•      
      

    

   Szybkie sześć lat na lekarskim (FOTO)

   190 absolwentów kierunku lekarskiego (rocznik 2021) odebrało dyplomy zakończenia studiów. W uroczystości wzięła udział światowej sławy chirurg i transplantolog prof. Maria Siemionow z University of Chicago.

    

    

   Dyplomatorium stomatologii

   - Jesteśmy z was dumni – to zdanie najczęściej padało z ust przemawiających podczas uroczystości rozdania dyplomów absolwentom kierunku lekarsko-dentystycznego, którzy w 2021 r.  skończyli studia. 

    
        
        
      

    

   Inauguracja roku akademickiego

   Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora UMB prof. dr hab. Adama Krętowskiego wygłoszone podczas uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego 2021/2022 UMB 

    

   Bank wiedzy w budowie

   Pojawił się już wykop, w którym lada moment zostaną wylane fundamenty pod Centrum Biobankowania Banku Tkanek i Komórek UMB. Będzie to mały budynek, ale dla UMB będzie skarbnicą naukowych danych.

    
        
      
    

   Felieton ze szpitala covidowego. Ze środka

   To zwykła grypa? Według mojej wiedzy, zwykła grypa nie doprowadza w ciągu kilku dni, do masywnego zapalenia płuc z zajęciem ponad 50 proc. miąższu płuc i rozwinięciem ostrej niewydolności oddechowej, której starsi ludzie mogą nie przeżyć. 

    

   Transpacjent w szpitalu

   Fundacja Akceptacja, zajmująca się m.in. wsparciem osób trans, będzie razem z naukowcami z Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB realizować grant, w którym spróbuje opracować standardy opieki medycznej dla osób korygujących swoją płeć.