Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Projekt Doskonałość Dydaktyczna Uczelni.
 • Ostatnia zmiana 23.02.2024 przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej

  Projekt Doskonałość Dydaktyczna Uczelni

   

  Projekt Doskonałość Dydaktyczna zakończył się 30.09.2023. W ramach zadań przewidzianych w projekcie opracowano Strategię Doskonałości Dydaktycznej na lata 2023-2030. Jednym z kluczowych przedsięwzięć tej strategii było utworzenie z dniem 1.10.2023 r. jednostki ogólnouczelnianej pn. Centrum Doskonałości Dydaktycznej (CDD). CDD koncetruje się m. in. na doskonaleniu praktyk edukacyjnych, wspierając nauczycieli akademickich w rozwoju nowoczesnych narzędzi i metod nauczania.

   

  Zapraszamy na stronę Centrum Doskonałości Dydaktycznej

  Obraz dekoracyjny

   

  Poniżej znajdują się archiwalne treści dotyczące projektu


  Projekt pozakonkursowy pn. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Cel projektu

  Celem projektu jest wypracowanie mechanizmów budowania doskonałości dydaktycznej poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych na UMB.

  Cel zostanie zrealizowany poprzez m.in. zidentyfikowanie na uczelni Liderów (tzw. Liderzy Doskonałości Dydaktycznej i Liderzy Doskonałości Cyfrowej) i rozwój ich kompetencji w zakresie przywództwa, sztuki dydaktyki akademickiej, metodyki e-learningu wraz z ewaluacją wiedzy, a także wsparcie zmian organizacyjnych na uczelni oraz podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UMB.

   

  Główne zadania przewidziane w projekcie

  1. Strategia Doskonałości Dydaktycznej: warsztaty mające na celu podniesienie kompetencji uczestników w zakresie pracy nad strategią rozwoju dydaktyki na uczelni, z jednoczesnym przygotowaniem Strategii Doskonałości Dydaktycznej UMB na lata 2023-2030. Opracowana Startegia:  Strategia Doskonałości Dydaktycznej na lata 2023–2030 (pdf, 2,07 MB)
  2. Warsztaty Liderów Doskonałości Dydaktycznej: cykl warsztatów mających na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników UMB oraz przygotowanie poszczególnych pracowników do pełnienia roli Liderów.
  3. Liderzy Doskonałości Dydaktycznej w działaniu: wykorzystanie kompetencji nabytych przez Liderów Doskonałości Dydaktycznej do diagnozy potrzeb szkoleniowych na wydziałach oraz organizacji szkoleń w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych na UMB.
  4. E-egzaminy UMB: warsztaty Metodyka e-learningu wraz z ewaluacją wiedzy mające na celu doskonalenie kompetencji dydaktycznych kadry z metodyki e-learningu w obszarze praktycznego wykorzystanie potencjału LMS.

   

  Efekt projektu

  Efektem projektu będzie utworzenie i wdrożenie na UMB Strategii Doskonałości Dydaktycznej. Przyjęte rozwiązania zostaną utrzymane poprzez nowo powołaną dedykowaną jednostkę (IX.2023), odpowiedzialne za kompleksowy rozwój dydaktyki, w tym prowadzenie badań w zakresie potrzeb i potencjału dydaktycznego, promocji nowoczesnych metod nauczania, wsparcia dydaktyków wykorzystujących najnowsze metody edukacyjne oraz nadzór nad wdrożeniem opracowanej Strategii.

   

  Wartość projektu: 664.350,00 PLN

  Okres realizacji projektu: 01.10.2022 – 30.09.2023

   

  Pierwsze spotkanie w ramach projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni (galeria zdjęć)

   

  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Logotypy UE