• Ostatnia zmiana 12.12.2019 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Kontakty

  • Kierownik Projektu

   prof. dr hab. Adrian Chabowski

   tel.: 85 748 5585

  • Koordynator merytoryczny Projektu

   dr hab. Katarzyna Socha

   tel. 85 748 5469

  • Kierownik Międzynarodowych Studiów Doktoranckich WF z OML:

   prof. dr hab. Barbara Malinowska

   e-mail: bmalin@umb.edu.pl

   tel. 85 748 5699, 85 748 5698

  • Dziekanat WF z OML:

   mgr Alina Wawrzeniuk

   e-mail: alina.wawrzeniuk@umb.edu.pl

   tel. 85 748 5839

   pok. 26
  • Starosta roku:

      mgr farm. Patryk Remiszewski

      e-mail: patryk.remiszewski@umb.edu.pl