• Ostatnia zmiana 01.07.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Rady Programowe

  Rady Programowe na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB:

  Kierunek Analityka Medyczna

  Przewodniczący

  Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekan

  prof. dr hab. Milena Dąbrowska

  Koordynatorzy

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska – nauki biologiczno – medyczne

  dr hab. Tomasz Rusak – nauki chemiczne i elementy statystyki

  dr hab. Marta Łukaszewicz-Zając – nauki kierunkowe

  dr hab. Małgorzata Rusak – koordynator kształcenia praktycznego

  dr n. med. Marzena Garley – praktyki zawodowe

  Członkowie

  prof. dr hab. Elżbieta Tryniszewska

  dr hab. Małgorzata Borzym-Kluczyk

  dr hab. Wojciech Jelski

  dr hab. Hanna Kozłowska

  dr hab. Joanna Osada

  dr hab. Wioletta Ratajczak-Wrona

  dr n. med. Joanna Kamińska

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  prof. dr hab. Maciej Szmitkowski
  dr Dorota Olszańska
  dr Roland Rółkowski

  mgr Małgorzata Siemieniako

  mgr Małgorzata Szutkiewicz

  Inne osoby zaproszone

   

  kierunek Farmacja

  Przewodniczący

  Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekan

  dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska

  Koordynatorzy

  prof. dr hab. Marta Płońska-Brzezińska – nauki fizykochemiczne 

  prof. dr hab. Jerzy Pałka – analiza i technologia leków

  dr hab. Michał Tomczyk – nauki biomedyczne

  prof. dr hab. Ewa Chabielska – nauki biofarmaceutyczne

  prof. dr hab. Katarzyna Winnicka – koordynator kształcenia praktycznego

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska – praktyki zawodowe

  Członkowie

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

  prof. dr hab. Małgorzata Brzóska
  dr hab. Bartłomiej Kałaska
  dr hab. Andrzej Mogielnicki
  dr n. farm. Marta Baranowska-Kuczko

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  dr n. farm. Elwira Telejko

  dr n. farm. Justyna Gosk-Frankowicz
  mgr farm. Beata Malesza
  mgr farm. Jarosław Mateuszuk
  mgr farm. Jacek Ostaszewski
  mgr farm. Katarzyna Raczko
  mgr farm. Tomasz Sawicki

  mgr farm. Monika Tołwińska-Zduńska

  Inne osoby zaproszone

  Kierunek Kosmetologia – studia I stopnia

  Przewodniczący

  Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekandr hab. Katarzyna Socha

   

  Koordynatorzy

  dr hab. Agnieszka Markowska – nauki fizykochemiczne

  dr hab. Hanna Kozłowska – nauki biomedyczne

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska – nauki kosmetologiczno – farmaceutyczne 

  mgr Katarzyna Wołosik – koordynator kształcenia praktycznego

  mgr Natalia Żdanuk – praktyki zawodowe

  Członkowie

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  prof. dr hab. Marzanna Cechowska-Pasko
  prof. dr hab. Andrzej Przylipiak
  dr hab. Maria Jurczuk
  dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska
  dr hab. Marek Niczyporuk
  dr n. med. Marta Wacewicz-Muczyńska

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  dr n. med. Adam Wroński
  mgr Lidia Cudowska
  mgr Agnieszka Kuźmicka-Juzwa
  mgr Anna Szutkiewicz-Swirska
  Anna Cyunczyk

  Inne osoby zaproszone

  Kierunek Kosmetologia – studia II stopnia

  Przewodniczący

  Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekandr hab. Katarzyna Socha

  Koordynatorzy

  dr hab. Agnieszka Markowska – nauki biologiczno-chemiczne

  dr hab. Hanna Kozłowska – nauki biomedyczne

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska – nauki kosmetologiczno-farmaceutyczne

  dr n. med. Marta Wacewicz-Muczyńska – koordynator kształcenia praktycznego

  Członkowie

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  prof. dr hab. Małgorzata Brzóska
  prof. dr hab. Marzanna Cechowska-Pasko
  prof. dr hab. Andrzej Przylipiak
  dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska
  dr hab. Marek Niczyporuk
  mgr Katarzyna Wołosik

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  dr hab. Hanna Myśliwiec

  dr n. med. Adam Wroński

  mgr Agnieszka Kuźmicka-Juzwa

  mgr Anna Szutkiewicz-Swirska

  mgr Magdalena Wolska-Jachimowska

  Inne osoby zaproszone