Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Informacje/ Zapisy.
 • Ostatnia zmiana 10.09.2019 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Informacje/ Zapisy

   

   Zapisy na poszczególne rodzaje zajęć :

   

  • zajęcia dedykowane dla grupy uczniów organizowane na podstawie indywidualnego planu zajęć

              - na bieżąco po uzgodnieniu z Koordynatorem ds. działalności PUM

  • zajęcia dydaktyczne realizowane w grupach ze studentami kierunków: Analityka Medyczna, Farmacja:

                  - zapisy na  I semestr  od 10- 23 września 2019 r.

              - zapisy na II semestr  od 3- 24 lutego 2020 r.

  • zajęciach  w ramach  szkoły letniej  w formie  zajęć teoretycznych oraz praktycznych

              - po ukazaniu się ogłoszenia o jej organizowaniu w danym terminie