozpoczęła się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2020/21.

  19

  Uniwersyteckie Centrum Onkologii w USK, jako pierwsze i jedyne w Polsce, otrzymało prestiżowy certyfikat Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO) i stało się akredytowanym ośrodkiem leczenia zaawansowanego raka jajnika (Certified Centre in Advanced Ovarian Cancer Surgery).

  20

  Dr hab. Marta Eliza Płońska-Brzezińska p.o. kierownika Zakładu Chemii Organicznej zdobyła finansowanie w wysokości 2 003 280,00 zł w ramach konkursu OPUS na projektu pt. „Elektrokatalizatory węglowe z defektami strukturalnymi: otrzymywanie, charakterystyka i badanie zależności struktura-aktywność katalityczna”.

  Zmarł dr Karol Szafranek, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMB.

  24

  Prof. Marcin Moniuszko został powołany do Komitetu Polityki Naukowej - organu pomocniczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie polityki naukowej państwa.

  28

  Do kolekcji „Złota Polska” dołączyła pamiątkowa moneta poświęcona Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk medycznych otrzymała dr Beata Zalewska-Szajda.

  29

  UMB rozpoczął realizację kampanii promocyjnych na portalu społecznościowym Facebook w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Indiach.

   

  CZERWIEC

  W Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UMB wyleczono pacjentkę z ciężkim przebiegiem COVID-19, dzięki kuracji osoczem ozdrowieńców.

  5

  Po raz pierwszy w wersji online odbyła się sesja naukowo-sprawozdawcza doktorantów oraz spotkanie organizacji partnerskich projektu ImPRESS, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie COFUND.

  8

  Marcin Tomkiel, rzecznik prasowy UMB i Michał Dobrowolski z Działu Współpracy Międzynarodowej wzięli udział w webinarium: „Modele kreowania uczelnianych stron internetowych w języku angielskim - redakcja i prowadzenie”, realizowanym w ramach International Visibility Project.

  Rozpoczęła się rejestracja elektroniczna na studia na UMB.

  16

  Na UMB odbyło się spotkanie władz rektorskich i dziekańskich, podczas którego rektor prof. Adam Krętowski wręczył prorektorom i dziekanom wydziałów oraz kolegiów powołania do pełnienia nowych funkcji od 1 września 2020 r. Na prorektorów zostali powołani: prof. Marcin Moniuszko, prof. Janusz Dzięcioł - prorektor ds. klinicznych i szkolenia zawodowego, prof. Adrian Chabowski - prorektor ds. kształcenia. Na dziekanów wydziałów oraz dziekanów kolegiów naukowych powołani zostali: prof. Irina Kowalska - dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz dziekan Kolegium Nauk Medycznych, prof. Wojciech Miltyk - dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz dziekan Kolegium Nauk Farmaceutycznych, prof. Sławomir Terlikowski - dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz dziekan Kolegium Nauk o Zdrowiu.

  20

  VIII Konferencja „Indywidualne podejście do chorego w ostrych stanach kardiologicznych” oraz warsztaty Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w formie online.

  22

  Prof. Andrzej Kaliciński (1922-2002), rektor AMB w latach 1990-1993, został patronem ulicy na os. Dojlidy w Białymstoku.

  23

  UMB podpisał umowę o współpracy z Liceum INFOTECH.

  24

  UMB wziął udział w ogólnopolskim wydarzeniu online Studia 2020.

  Rektor prof. Adam Krętowski wręczył powołania prodziekanom wydziałów na lata 2020-2024. Prodziekani Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim: prof. Teresa Sierpińska - prodziekan ds. jakości kształcenia, programów studiów i oddziału stomatologii, prof. Tomasz Hryszko - prodziekan ds. rozwoju i nauczania anglojęzycznego, prof. Anna Wasilewska - prodziekan ds. studenckich. Prodziekani Kolegium Nauk Medycznych: prof. Karol Kamiński - prodziekan ds. ewaluacji i nauki, dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska - prodziekan ds. ewaluacji i nauki. Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej: prof. Milena Dąbrowska - prodziekan ds. jakości kształcenia i programów studiów, dr hab. Katarzyna Socha - prodziekan ds. rozwoju, dr n. farm. Anna Gromotowicz-Popławska - prodziekan ds. studenckich. Prodziekani Kolegium Nauk Farmaceutycznych: prof. Jerzy Pałka - prodziekan ds. ewaluacji i nauki, dr n. farm. Bartłomiej Kałaska - prodziekan ds. ewaluacji i nauki. Prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu: prof. Halina Car - prodziekan ds. rozwoju, prof. Ludmiła Marcinowicz - prodziekan ds. studenckich, dr hab. Mateusz Cybulski - prodziekan ds. jakości kształcenia i programów studiów. Prodziekani Kolegium Nauk o Zdrowiu: prof. Bożena Dobrzycka - prodziekan ds. ewaluacji i nauki, prof. Elżbieta Krajewska-Kułak - prodziekan ds. ewaluacji i nauki.

   

  Przedstawiciele UMB wzięli udział w wydarzeniu online „Studia 2020” organizowanym przez fundację Perspektywy i MNiSW.

  24-31.08

  Wakacje w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  25

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymali: dr Dmitrii Davydov, dr Beata Januszko-Giergielewicz.

  27

  Dr hab. Robert Milewski z Zakładu Statystyki i Informatyki Medycznej został wybrany wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

  29

  Przedstawiciele UMB w komitetach naukowych Polskiej Akademii Nauk na lata 2020-2023: Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Analizy Farmaceutycznej, Biomedycznej i Produktów Naturalnych: prof. Halina Ostrowska, dr hab. Michał Tomczyk. Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka: dr hab. Bożena Mikołuć, prof. Anatol Panasiuk. Komitet Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych: prof. Halina Car, prof. Ewa Chabielska, prof. Adrian Chabowski, prof. Jan Górski, prof. Krystyna Pawlak, prof. Róża Wiśniewska. Komitet Nauk Klinicznych: prof. Michał Myśliwiec. Komitet Nauk Neurologicznych: prof. Zenon Mariak, prof. Barbara Mroczko. Komitet Nauk o Żywieniu Człowieka: prof. Maria Borawska, dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska, dr hab. Katarzyna Socha. Komitet Terapii i Nauk o Leku: prof. Wojciech Miltyk. Komitet Rozwoju Człowieka: prof. Artur Bossowski, prof. Jerzy Konstantynowicz.

   

  UMB zawarł umowę dwustronną z VšĮ Centro Poliklinika w Wilnie. Przedmiotem umowy była współpraca przy realizacji letnich praktyk dla studentów UMB, English Division, z I, II, III i V roku studiów.

   

  W rankingu Journal Citation Reports czasopismo UMB „Advances in Medical Sciences” otrzymało wskaźnik Impact Factor 2,570. To najwyższy IF w historii czasopisma. Advances in Medical Sciences zajmuje 7 lokatę na 140 czasopism z redakcją w Polsce, które otrzymały ocenę Impact Factor.

  30

  Uruchomione zostały zmodernizowane, anglojęzyczne strony internetowe English Division oraz Admission UMB, w ramach projektu pt. „Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kluczowym etapem wdrożenia strategii umiędzynarodowienia”.

  LIPIEC

  Dr Mateusz Maciejczyk, adiunkt w Zakładzie Higieny Epidemiologii i Ergonomii UMB, został członkiem Editoral Board w czasopiśmie BioMed Research International.

  UMB zajął 3 miejsce w Polsce w rankingu uczelni akademickich „Perspektywy 2020” pod względem efektywności pozyskiwania pieniędzy zewnętrznych na badania i rozwój.

   

  1

  Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB w Zarządzie Głównym Stowarzyszeniu Muzeów Uczelnianych: dr Magdalena Muskała - wiceprezes oraz dr Marta Piszczatowska - wiceprezes.

  6

  Adrian Janucik, student kierunku biostatystyka UMB, zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie dla studentów „Doktorat wdrożeniowy”.

  9

  Dr Karolina Chwiałkowska, biotechnolog z Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych UMB uczestniczyła w badaniach naukowych, których celem było odkrycie predyspozycji genetycznych do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i do ciężkiego przebiegu choroby COVID-19. Badania prowadzono w ramach międzynarodowego konsorcjum naukowego o nazwie „COVID-19 Host Genetics Initiative (HGI)”. Wyniki analiz opublikowano w „New England Journal of Medicine”.

   

  Przedstawiciele UMB wzięli udział w ogólnopolskim wydarzeniu online Studia 2020 - ABC Rekrutacji Perspektywy.

  15

  Pałac Branickich - siedzibę główną UMB odwiedziła podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Kulturowego oraz generalna konserwator zabytków Magdalena Gawin. Towarzyszyła jej podlaski wojewódzki konserwator zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz. Po Pałacu Branickich gości oprowadzili pracownicy Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  16

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymał dr Przemysław Pawłowski.

  „Poznaj ofertę UMB”- ukazał się cykl 16 filmów promocyjnych o kierunkach studiów na UMB.

  17

  UMB uzyskał akredytację zagraniczną APHEA dla programu nauczania na kierunku zdrowie publiczne.

  23

  Odbyło się spotkanie online z potencjalnymi kandydatami na studia z Indii oraz ich rodzicami. W spotkaniu wzięli udział prof. Tomasz Hryszko - prodziekan ds. rozwoju i nauczania anglojęzycznego, Mirkan Mikail Erol reprezentujący Welcome Centre - Dział Współpracy Międzynarodowej, mgr Bartosz Pierwienis reprezentujący English Division oraz Vishal Agnihorti reprezentujący firmę Education Poland, która jest partnerem UMB w zakresie rekrutacji studentów z terytorium Indii.

  24

  Pałac Branickich w Białymstoku oznaczony Złotą Pinezką - wyróżnieniem Google Maps Polska dla najbardziej docenionych przez użytkowników Map Google atrakcji turystycznych w danym województwie.

  25

  Reprezentanci UMB zostali wybrani do zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji: Oghenekaro Ohimor - przewodniczący PTSF, Martyna Wydra - sekretarz generalny.

  SIERPIEŃ

  6

  UMB, komendant główny policji i Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji formalnie nawiązały współpracę w zakresie zapewnienia sprawnego i skutecznego współdziałania podczas identyfikacji ciał ofiar katastrof oraz innych zdarzeń masowych.

  12

  Rama Krishna Guggilla, stypendysta COFUND: Działania Marii Skłodowskiej-Curie, doktorant UMB zatrudniony w projekcie ImPRESS, został zaproszony do grupy roboczej projektu Safety Platform for Emergency VACcines (SPEAC), będącego współpracą Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) i Brighton Collaboration, największej światowej organizacji ekspertów naukowych zajmujących się bezpieczeństwem szczepionek. Grupa opracowywała definicję przypadku ostrego uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego. Miała ona służyć do oceny bezpieczeństwa szczepionek SARS-CoV-2 w warunkach badań klinicznych, badań po dopuszczeniu do obrotu oraz nadzoru farmaceutycznego.

  17

  UMB podpisał porozumienie z KWP w Białymstoku w sprawie praktyk lekarzy medycyny sądowej w laboratorium kryminalistycznym policji.

  19

  UMB zawarł umowę bilateralną z Aldent University (Albania).

  26

  Konsorcjum w składzie: UMB, Politechnika Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku otrzymało wsparcie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 1,9 mln zł na promowanie i rozwój innowacyjności akademickiej.

  27

  Zmarła prof. Danuta Dzierżanowska, mikrobiolog kliniczny, absolwentka AMB z 1963 r., pracownik Zakładu Mikrobiologii AMB (1966-78).

  27-29

  Podczas zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Łodzi, dr Łukasz Szczerbiński z Centrum Badań Klinicznych i Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych otrzymał nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na najlepszą publikację naukową z dziedziny diabetologii i chorób metabolicznych w 2019 r. im. Kazimierza Funka oraz Grant Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w kwocie 100 tys. zł. Dr Anna Krentowska z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych oraz dr Łukasz Szczerbiński zaprezentowali również wyniki swoich badań.

  31

  Uruchomiono portal Polska Platforma Medyczna w ramach projektu „Polska Platforma Medyczna - portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”.

   

  WRZESIEŃ

  Przedstawiciele UMB wzięli udział w Salonach Maturzystów w województwach: lubelskim, mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim, świętokrzyskim i śląskim.

  5

  Premiera odcinka z serii „Świadkowie czasu” na antenie TVP 3 Białystok, poświęconego prof. Witoldowi Sławińskiemu, pierwszemu kierownikowi Zakładu Biologii AMB, twórcy Ogrodu Botanicznego w pałacowym parku, odkrywcy złóż borowiny w dolinie rzeki Supraśl i niestrudzonemu propagatorowi uzdrowiskowej mocy Supraśla.

  7

  UMB zawarł umowę bilateralną z Università Politecnica delle Marche (Włochy).

  9

  Zmarł Tadeusz Szelachowski, absolwent pierwszego rocznika AMB z 1955 r., minister zdrowia i opieki społecznej w latach 1981-85.

  10

  UMB został podwójnym laureatem Podlaskiej Marki. Wraz z Politechniką Białostocką został doceniony w kategorii ODKRYCIE za projekt obu uczelni: „Badania nad aktywnością biologiczną grzybów nadrzewnych Puszczy Białowieskiej” (z ramienia UMB: prof. Halina Car, dr Anna Sadowska i dr Diana Sawick). UMB znalazł się także wśród laureatów w kategorii: Ambasador Podlaskiej Gospodarki (w konsorcjum Podlaska Branża Medyczna). W jego skład wchodzą m.in: Park Naukowo-Technologiczny, Polska Wschód w Suwałkach, firmy: Medgal, Mind Hand i CHM, UMB, PB, Medical Łomża, Petros Psyllos, IMago. Ponadto w kategorii PROJEKT 4.0 nominowane było utworzenie pierwszego w Polsce Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie na UMB.

  11

  Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego UMB najlepiej w Polsce zdali Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.

  14

  UMB otrzymał ponad 10 mln zł z Agencji Badań Medycznych na stworzenie wyspecjalizowanego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

  17-30

  Odbyła się UMB HELP DESK 2020, akcja specjalna Studentów UMB dla „pierwszoroczniaków”.

  18

  Otwarcie wystawy „Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego. Dziedzictwo medyczne w Białymstoku” na Rynku Kościuszki w Białymstoku autorstwa Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB. Wystawa powstała w ramach projektu „Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego. Dziedzictwo medyczne w Białymstoku” dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” MNiSW.

  18

  Dr Katarzyna Kakareko z II Kliniki Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego UMB została wybrana do udziału w międzynarodowym projekcie The Glomerular Disease Study & Trial Consortium (GlomCon), jako jedyny przedstawiciel z Polski.

  20

  Odbył się spacer historyczny pt.: „Drogami Pierwszych Studentów AMB” zorganizowanego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Organizator: Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  22-26

  Odbyła się szkoła letnia w Vytautas Magnus University w Kownie pt. „Biotechnologia w medycynie i farmacji”. Nadzór nad realizacją zadania sprawował prof. Adrian Chabowski - prorektor ds. kształcenia, kierownik projektu pt. „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”.

  24-25

  Odbyły się warsztaty międzykulturowe Polska-USA - szkolenie z zakresu komunikacji z osobami z USA, realizowane w ramach projektu pn. „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”.

  30

  Redakcja tygodnika „Wprost” nagrodziła zespół ekspertów, w tym prof. dr hab. Jerzego Roberta Ładnego, za stworzenie nowoczesnego respiratora RespiSAVE z funkcją telemetrii.

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymała dr Dorota Zarębska-Michaluk.

  Senat UMB nadał nowe nazwy budynkom i pomieszczeniom uczelnianym: AULA NOBILIUM - pomieszczenie przy Auli Magna w Pałacu Branickich (dawne pokój królewski), CENTRUM FUTURI - budynek mieszczący się przy ul. M. Skłodowskiej 24A, Collegium FAMILIARE - budynek mieszczący się przy ul. Mieszka I 4A, Collegium INTEGRATIO - budynek mieszczący się przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7A.

   

  PAŹDZIERNIK

  Do oferty edukacyjnej UMB wprowadzono kierunek higiena stomatologiczna.

  1

  Trzy projekty naukowców z UMB docenione w konkursie Miniatura 4: dr Elżbiety Supruniuk pt. „Rola adipocytarnych aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach (BCAA) w rozwoju otyłości mężczyzn leczonych bariatrycznie”, przyznane środki: 49 999 zł; dr Katarzyny Kakareko pt. „Rola TRAIL i RIPK3 w prognozowaniu śmiertelności i wystąpienia ostrego uszkodzenia nerek wśród pacjentów przyjmowanych do oddziału intensywnej terapii”, przyznane środki: 30 030 zł; dr Diany Sawickiej pt. „Wpływ tempa metabolizmu podstawowego (BMR) na indukcję oraz rozwój nowotworu jelita grubego u myszy laboratoryjnych sztucznie selekcjonowanych na wysoki i niski BMR”, przyznane środki: 49 995 zł

  2

  Na rok akademicki 2020/2021 przyjęto 1559 osób na studia w języku polskim, 98 osób na studia w języku angielskim, a do Szkoły Doktorskiej 44 osoby.

  3

  Zakład Medycyny Rodzinnej (prof. dr hab. Sławomir Chlabicz) i Zakład Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej (prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz) zakończyli zbieranie materiału badawczego w ramach międzynarodowego projektu „Szybka europejska odpowiedź badawcza na zagrożenie SARS-COV-2 (RECOVER) Badanie jakościowe - wywiady z pacjentami i pracownikami opieki zdrowotnej”.

  6

  Prof. Wojciech Miltyk został ponownie przewodniczącym Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych.

  8

  Dr Łukasz Szczerbiński został stypendystą prestiżowego Programu im. prof. Franciszka Walczaka.

  9

  Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej.

  9-10

  Odbyła się konferencja „XII Białowieskie spotkania z kardiologią inwazyjną „Aktualności w kardiologii interwencyjnej”. Organizator: Klinika Kardiologii Inwazyjnej UMB.

  14

  Zmarł dr n. med. Adam Marian Cybulski, wykładowca UMB oraz wieloletni pracownik Kliniki Torakochirurgii.

  15

  Dr hab. Jan Kochanowicz wygrał konkurs na dyrektora USK.

  Dr hab. Karol Kramkowski z Zakładu Chemii Fizycznej został powołany do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  21

  UMB uruchomił aplikację mobilną myMUB dla studentów zagranicznych.

  23

  Powołana została Komisja Nauk o Życiu Polskiej Akademii Nauk, w której skład wchodzą również pracownicy UMB: dr hab. Piotr Zabielski - wiceprzewodniczący Komisji i przewodniczący Sekcji Nauk Medycznych; dr hab. Andrzej Eljaszewicz - wiceprzewodniczący Sekcji Nauk Medycznych; członkowie Sekcji Nauk Medycznych: prof. Marcin Moniuszko, prof. Sławomir Wołczyński, prof. Wojciech Miltyk, prof. Monika Karczewska-Kupczewska, dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska, dr hab. Michał Ciborowski; członkowie Sekcji Nauk o Żywności i Żywieniu: dr hab. Katarzyna Socha, dr hab. Anna Witkowska, dr hab. Edyta Adamska-Patruno.

  26

  Studenci UMB zwyciężyli w Podlaskiej Akademickiej Lidze Międzyuczelnianej w biegach przełajowych: Kinga Kozłowska (III rok lekarski) w biegu kobiet, Marek Olszyński (V rok lekarski) po raz trzeci z rzędu - w biegu mężczyzn.

  29

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymała dr Edyta Adamska-Patruno.

  30

  UMB zawarł umowę bilateralną z Kharkiv National Medical University (Ukraina).

  31

  Zmarł dr med. Marek Alifier, wieloletni pracownik Zakładu Immunologii Klinicznej UMB.

   

  LISTOPAD

  2

  UMB włączył się do akcji „Solidarni z Białorusią”.

  4-6

  VII Konferencja naukowa z cyklu „Metabolomics Circle”. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Metabolomiczne i UMB.

  10

  W boskietach ogrodowych Pałacu Branickich zakończyły się prace archeologiczne. Wydobyto kilka oryginalnych, zdobionych elementów kamiennej balustrady, zwieńczenia pilastra z pałacowej fasady, a także fragmenty ceramiki oraz kafli pałacowego pieca.

  17

  ,,TelePrzyjaciele od Serca’’ Projekt kardiomonitoringu dzieci opracowany w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii UDSK wygrał konkurs ,,Telemedycyna w Dziecięcych Szpitalach Przyszłości’’ Fundacji K.I.D.S.

  Odbyły się warsztaty szkoleniowe w formie online, dotyczące wsparcia logopedy w pierwszych latach życia dziecka urodzonego przedwcześnie. Organizatorzy: Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii oraz Fundacja „Mali Wojownicy”.

  18

  Zakończono prace rewitalizacyjne Auli Nobilium, dawnych komnat królewskich w Pałacu Branickich.

  Europejski Dzień Dziedzictwa Akademickiego na UMB. Odbyła się uroczysta prezentacja monety okolicznościowej NBP z serii Odkryj Polskę z wizerunkiem Pałacu Branickich oraz dawnego apartamentu królewskiego - Auli Nobilium. Wykład „Moneta dla zdrowia” - wygłosił mgr Piotr Niziołek, kierownik Muzeum Historycznego w Białymstoku.

  Zmarł prof. Michał Pryszmont, wieloletni pracownik i kierownik Kliniki Neurologicznej AMB.

  20

  Naukowcy z UMB pozyskali granty z NCN, w ramach OPUS: prof. Karol Kamiński, Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, w konsorcjum z UwB na projekt badawczy pn.: „Koniec początku czy początek końca? Krótko i długoterminowe trajektorie zdrowotnych i psychospołecznych efektów pandemii COVID-19” - prawie 2,9 mln zł W ramach PRELUDIUM po 210 tys. zł otrzymały: mgr Ewa Parfieniuk z Centrum Badań Klinicznych na projekt badawczy: „Wykorzystanie metabolomiki do badania mechanizmów związanych z pojawieniem się efektów ubocznych leczenia statynami w postaci bólu mięśni”; mgr Marlena Tynecka z Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji na projekt: „Zrozumienie immunosupresyjnego mechanizmu działania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) w eksperymentalnym modelu astmy neutrofilowej jako strategia identyfikacji nowych potencjalnych celów terapeutycznych”; mgr Aleksandra Starosz z Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji na projekt: „Badanie udziału fibroblastów oczodołowych w procesach zapalnych i remodelingu w przebiegu orbitopatii Gravesa”.

  21

  Prof. Elżbieta Skrzydlewska i prof. Jan Braszko znaleźli się w prestiżowym rankingu Top 2% najczęściej cytowanych badaczy na świecie.

  24

  Prof. Barbara Mroczko została wybrana na przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

  25

  Naukowcy z UMB we władzach Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Prof. Ewa Jabłońska, kierownik Zakładu Immunologii UMB, została wybrana na Wiceprezesa Towarzystwa; dr hab. Andrzej Eljaszewicz, z Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji, został Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej.

  Dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska z Zakładu Bromatologii i dr hab. Michał Tomczyk, kierownik Zakładu Farmakognozji zostali powołani w skład zespołu ds. suplementów diety rady sanitarno-epidemiologicznej.

  26

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymała dr Izabela Bialuk.

  27

  Rektor prof. Adam Krętowski, został powołany do Komisji Nauki KRASP na kadencję 2020-24.

  Dwa projekty autorstwa naukowców z UMB nagrodzone w ramach konkursu Miniatura 4: dr hab. Anna Baran, na projekt pn. „Ocena stężeń wybranych białek jako potencjalnych markerów zaburzeń funkcji kognitywnych i chorób neurodegeneracyjnych w łuszczycy oraz prewencyjnego wpływu leczenia systemowego” - 46 530 zł; dr hab. Edyta Adamska-Patruno, na projekt pn. „Ocena skuteczności floroglucyny jako środka poprawiającego poposiłkowy metabolizm glukozy i lipidów” - 49 995 zł

  Agencja Badań Medycznych przyznała UMB 9,2 mln zł na realizację projektu: „Wieloośrodkowa ocena przydatności klinicznej innowacyjnego badania PET/MR z wykorzystaniem radioznacznika 68Ga-PSMA-11 w planowaniu terapii personalizowanej u chorych na raka gruczołu krokowego”.

  27-28

  Odbyła się VII międzynarodowa konferencja „Development of Scientific Cooperation in Reproductive Medicine Research” pod patronatem rektora UMB prof. Adama Krętowskiego.

  28

  Lek. Mateusz Grochowski, student WNoZ, został wybrany na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.

  30.11-6.12

  II Podlaski Tydzień Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych. Przewodnicząca Komitetu Naukowego dr hab. n. med. Ewa Sierko.

  GRUDZIEŃ

  Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB uczestniczyło w projekcie „Treasures of the Polish University Heritage”. W ramach projektu wydano drukiem katalog w j. angielskim o polskim dziedzictwie akademickim. W redakcji katalogu uczestniczyły dr Magdalena Muskała oraz dr Marta Piszczatowska. Projekt dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  1

  Prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk z Kliniki Kardiologii UMB została powołana na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii.

  2

  Prof. Tomasz Hryszko, prodziekan ds. Rozwoju i Nauczania Anglojęzycznego Wydziału Lekarskiego UMB, kierownik II Kliniki Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapi został powołany do zespołu ekspertów przy Prezydium KRASP.

  Naukowcy z UMB opracowali unikatowy, szybki, wysoce czuły molekularny test, który wykrywa SARS-Cov-2 w 45 minut.

  3

  UMB otrzymało dofinasowania z pilotażowego programu „Medyk NAWA - Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych”, finansowanego ze środków NAWA. Stypendystą programu został dr Tomasza Torliński, prowadzący zajęcia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dla studentów English Division w okresie od marca do września 2021 r.

  4

  Odbył się wieczór filmowy pt. „Kadry z życia UMB”. Organizator: Biuro Promocji i Rekrutacji UMB, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  5

  XIX Międzynarodowe Warsztaty Kardiologiczne Wschód-Zachód. Organizator: Katedra i Klinika Kardiologii UMB, Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warsztaty odbyły się w formie online.

  Odbyła się konferencja ONCOWEEK 2020 pt. „Leczenie onkologiczne w czasie trwania pandemii COVID-19, poszukiwanie dobrych praktyk”. Organizator: Fundacja THORAX i UMB.

  6

  Alan Tkaczuk Przewodniczący Samorząd Studentów UMB został wybrany do Prezydium Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego.

  7

  Studenci UMB zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej Akademickich Mistrzostw Województwa Podlaskiego w pływaniu kobiet i mężczyzn. Najlepszym zawodnikiem mistrzostw został Mikołaj Szaryński, student II roku kierunku lekarskiego. 2. miejsce w klasyfikacji najlepszych zawodniczek zajęła Katarzyna Giedzicz, studentka IV roku kierunku lekarskiego.

  UMB otrzymał z programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1,6 mln zł na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową. Wniosek przygotował prof. Robert Bucki wraz z zespołem Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej.

  Dr hab. Tomasz Łysoń wraz z zespołem Kliniki Neurochirurgii USK zajął 5 miejsce w konkursie Skalpel 2020.

  9

  Konferencja naukowa „Prawo a pandemia”. Organizatorzy: Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej UMB przy współpracy z Wydziałem Prawa UwB. Konferencja odbyła się w formie on-line.

  10

  Tymczasowy szpital polowy przy ul. Żurawiej rozpoczął przyjmowanie pacjentów z COVID-19.

  10-20

  Ogólnopolska akcja charytatywna Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji „Zostań Świętym Mikołajem”.

  11

  X Spotkanie Informacyjne przedstawicieli uczelni medycznych reprezentujących Centra Symulacji Medycznej. Organizator: UMB. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu: „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

  11-12

  Warsztaty online z komunikacji międzykulturowej poświęcone kulturze chińskiej. Warsztaty zrealizowane w ramach projektu pn. „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”.

  14

  Lekarze z Klinki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UMB testowali robota do neurochirurgii, chirurgii kręgosłupa i ortopedii - Globus Excelsius GPS.

  15

  Dr Agnieszka Gęgotek z Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej otrzymała specjalne stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za prowadzenie innowacyjnych badań na wysokim poziomie.

  16

  Klub Studencki CONieCo uzyskał III miejsce w konkursie „Aktywność Kulturalna w środowisku akademickim” w kategorii zespoły inne.

  17

  Projekt badawczy „Poprawa wykrywalności choroby Fabry’ego u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek” realizowany pod kierunkiem dr. hab. Szymona Brzósko i dr Justyny Fryc z I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ UMB uzyskał pozauczelniany grant edukacyjno-poznawczy w kwocie 58 267 zł

  18

  Rektor prof. Adam Krętowski wręczył nagrody ministra zdrowia za lata 2018-2019. Nagrodę zespołową za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej otrzymali: prof. Sławomir Pancewicz, prof. Elżbieta Skrzydlewska, dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska, dr hab. Piotr Czupryna, dr hab. Wojciech Łuczaj, dr n. med. Justyna Dunaj. Nagrodę indywidualną za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej: prof. Andrzej Dąbrowski. Nagrodę indywidualną za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej otrzymali: prof. Janusz Dzięcioł. Nagrodę indywidualną za całokształt dorobku otrzymał prof. Marek Wojtukiewicz.

  22

  Rektor prof. Adam Krętowski wręczył dyplomy za całokształt dorobku naukowcom z UMB, wyróżnienia otrzymali: prof. Maria Borawska, prof. Jan Braszko, prof. Marek Gacko, prof. Janusz Kłoczko, prof. Maria Winnicka, dr hab. Halina Gabryel-Porowska, dr hab. Wojciech Łebkowski, dr hab. Tadeusz Porowski, dr Elżbieta Muszyńska.

  23

  Rozpoczął się montaż elementów systemu dwujęzycznego oznakowania kampusu UMB. System oznakowania jest elementem Strategii Umiędzynarodowienia UMB (działanie w ramach celu szczegółowego nr 1: zwiększenie potencjału instytucjonalnego UMB warunkującego współpracę międzynarodową), realizowanej pod nadzorem pełnomocnika rektora ds. współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. Tomasza Hryszko. Zadanie realizowały: dział współpracy międzynarodowej, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB, dział administracyjno-gospodarczy i usług oraz biuro promocji i rekrutacji. Kierownik projektu: dr Jerzy Tokajuk, zastępca kanclerza ds. technicznych.

  24

  UMB otrzymał Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education) na lata 2021-2027.

  27

  Na UMB ruszyły szczepienia przeciw Covid-19, wśród pierwszych zaszczepionych znaleźli się prof. Adam Krętowski - rektor UMB, prof. Tomasz Hryszko - prodziekan ds. rozwoju i nauczania Anglojęzycznego Wydziału Lekarskiego i prof. dr hab. Robert Flisiak - prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, kierownik Kliniki Hepatologii i Chorób Zakaźnych UMB.

  27

  Dr Mateusz Maciejczyk z Zakładu Higieny, Epidemiologii i Ergonomii został laureatem Young Investigator Award 2020 czasopisma Antioxidants.

  30

  UDSK zakończył wdrażanie programu „Tryb Obsługi Pacjenta na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych” (TOPSOR).

  UMB uplasował się na 9 miejscu w Polsce i 630 pozycji na świecie w rankingu instytucjonalnego SCImago Institutions Rankings (SIR).

  31

  Dr Magdalena Kusaczuk z Zakładu Biochemii Farmaceutycznej otrzymała stypendium przyznane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu im. Mieczysława Bekkera.

   

  Opracował zespół Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB oraz Dział Promocji i Rekrutacji UMB

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.