Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ludzie UMB z wyróżnieniami.
 • Ostatnia zmiana 15.10.2021 przez Medyk Białostocki

  Ludzie UMB z wyróżnieniami

  Wyróżnienia naukowców z UMB

  Ośmiu pracowników UMB zostało odznaczonych Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się 28 lipca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

  Za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia i za osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych uhonorowani zostali:

  - prof. Adrian Chabowski, Prorektor ds. Kształcenia

  - prof. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

  - prof. Janusz Dzięcioł, Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego

  - prof. Irina Kowalska, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Dziekan Kolegium Nauk Medycznych

  - prof. Wojciech Miltyk, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i Dziekan Kolegium Nauk Farmaceutycznych

  - prof. Sławomir Terlikowski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Dziekan Kolegium Nauk o Zdrowiu

  - prof. Elżbieta Krajewska-Kułak, Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu

  - prof. Elżbieta Skrzydlewska, Kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta, to drugie pod względem starszeństwa polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego).

   

  Dziekan Wojciech Miltyk wiceprzewodniczącym PTF

  Prof. Wojciech Miltyk, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i Dziekan Kolegium Nauk Farmaceutycznych UMB, na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego został wybrany na wiceprzewodniczącego towarzystwa.

  Prezesem PTF została dr hab. Bożena Karolewicz, prof. UM (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu). Do zarządu, jako wiceprzewodnicząca, weszła również dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

   

   

  Młode-zdolne

  Lek. Katarzyna Czajkowska i lek. Klaudyna Noiszewska zostały laureatkami konkursu dla młodych naukowców XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

  Lek. Katarzyna Czajkowska to lekarz rezydent z II Kliniki Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii UMB, doktorantka u dr hab. Edyty Zbroch (Klinika Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii). Wyróżnienie zdobyła podczas XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, który odbywał się w Gdańsku w dniach 24-26 czerwca 2021 roku. Zaprezentowała tam pracę „Nowy biomarker osoczowy mid-region pro-adrenomedullina u chorych ze współistniejącą przewlekłą chorobą nerek i nadciśnieniem tętniczym - czy jest przydatny?”.

  Lek. Klaudyna Noiszewska z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii (kierownik - prof. Artur Bossowski) zaprezentowała referat na temat badań nad wykorzystaniem nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia centralnego oraz wskaźników sztywności naczyniowej do przewidywania przyszłego ryzyka sercowo-naczyniowego u dzieci z cukrzycą typu 1.

   

  Dr hab. Robert Milewski z wyróżnieniem

  Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI), na Wielkiej Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego i 40-lecia PTI, która miała miejsce 10 września 2021 r. w Filharmonii Narodowej, dr hab. Robert Milewski został odznaczony Srebrną Odznaką PTI.

  Dr hab. Robert Milewski w strukturach Polskiego Towarzystwa Informatycznego pełni funkcję wiceprezesa Oddziału Białostockiego oraz przewodniczącego Sekcji Analizy Danych. Od trzech kadencji jest członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej. W bieżącej kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącego komisji.

  Robert Milewski jest adiunktem w Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej UMB.

   

  Prof. Dariusz Lebensztejn w Radzie Naukowej Centrum Zdrowia Dziecka

  Rada Naukowa Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej. Rada Naukowa uprawniona jest do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności instytutu. Rada w obecnym składzie została powołana na kadencję 2021-2024.

  Prof. Dariusz M. Lebensztejn jest specjalistą pediatrii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej. Od 2014 r. jest kierownikiem Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej (obecnie Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii) UMB. Główna tematyka naukowo-badawcza to gastroenterologia dziecięca.

   

  Choroby rzadkie

  Projekt UMB z dofinansowaniem Agencji Badań Medycznych w konkursie „Niekomercyjne badania w obszarze chorób rzadkich”

  Projekt, którego kierownikiem jest dr hab. Alicja Rydzewska-Rosołowska z II Kliniki Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii zatytułowany „Randomizowane badanie kliniczne oceniające wpływ desmopresyny na ilość powikłań krwotocznych po biopsji nerki STOP BLEED (SafeTy Outcomes Post kidney Biopsy - randomized cLinical Evaluation of Efficacy of Desmopressin)” został sklasyfikowany na wysokim miejscu i otrzymał finansowanie w wysokości 5,5 mln zł.

   

  UMB pod siatką

  Michał Głowacki i Michał Witkoś - studenci UMB (uczelniane „dwie wieże”) zdobyli drugie miejsce na Akademickich Mistrzostwach Polski w siatkówce plażowej. W klasyfikacji uczelni medycznych wywalczyli złoto.

   

  Triathlon

  Dwa świetne starty w zawodach triathlonowych zawodniczek związanych z UMB. 29 sierpnia 2021 r. Kinga Zujko, tegoroczna absolwentka kierunku lekarskiego, została wicemistrzynią Polski w triathlonie na dystansie olimpijskim, w kategorii „kobiety do 25 lat”. W klasyfikacji open pań zajęła 7 miejsce. Jej czas to 2 godz. 23 min. 4 sek. Zawody rozegrane zostały w Białymstoku.

  Na zawodach w Mrągowie na dystansie 1/8 IM pierwsze miejsce wśród wszystkich kobiet zajęła studentka III roku kierunki lekarskiego - Kinga Kozłowska.

   

  Dr Agnieszki Dudzik w zarządzie IATEFL

  23 lipca 2021 r. dr Agnieszka Dudzik, kierownik Studium Języków Obcych UMB, otrzymała nominację na drugą kadencję na stanowisku członka zarządu Stowarzyszenia IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) w grupie tematycznej English for Specific Purposes SIG (język angielski dla celów specjalistycznych).

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL z siedzibą w Wielkiej Brytanii to największa na świecie organizacja zrzeszająca nauczycieli języka angielskiego z różnych krajów, której misją od ponad pięćdziesięciu lat jest tworzenie forum współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie nauczania języka angielskiego.

  Dotychczasowe role dr Agnieszki Dudzik w zadaniach IATEFL ESPSIG to m.in.: współkoordynator międzynarodowej konferencji naukowej Global ESP and technology – crossing the digital divide w Zurich University of Applied Sciences (2018), członek komitetu naukowego międzynarodowej konferencji naukowej IATEFL ESPSIG & TED University: Current practices and the future of quality in EAP and ESP (Turcja; 2019) oraz międzynarodowej konferencji naukowej Language - Profession - Science 2.1 (Serbia; 2021), członek komisji programowej IATEFL ESPSIG PCE: Quality Assurance in ESP and EAP: academic and occupational perspectives (Liverpool, Wielka Brytania; 2019) oraz ESPSIG Online Open Forum (2020).

   

  Prof. Alina Kułakowska prezesem-elektem PTN

  Walne Zebranie delegatów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego wybrało prof. Alinę Kułakowską (zastępca kierownika Kliniki Neurologii UMB) prezesem-elektem PTN. Prof. Alina Kułakowska jest przewodniczącą białostockiego oddziału PTN.

  Polskie Towarzystwo Neurologiczne liczy 1600 członków. Zajmuje się m.in. rozwojem nauki w zakresie neurologii, reprezentuje środowisko naukowe w kraju i za granicą, propaguje rozwój naukowy w zakresie chorób układu nerwowego

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.