• Ostatnia zmiana 24.05.2017 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

    Staże studenckie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

    Minął już pierwszy miesiąc staży studenckich realizowanych na Wydziale Farmaceutycznym z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej w ramach projektu  Wysokiej jakości programy stażowe na Wydziale Farmaceutycznym z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB” współfinansowanego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

    W projekcie biorą udział  studenci ostatnich lat studiów stacjonarnych kierunków: Farmacja (V rok), Analityka Medyczna (V rok), Kosmetologia I stopnia (III rok) i Kosmetologia II stopnia (II rok).

    Staże odbywają się zarówno w kraju jak i zagranicą m.in. w aptekach, laboratoriach, salonach kosmetycznych, ośrodkach SPA, instytutach naukowych.