Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zasady wyznaczania osób do przeprowadzania procedur.
 • Ostatnia zmiana 06.04.2023 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zasady wyznaczania osób do przeprowadzania procedur

   

  Wyznaczenia osób do pracy ze zwierzętami dokonuje Dziekan na podstawie dostarczonej dokumentacji:

  1. właściwie wypełnionego wniosku wraz z oświadczeniami

   

  1. do planowania procedur (instrukcja wraz z wnioskiem do pobrania)
  2. do wykonywania procedur (instrukcja wraz z wnioskiem do pobrania)   
  3. do uczestniczenia w wykonywaniu procedur (instrukcja wraz z wnioskiem do pobrania)   
  4. do uśmiercania (instrukcja wraz z wnioskiem do pobrania)   
  5. do sprawowania opieki nad zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystywania lub wykorzystywanymi w procedurach  ( instrukcja wraz z wnioskiem do pobrania )

   

        2. załączników wymienionych we wniosku np.:
   

  1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów podyplomowych,
  2. kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu planowania doświadczeń na zwierzętach (wg. programu zawartego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierzat do celów naukowych lub edukacyjnych),
  3. kserokopię oświadczenia odpowiedniego zwierzchnika o stażu pracy lub kopię wcześniejszego zezwolenia indywidualnego,
  4. zaświadczenia o posiadanym stażu pracy (wzór do pobrania).
  5. zaświdczenie o ukończeniu praktyki ( wzór do pobrania )

   

  Potwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałami można uzyskać w momencie składania dokumentów.

   

  Wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami (w jednym egzemplarzu) przyjmuje:

   

  mgr Katarzyna Zielińska

  Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,

  Euroregionalne Centrum Farmacji  pok. 28, nr tel.: 85 748 5666