• Ostatnia zmiana 24.10.2018 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Włączenie wykładowców z zagranicy w proces kształcenia na polskich uczelniach.

  W latach 2019-2022 zaplanowano włączenie wykładowców z zagranicy o znaczącym dorobku naukowym i zawodowym w prowadzenie zajęć w Polsce dla studentów Wydziału Farmaceutycznego, w tym dla studentów:

   

  • II i V roku Analityki Medycznej
  • II roku II st. Kosmetologii
  • II, III oraz V roku Farmacji

   

  Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć dodatkowych, wykraczających poza standardowy program studiów. Zakres merytoryczny zajęć będzie zgodny z określonym dla danego przedmiotu programem. Zajęcia prowadzone będą w j. angielskim.