Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Akredytacje zagraniczne.
 • Ostatnia zmiana 18.08.2023 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Akredytacje zagraniczne

   

  Akredytacja Zagraniczna uczelni jest dobrowolnym procesem, który potwierdza, że instytucja spełnia ustalone standardy jakości oraz zwiększa międzynarodową konkurencyjność i wspiera działania mające na celu podniesienie poziomu umiędzynarodowienia poprzez podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej dla studentów i naukowców z zagranicy.

   

  Obecnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB) posiada i/lub ubiega się o następujące akredytacje zagraniczne:

   

  Instytucja

  Zakres akredytacji

  Strona internetowa

   

  ASPIRE – ASPIRE Excellence Certificate of Merit in Student Engagement

   

  ASPIRE to program, który potwierdza międzynarodową doskonałość w kształceniu na kierunkach lekarskim, stomatologii lub weterynarii. Akredytacja ASPIRE pozwala uczelniom być uznanym na arenie międzynarodowej za ich doskonałość w kształceniu.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

            ASPIRE to Excellence Award Medical University of Bialystok has been awarded the 2022 Certificate of Merit in Student Engagement

  https://amee.org/AMEE/News/2022-Aspire-winners.aspx

   

  APHEA – Agency for Public Health Education Accreditation

   

  APHEA reprezentuje pięć wiodących stowarzyszeń Zdrowia Publicznego w regionie europejskim i jest zaangażowana w zapewnienie i poprawę jakości kształcenia w całym regionie europejskim i na świecie. Akredytacja ma na celu wspieranie ciągłego doskonalenia kształcenia i szkolenia pracowników zdrowia publicznego na całym świecie poprzez zapewnienie międzynarodowego i przejrzystego systemu uznawania jakości.

   

   

  Kierunek Zdrowie Publiczne I i II stopnia

   

  list gratulacyjny

  bachelor

  programme accredication - masters

   

   ______________________________________________________________________________

  https://www.aphea.be/Pages/A3.PROGRAMMES/Accredited_Programmes.html

   

  MBC – Medical Board of California

   

  Medical Board of California jest agencją rządową, która licencjonuje i dyscyplinuje lekarzy. Misją Medical Board of California jest ochrona konsumentów opieki zdrowotnej poprzez odpowiednie licencjonowanie i regulację lekarzy i chirurgów oraz niektórych pokrewnych zawodów opieki zdrowotneji poprzez obiektywne egzekwowanie ustawy Medical Practice Act, a także promowanie dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej poprzez licencjonowanie i funkcje regulacyjne Rady.

   

  Kierunek Lekarski (w j. polskim)

  https://www.mbc.ca.gov/Applicants/Schools_Recognized/

  NCFMEA – National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation

   

  Komitet jest upoważniony do oceny standardów akredytacji stosowanych w stosunku zagranicznych uczelni medycznych oraz do określenia porównywalności tych standardów do standardów stosowanych w uczelniach medycznych w Stanach Zjednoczonych.

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest akredytowany przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), która zgodnie z oceną NFCMEA stosuje standardy akredytacji uczelni medycznych podobne do standardów w USA, co oznacza, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku spełnia standardy amerykańskie.

   

  Decyzje dotyczące porównywalności standardów wydawane przez NCFMEA podlegają okresowej ocenie.

   

  Kierunek Lekarski (obecnie obowiązuje do końca 2021 roku)

  https://sites.ed.gov/ncfmea/comparability-decisions/

  ASPIRE – International Recognition of Excellence in Education

   

  ASPIRE to program, który potwierdza międzynarodową doskonałość w kształceniu na kierunkach lekarskim, stomatologii lub weterynarii. Akredytacja ASPIRE pozwala uczelniom być uznanym na arenie międzynarodowej za ich doskonałość w kształceniu.

  Obecnie istnieje 8 kategorii doskonałości, które podlegają ocenie: Assessment of Students, Student Engagement in the curriculum and in the school, Social Accountability of the school, Faculty Development, Simulation, Curriculum Development, Inspirational Approaches to Health Professions Education, Technology Enhanced Learning.

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest obecnie w trakcie ubiegania się o akredytację ASPIRE w kategorii Student Engagement.

   

  Kierunek Lekarski – Kategoria Student Engagement (w trakcie procesu aplikowania)

  https://www.aspire-to-excellence.org/ASPIRE+Award+Winners/