Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Akty prawne regulujące zasady wykorzystywania zwierząt do celów naukowych/dydaktycznych.