Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rektorzy AMB / UMB (układ chronologiczny).
 • Ostatnia zmiana 23.08.2017 przez Medyk Białostocki

  Rektorzy AMB / UMB (układ chronologiczny)

          
        

   

   

  Prof. Tadeusz Michał Kielanowski

  Pierwszy rektor Akademii Medycznej w Białymstoku (1950-1955): - Minister Zdrowia zaproponował mi budowanie AMB, w mieście małym, zniszczonym i spalonym w czasie wojny, ale mającym w przyszłości być centralnym punktem dużych, zaniedbanych obszarów północno-wschodnich

   

   

  Prof. Stanisław Emilian Władysław Legeżyński 

  Drugi rektor Akademii Medycznej w Białymstoku

  (1955, 1956-1959) Prof. Legeżyński zastąpił na stanowisku rektora AMB prof. Kielanowskiego. Tak jak Jego poprzednik, musiał zająć się tworzeniem powstającej uczelni medycznej.

    
          
        
    

  Prof. Jakub Chlebowski

  Prof. Jakub Chlebowski to trzeci rektor w historii AMB (1959-1962). Świetny lekarz i organizator. Studenci powinni być mu wdzięczni za wprowadzenie Juwenaliów. Postać tragiczna w historii Uczelni

    

  Prof. Ludwik Roch Komczyński 

  To pierwszy w historii uczelni rektor piastujący swój urząd przez trzy kadencje (1962-1965, 1965-1969, 1969-1970).  Za jego rządów uruchomiono szpital kliniczny i rozpoczęto przygotowania do utworzenia drugiego wydziału na AMB

    
          
        
    

  Prof. Stefan Soszka

  Rektorem był ledwie 15 miesięcy (1970-1972). Pewnie byłby dłużej, gdyby nie twardy charakter i własne zdanie. Szalenie wymagający, wielki naukowiec i twórca białostockiej szkoły położniczo-ginekologicznej.

    

  Prof. Piotr Boroń 

  Rektorem AMB był krótko i sam zrezygnował z pełnienia tej funkcji (1972, 1972-1973). Niezwykle pracowity. Autorytet w dziedzinie chorób zakaźnych. To on jako jeden z pierwszych w Polsce zajmował się badaniami nad HIV i AIDS.

    
          
        
    

  Doc. Tadeusz Januszko

  Ledwie jedenaście miesięcy Tadeusz Januszko był rektorem naszej uczelni (1973-1974). Co więcej - jako pierwszy i do to tej pory jedyny w jej historii - nie miał wtedy tytułu profesora.

    

  Prof. Konstanty Wiśniewski 

  Rektorem został, kiedy miał 39 lat i był najmłodszym rektorem w Polsce (1974, 1975-1978, 1978-1981). To za jego czasów uczelnia zyskała wydział farmaceutyczny i rozpoczęła budowę szpitala dziecięcego. Tytan pracy, wspaniały naukowiec i postrach studentów 

    
          
        
    

  Prof. Jerzy Łebkowski 

  28 maja 1981 roku zapisano nową kartę w historii uczelni. Tego dnia po raz pierwszy według stricte demokratycznych zasad Kolegium Elektorów AMB wybrało na stanowisko rektora prof. Jerzego Łebkowskiego, wybitnego neurochirurga, humanistę (1981-1984, 1984-1987)

    

  Prof. Zbigniew Zenon Puchalski 

  Student drugiego rocznika AMB. Twórca białostockiej współczesnej szkoły chirurgii endokrynologicznej. Świetny chirurg, dydaktyk i organizator.

    
          
        
    

  Prof. Andrzej Stanisław Kaliciński

  Wybory wygraliśmy z wielkim trudem wobec ogromnej przewagi liczebnej ludzi dawnych układów - tymi słowami nowo wybrany rektor AMB prof. Andrzej Kaliciński skomentował atmosferę związaną z wyborami do władz uczelni w 1990 roku.

    

  Prof. Jan Górski 

  Wielki budowniczy Akademii, a później Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uznany uczony. Rektor naszej uczelni przez cztery kadencje (1993-1996, 1996-1999, 2002-2005, 2005-2008).

    
          
        
    

  Prof. Jacek Nikliński

  Rektor przez dwie kadencje (2008-2012, 2012-2016). 13. w historii Uczelni i bardzo dla niej szczęśliwy. Wybitnej klasy naukowiec zajmujący się rakiem płuc, doskonały menadżer i organizator. Wiele z ostatnich inwestycji na UMB to jego zasługa

    

  Prof. Adam Jacek Krętowski

  Rektor UMB od września 2016 r. Wcześniej przez dwie kadencje prorektor ds. nauki UMB. Absolwent naszej Uczelni, związany z nią całe swoje zawodowe życie

   

    
          
          
 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.