Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Centrum Medycyny Doświadczalnej.
 • Ostatnia zmiana 27.12.2023 przez Centrum Medycyny Doświadczalnej

  Centrum Medycyny Doświadczalnej

  UWAGA!!

  Szanowni klienci zamówienia na zwierzęta i realizację usług badawczych należy składać do biura z minimum 2-miesięcznym wyprzedzeniem od planowanej daty realizacji projektu badawczego i/lub odbioru zwierząt. 

  Jednocześnie przypominamy o obowiązku przesyłania do biura CMD wniosku w formie elekrtonicznej lub papierowej  na udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia przed złożeniem do Lokalnej Komisji Etycznej do spraw doświadczeń na zwierzetach w celu opiniowania wniosku  przez osobę, która planuje i jest odpowiedzialna za przeprowadzenie doświadczenia w Centrum Medycyny Doświadczalnej.

  Wnioski będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu.

  CMD nie ponosi odpowiedzialności, z tytułu nie dotrzymania terminu wpływu wniosku do Lokalnej Komisji Etycznej (LKE) przez wnioskującego.

  Budynek Centrum Medycyny Doświadczalnej.                                                             

  Centrum Medycyny Doświadczalnej (CMD) Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku powstało w 2006 roku. Jest jednym z najnowocześniejszych obiektów, którego zadaniem jest hodowla zwierząt laboratoryjnych, a także prowadzenie badań eksperymentalnych na zwierzętach i liniach komórkowych. Budynek Centrum Medycyny Doświadczalnej spełnia wszystkie wymagania prawne dotyczące tego typu instytucji.

  Powierzchnia Centrum Medycyny Doświadczalnej to ponad 1500 m2, na której znajdują się: część eksperymentalna wraz z laboratoriami diagnostycznymi oraz salami operacyjnymi, część hodowlana, kwarantanna oraz część gospodarcza. Wszystkie pomieszczenia do hodowli oraz utrzymania zwierząt w eksperymencie, sale operacyjne, pokoje laboratoryjne są klimatyzowane poprzez nowoczesny system zapewniający optymalne warunki do utrzymania zwierząt laboratoryjnych. Zarówno część hodowlana jak i część eksperymentalna są objęte stałym nadzorem wizyjnym.

  Centrum Medycyny Doświadczalnej posiada pomieszczenia dla zwierząt wyposażone w specjalistyczny sprzęt do hodowli i utrzymania najwyższej jakości: • indywidualnie wentylowane klatki (IVC), umożliwiające utrzymanie zwierząt w najwyższych rygorach sanitarnych.

   

   

   

  Rejestracja w krajowym spisie zwierząt laboratoryjnych - Cmdb

  Weterynaryjny numer identyfikacyjny  - 20616204

  Numer identyfikacyjny w wykazie jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzetach - użytkownik 0099

  Numer identyfikacyjny w wykazie jednostek  uprawnionych do hodowli zwierząt - hodowca 043

   

  Zakład Inżynierii Genetycznej nr w rejestrze 04-69/2016 na podstawie decyzji nr 110/2016 na prowadzenie zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) zaliczonych do I i II kategorii zagrożenia.

  Zakład Inżynierii Genetycznej nr w rejestrze 04-41/2019  na podstawie decyzji nr 140/2019 na prowadzenie zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM) zaliczonych do I i II kategorii zagrożenia.

   

  Centrum Medycyny Doświadczalnej od roku 2012 uzyskało Certyfikat Zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie:

  - badań właściwości toksycznych,

  W celu utrzymania w/w certyfikatu jednostka podlega okresowej kontroli i weryfikacji, w wyniku której otrzymaliśmy certyfikat o numerze rejestracyjnym:

  7/2020/DPL ważny od dnia 09 lipca 2020 r.

  31/2023/DPL ważny od dnia 19 grudnia 2023 r.

  Zapraszamy do współpracy.