Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O projekcie.
 • Ostatnia zmiana 18.01.2023 przez Administrator UMB

  O projekcie

   

  Projekt pozakonkursowy pn. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  • Cel projektu

  Celem projektu jest wypracowanie mechanizmów budowania doskonałości dydaktycznej poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych na UMB.

  Cel zostanie zrealizowany poprzez m.in. zidentyfikowanie na uczelni Liderów (tzw. Liderzy Doskonałości Dydaktycznej i Liderzy Doskonałości Cyfrowej) i rozwój ich kompetencji w zakresie przywództwa, sztuki dydaktyki akademickiej, metodyki e-learningu wraz z ewaluacją wiedzy, a także wsparcie zmian organizacyjnych na uczelni oraz podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UMB.

   

  • Główne zadania przewidziane w projekcie
  1. Strategia Doskonałości Dydaktycznej: warsztaty mające na celu podniesienie kompetencji uczestników w zakresie pracy nad strategią rozwoju dydaktyki na uczelni, z jednoczesnym przygotowaniem Strategii Doskonałości Dydaktycznej UMB na lata 2023-2030.
  2. Warsztaty Liderów Doskonałości Dydaktycznej: cykl warsztatów mających na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników UMB oraz przygotowanie poszczególnych pracowników do pełnienia roli Liderów.
  3. Liderzy Doskonałości Dydaktycznej w działaniu: wykorzystanie kompetencji nabytych przez Liderów Doskonałości Dydaktycznej do diagnozy potrzeb szkoleniowych na wydziałach oraz organizacji szkoleń w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych na UMB.
  4. E-egzaminy UMB: warsztaty Metodyka e-learningu wraz z ewaluacją wiedzy mające na celu doskonalenie kompetencji dydaktycznych kadry z metodyki e-learningu w obszarze praktycznego wykorzystanie potencjału LMS.

   

  • Efekt projektu

  Efektem projektu będzie utworzenie i wdrożenie na UMB Strategii Doskonałości Dydaktycznej. Przyjęte rozwiązania zostaną utrzymane poprzez nowo powołaną dedykowaną jednostkę (IX.2023), odpowiedzialne za kompleksowy rozwój dydaktyki, w tym prowadzenie badań w zakresie potrzeb i potencjału dydaktycznego, promocji nowoczesnych metod nauczania, wsparcia dydaktyków wykorzystujących najnowsze metody edukacyjne oraz nadzór nad wdrożeniem opracowanej Strategii.

   

  • Wartość projektu: 664.350,00 PLN
  • Okres realizacji projektu: 01.10.2022 – 30.09.2023

   

  Pierwsze spotkanie w ramach projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni (galeria zdjęć)

   

  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego