• Ostatnia zmiana 15.10.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  Wydziałowy Zespół do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia:

  Przewodnicząca

  prof. dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska

  Koordynator ds. potwierdzania efektów uczenia sięprof. dr hab. Irena Kasacka
  Grupy robocze dla poszczególnych kierunków studiów oraz studiów doktoranckich:
  KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA:
  Członkowie

  prof. dr hab. Joanna Matowicka - Karna – koordynator grupy roboczej

  dr n. med. Ines Kostecka-Rośleń - praktyki zawodowe

  dr hab. Grażyna Będkowska

  dr hab. Bogdan Cylwik

  dr hab. Ewa Gruszewska

  dr hab. Karolina Orywal

  dr n. med. Jolanta Czyżewska

  dr n. med. Małgorzata Czygier

  dr n. med. Beata Żelazowska-Rutkowska

   

  Przedstawiciele studentów k. Analityka Medyczna (wskazani przez Samorząd Studentów):

  Kinga Białusow

  Luiza Czaczkowska

   

  Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

  dr Alicja Koput

  mgr Bożena Kurza

  mgr Alicja Koziejko


  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  KIERUNEK FARMACJA:
  Członkowie

  dr hab. Arkadiusz Surażyński - koordynator grupy roboczej

  dr n. farm. Robert Czarnomysy - praktyki zawodowe

  dr hab. Danuta Drozdowska

  dr hab. Ewa Karna

  dr hab. Wojciech Łuczaj

  dr hab. Piotr Wieczorek

  dr n. farm. Anna Pućkowska

  dr n. med. Tomasz Misztal

  dr n. farm. Magdalena Wróblewska

   

  Przedstawiciele studentów k. Farmacja (wskazani przez Samorząd Studentów):

  Sylwia Ogniewska

  Joanna Pieńkowska

   

  Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych:

  dr n. farm. Tomasz Słodownik

  mgr farm. Agnieszka Kita

  mgr farm. Agnieszka Kwolek


  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  KIERUNEK KOSMETOLOGIA:
  Członkowie

  dr hab. Anna Tankiewicz-Kwedlo – koordynator grupy roboczej

  dr n. farm. Elżbieta Milewska - praktyki zawodowe

   

  dr hab. Edyta Rysiak

  dr hab. Paweł Sacha

  dr hab. Sylwia Naliwajko

  dr n. farm. Anna Czajkowska-Kośnik

  dr n. farm. Agnieszka Gornowicz

  dr n. med. Żaneta Piotrowska

  dr n. farm. Monika Tomczyk

   

  Przedstawiciele studentów k. Kosmetologia (wskazani przez Samorząd Studentów):

  Kamila Sidorowicz

  Aleksandra Stypułkowska

   

  Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych:

  mgr Izabela Fraind

  mgr Karolina Kędzia

  Joanna Woźniak


  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  STUDIA DOKTORANCKIE:

  Członkowie

  dr hab. Anna Galicka - koordynator grupy roboczej

  prof. dr hab. Krystyna Pawlak

  dr hab. Karol Kramkowski

  dr hab. Iwona Radziejewska

  dr n. farm. Justyna Hermanowicz

  dr n. med. Olga Koper-Lenkiewicz

   

  Przedstawiciele doktorantów (wskazani przez Samorząd Doktorantów):

  mgr Kinga Nowacka

  mgr Sara Pączek

   

  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału