Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zajęcia w Aptece Szkoleniowej ECF.
 • Ostatnia zmiana 06.07.2022 przez Studium Języków Obcych ASK

  Zajęcia w Aptece Szkoleniowej ECF

   

  Rok akademicki 2021/22

  Semestr letni 2021/2022 tradycyjnie zakończył się dla studentów I roku farmacji w Aptece Szkoleniowe ECF. Hasłem przewodnim tegorocznych zajęć było nazewnictwo leków (nazwa chemiczna, nazwa międzynarodowa oraz nazwa handlowa). Studenci na wybranych przykładach wskazywali komponenty nazw handlowych leków znaczeniowo związane z nazwami symptomów, nazwą chorego narządu lub substancji aktywnej.

   

  Praktyczne integracyjne zajęcia językowe (język angielski i język łaciński)

  w Aptece Szkoleniowej (Euroregionalne Centrum Farmacji UMB)

  – projekt autorski

   

  To już siódmy rok akademicki, w którym realizujemy ten projekt integracyjny – scalający i podsumowujący całoroczną pracę
  dydaktyczną ze studentami
  I roku Farmacji Aptecznej.

   

  Cel zajęć:

  1. wykorzystanie poznanych struktur językowych dotyczących nazewnictwa grup leków, ich postaci, dróg podania, wskazań,
   skutków ubocznych oraz
   sposobów przechowywania;
  2. rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na płaszczyźnie farmaceuta – pacjent poprzez:
   • dialog,
   • język nakazu i zakazu,
   • przekazywanie pacjentowi profesjonalnej informacji w zrozumiały sposób,
   • formułowanie pytań i odpowiedzi,
   • doskonalenie rozumienia ze słuchu;
  3. wyegzekwowanie adekwatnej wiedzy dotyczącej recepty i receptury w języku łacińskim.

  Scenariusz zajęć:

  1. ćwiczenia w grupach 7- 8 - osobowych + wykładowcy prowadzący + goście
  2. studenci na bazie opracowanych ulotek prezentują w formie dialogów informacje dotyczące wybranych leków, ich postaci,
   z uwzględnieniem drogi
   podania, skutków ubocznych, sposobu przechowywania etc. oraz przedstawiają terminologię łacińską
   dotyczącą ww. zagadnień.
  3. ewaluacja osiągnięć studentów w odniesieniu do ogólnych i szczegółowych efektów kształcenia ( m.in. absolwent posiada wiedzę
   w zakresie nauk farmaceutycznych, wiedzę o lekach, potrafi udzielić rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania
   produktów leczniczych, jest przygotowany do realizacji celów edukacyjnych w pracy zawodowej)w powiązaniu ze stosowanymi
   metodami dydaktycznymi – ustne praktyczne potwierdzenie nabytej wiedzy i kompetencji językowych (bezpośrednia obserwacja
   studenta w standaryzowanych warunkach):
   • ocena znajomości fachowej terminologii w obu językach,
   • ocena rozumienia ze słuchu,
   • ocena zastosowania języka nakazu-zakazu,
   • ocena umiejętności formułowania pytań i udzielania odpowiedzi.
  4. omówienie zajęć.

  Opracowały:

  dr Anna Serwicka – Kapała

  mgr Urszula Nowogrodzka