Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Akredytacje zagraniczne.
 • Ostatnia zmiana 13.02.2024 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Akredytacje zagraniczne

   

  Akredytacja zagraniczna uczelni jest dobrowolnym procesem, który potwierdza, że instytucja spełnia ustalone standardy jakości oraz zwiększa międzynarodową konkurencyjność i wspiera działania mające na celu podniesienie poziomu umiędzynarodowienia poprzez podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej dla studentów i naukowców z zagranicy.

   

  Obecnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB) posiada następujące akredytacje zagraniczne:

   

  Instytucja

  Zakres akredytacji

  LOGO

    The Medical Council of Thailand

   

  Medical Council of Thailand to tajska rada medyczna odpowiedzialna za procedury i kwestie związane z wykonywaniem zawodów medycznych w tym kraju.

  Kierunek lekarski w języku angielskim (curriculum, zarządzanie edukacyjne, szpitale kliniczne)

  Akredytacja przyznana na 5 lat (do 13.12.2028 r.)

   

  Oficjalne pismo przyznające UMB akredytację Medical Council of Thailand

   

  ASPIRE – ASPIRE Excellence Certificate of Merit in Student Engagement

   

  ASPIRE to program, który potwierdza międzynarodową doskonałość w kształceniu na kierunkach lekarskim, stomatologii lub weterynarii. Akredytacja ASPIRE pozwala uczelniom być uznanym na arenie międzynarodowej za ich doskonałość w kształceniu.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ASPIRE to Excellence Award Medical University of Bialystok has been awarded the 2022 Certificate of Merit in Student Engagement

  APHEA – Agency for Public Health Education Accreditation

   

  APHEA reprezentuje pięć wiodących stowarzyszeń Zdrowia Publicznego w regionie europejskim i jest zaangażowana w zapewnienie i poprawę jakości kształcenia w całym regionie europejskim i na świecie. Akredytacja ma na celu wspieranie ciągłego doskonalenia kształcenia i szkolenia pracowników zdrowia publicznego na całym świecie poprzez zapewnienie międzynarodowego i przejrzystego systemu uznawania jakości.

   

  Kierunek Zdrowie Publiczne I i II stopnia

   

  list gratulacyjny

  bachelorprogramme accredication - masters

   

  MBC – Medical Board of California

   

  Medical Board of California jest agencją rządową, która licencjonuje i dyscyplinuje lekarzy. Misją Medical Board of California jest ochrona konsumentów opieki zdrowotnej poprzez odpowiednie licencjonowanie i regulację lekarzy i chirurgów oraz niektórych pokrewnych zawodów opieki zdrowotneji poprzez obiektywne egzekwowanie ustawy Medical Practice Act, a także promowanie dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej poprzez licencjonowanie i funkcje regulacyjne Rady.

   

  Kierunek Lekarski (w j. polskim)

  NCFMEA – National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation

   

  Komitet jest upoważniony do oceny standardów akredytacji stosowanych w stosunku zagranicznych uczelni medycznych oraz do określenia porównywalności tych standardów do standardów stosowanych w uczelniach medycznych w Stanach Zjednoczonych.

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest akredytowany przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), która zgodnie z oceną NFCMEA stosuje standardy akredytacji uczelni medycznych podobne do standardów w USA, co oznacza, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku spełnia standardy amerykańskie.

   

  Decyzje dotyczące porównywalności standardów wydawane przez NCFMEA podlegają okresowej ocenie.

   

  Kierunek Lekarski (obecnie obowiązuje do maja 2024 roku)