Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Egzaminy dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej oraz osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora.
 • Ostatnia zmiana 29.12.2023 przez Studium Języków Obcych

  Egzaminy dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej oraz osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora

   
  Egzamin z języka angielskiego ma formę ustną i składa się z trzech części, z których wystawiana jest łączna ocena końcowa.
  Egzamin sprawdza:
  1/ umiejętność korzystania z literatury popularnonaukowej w języku angielskim w sposób czynny - poprawna wymowa, rozumienie przeczytanego tekstu, odpowiadanie na pytania dotyczące jego treści,
  2/ umiejętność nawiązywania i podtrzymania rozmowy dotyczącej pracy zawodowej, planów zawodowych/naukowych, dotychczasowych osiągnięć itd.
  3/ znajomość struktur gramatycznych w formie parafrazy zdań, m.in. składnia, czasy, strona bierna, mowa zależna, zdania warunkowe, czasowniki modalne, układanie pytań.
   
  Do oceniania egzaminów dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej stosuje się następującą skalę ocen:
  • bardzo dobrze (5),
  • ponad dobrze (4,5),
  • dobrze (4),
  • dość dobrze (3,5),
  • dostatecznie (3),
  • niedostatecznie (2).

   

  Egzaminy dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej przeprowadzane są zgodnie z Harmonogramem postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej.

   
  Na egzamin należy zgłosić się z dowodem osobistym.
   
   
  Przykładowy test gramatyczny znajduje się w linku poniżej :