Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Od Cad-Cam Po Coaching: studencie szkol się.
 • Ostatnia zmiana 27.10.2017 przez Medyk Białostocki

  Od Cad-Cam Po Coaching: studencie szkol się

  W roku akademickim 2017/18 studenci UMB będą mieli okazję wzięcia udziału w wielu ciekawych inicjatywach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Projekty o których mowa, rozpoczęły się w zeszłych latach, a uczestnicy dotychczasowych edycji nie tylko nabyli nowe kompetencje i kwalifikacje, ale odwiedzili również renomowane zagraniczne ośrodki naukowe.

  Studenci Wydziału Lekarskiego UMB będą mogli podnieść swoje kompetencje w dwóch głównych dziedzinach: opiece geriatrycznej i protetyce. Projekt „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznymskierowany jest do studentów UMB Wydziałów Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu i umożliwi im udział w warsztatach oraz zadaniach praktycznych prowadzonych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym. Dodatkowo bardzo atrakcyjną propozycją będą dwie wizyty studyjne, w tym wizyta na renomowanym norweskim Uniwersytecie w Bergen.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, projekt „Program rozwoju kompetencji studentów kierunku techniki dentystyczne i kierunku lekarsko-dentystycznego UMB” oferuje studentom przede wszystkim możliwość nabycia kompetencji informatycznych w zakresie technik protetycznych CAD-CAM. Podobnie jak w przypadku studentów zainteresowanych podniesieniem kompetencji z zakresu geriatrii, studenci zainteresowani protetyką również będą mieli okazję odbycia zagranicznej wizyty studyjnej oraz warsztatów CAD-CAM we Włoszech.

  Istotną rolę w realizacji powyższych inicjatyw będzie odgrywało działające na UMB Akademickie Biuro Karier, zapewniając każdemu uczestnikowi indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym na rozpoczęciu i zakończeniu uczestnictwa w projekcie. Aktywność biura nie ograniczy się jednak do uczestników wspomnianych wyżej projektów. Poprzez udział w projekcie „Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB”, studenci ostatnich lat wszystkich kierunków będą mieli unikalną możliwość uzyskania profesjonalnych porad z zakresu doradztwa zawodowego, jak również udziału w warsztatach, zajęciach coachingowych oraz aktywności typu job shadowing pod opieką mentora.

  Najnowszym projektem, który jest obecnie na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, jest „Wzmocnienie praktycznych kompetencji studentów kierunku lekarskiego UMB”. Pierwsza jego edycja zaplanowana jest na wakacje roku akademickiego 2017/2018. Dzięki projektowi, studenci V roku kierunku lekarskiego będą mogli odbyć miesięczne staże krajowe i zagraniczne.

  Jednym z najważniejszych projektów ostatnich lat w skali uczelni jest „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”. W roku 2016-17 ze środków własnych uczelni została sfinansowana budowa budynku przy ul. Szpitalnej, w którym obecnie znajduje się Centrum Symulacji Medycznej (CSM) - pierwszy tego typu ośrodek w regionie i jeden z nielicznych w kraju. Dzięki dofinansowaniu z UE w ramach projektu od czerwca 2016 roku prowadzone są szkolenia nauczycieli akademickich w polskich i zagranicznych ośrodkach. Obecnie, również ze środków unijnych, centrum jest trwale wyposażane, dzięki czemu powstaną nowoczesne sale dydaktyczne symulujące środowisko rzeczywistych pomieszczeń szpitalnych.

  Rok akademicki 2017/18 będzie charakteryzował się wyjątkowo atrakcyjną ofertą dla studentów w zakresie inicjatyw współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Warto zatem zainteresować się możliwościami, jakie w tym zakresie oferuje UMB i skorzystać z okazji do nabycia nowych kompetencji, zdobycia doświadczenia, poszerzenia horyzontów i zwiększenia swoich szans na rynku pracy.

  Liczba miejsc we wspomnianych projektach jest ograniczona, a zasady rekrutacji oraz ich szczegółowe opisy dostępne są na stronach internetowych: http://umb.edu.pl/geriatria, http://umb.edu.pl/techniki-protetyczne, http://umb.edu.pl/abk i http://umb.edu.pl/csm lub w Dziale Projektów Pomocowych UMB.

  Michał Pawłowski, Anna Piłaszewicz

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.