• Ostatnia zmiana 11.06.2021 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Rankingi międzynarodowe

  W ramach realizacji strategii umiędzynarodowienia zakłada się zwiększenie obecności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w globalnych rankingach szkół wyższych. Uczelnie ujęte w międzynarodowych rankingach poprzez większą rozpoznawalność są bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla studentów zagranicznych. Ujęcie UMB w międzynarodowych rankingach szkół wyższych pozytywnie wpłynie również na pozycję absolwentów Uczelni na rynku pracy. W większości przypadków ocena Uczelni opiera się na mierzalnych ilościowo wskaźnikach. W zależności od tematyki i zakresu działalności objętej rankingiem Uczelnie są oceniane i pozycjonowane. W konstruowaniu ocen badana jest również reputacja uczelni w odbiorze kadry naukowej, pracodawców oraz studentów.

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zabiega o uwzględnienie na listach 3 prestiżowych rankingów: Times Higher Education World University Rankings, QS World University Ranking oraz U-Multirank 2021 ranking by subject.

   

  QS World University Ranking (QS) - przygotowywany jest przez brytyjską firmę Quacquarelli Symmonds specjalizującej się w publikacjach dotyczących problematyki edukacji i studiowania za granicą. W przygotowywaniu prestiżowego QS World University Ranking brane są pod uwagę następujące kryteria: reputacja uczelni w środowisku akademickim, ocena i prestiż wśród pracodawców, stosunek liczby pracowników akademickich do liczby studentów, liczba studentów i pracowników pochodzących z zagranicy, liczba cytowań pracowników uczelni. Oprócz rankingu głównego ocenie poddane być mogą poszczególne dziedziny naukowe i kierunki studiów. UMB złożył kompletny wniosek w 2021 roku.


  Times Higher Education World University Ranking (THE) - w ramach THE World University Rankings za pomocą 5 kryteriów oceniane są: kształcenie, umiędzynarodowienie uczelni, prowadzone badania naukowe, wskaźniki cytowań i publikacji, a także współpraca uczelni z biznesem. Na THE World University Rankings składają się rankingi ogólne, tematyczne, reputacyjne, a także regionalne. UMB złożył kompletny wniosek w 2021 roku.


  U-Multirank by subject - ocenia kierunki w pięciu podstawowych obszarach działalności: badania naukowe, współpraca międzynarodowa, jakość nauczania i uczenia się, transfer wiedzy i technologii oraz współpraca na szczeblu regionalnym. Założeniem rankingu (powstającego przy wsparciu Komisji Europejskiej) jest tworzenie narzędzia, które umożliwi kandydatom na studia poszukiwanie uczelni względem najistotniejszych dla nich kryteriów. UMB złożył kompletny wniosek w 2020 roku.

   

  Dotychczas Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został ujęty na listach 7 międzynarodowych rankingów Uczelni wyższych.

   

  US News Best Global Universities Rankings (US News) - jest opracowywany przez amerykańską firmę działającą w branży medialnej od lat 30-tych ubiegłego wieku. Przygotowywany przez nią ranking powstaje w oparciu o listę 1500 uczelni charakteryzujących się największą liczbą publikacji oraz 250 najlepszych uczelni skalsyfikowanych na bazie ankiety reputacji. Z tej puli 1500 najlepszych uczelni zostaje sklasyfikowanych w głównym rankingu. Osobnym rankingom podlegają poszczególne kierunki studiów.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku znajduje się obecnie na 725 miejscu w kategorii Clinical Medicine.

   

  U-Multirank - ocenia uczelnie w pięciu podstawowych obszarach działalności: badania naukowe, współpraca międzynarodowa, jakość nauczania i uczenia się, transfer wiedzy i technologii oraz współpraca na szczeblu regionalnym. Założeniem rankingu (powstającego przy wsparciu Komisji Europejskiej) jest tworzenie narzędzia, które umożliwi kandydatom na studia poszukiwanie uczelni względem najistotniejszych dla nich kryteriów. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został ujęty w rankingu U-Multirank 2018/19.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został ujęty w w rankingu globalnym. Naszą Uczelnie charakteryzuje bardzo wysoka ocena parametru „Research”. Wszystkie wskaźniki zostały ocenione notą 7 ‘A’ (bardzo dobry), która wyróżnia UMB na tle innych polskich Uniwersytetów.

  SCImago (SIR) – rankingi SIR klasyfikują ośrodki akademickie i badawcze oceniając je na podstawie wielokryteriowych wskaźników. Do najważniejszych z nich, mających kluczowy wpływ na ocenę należą: potencjał badawczy, innowacje, a także wpływ działań instytucji w przestrzeni społecznej. Na potrzeby rankingu kalkulacja generowana jest corocznie na podstawie wyników uzyskanych w okresie pięciu lat kończących się na dwa lata przed edycją rankingu.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uplasował się na 630 pozycji rankingu instytucjonalnego SCImago Institutions Rankings (SIR). W rankingu regionalnym dla obszaru Europy Wschodniej UMB zajął wysoką 43 pozycję. Spośród polskich uniwersytetów uplasował się na 9 miejscu.

   

  CWTS Leiden Ranking - Ranking CWTS Leiden oparty jest na danych bibliograficznych z bazy danych Web of Science stworzonej przez Clarivate Analytics. Pierwsza edycja rankingu odbyła się w 2007 roku. Od tamtej pory ranking stale zyskuje na popularności. Jest to ranking jednokryterialny. Ocenia Uczelnie pod kątem jej potencjału naukowego i publikacyjnego.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uplasował się na wysokiej 1073 pozycji w rankingu globalnym. Podkreśla to ogromne znaczenie jakie UMB przykłada do jakości publikowanych treści.

   

   

  Web of Universities (Webometrics) – Ranking  publikuje wskaźniki webometryczne dla ponad 12 000 szkół wyższych. Tworzony jest na podstawie złożonego wskaźnika. Bierze on pod uwagę zarówno ilość treści internetowych (liczba stron internetowych i plików umieszczonych w Internecie) oraz rozpoznawalność, widoczność i wpływ tych publikacji internetowych. Szacowane są one na podstawie liczby występujących linków zewnętrznych. Ranking jest inicjatywą Cybermetrics Lab – grupy badawczej hiszpańskiej Naczelnej Rady Badań Naukowych. Celem rankingu jest zwiększenie obecności instytucji akademickich w Internecie, a także propagowanie swobodnego dostępu do wyników badań naukowych w formule on-line.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został sklasyfikowany na 1636 miejscu w rankingu globalnym oraz na 28 miejscu w Polsce.

  University Ranking by Academic Performance (URAP) - głównym celem URAP jest opracowanie systemu rankingowego opartego o wskaźniki wyników akademickich, które odzwierciedlają jakość i ilość publikacji naukowych. URAP od 2010 roku publikuje Światowy Ranking Uczelni Wyższych. Od 2011 roku publikowane są również rankingi by subject. Najnowsze rankingi obejmują 3000 uczelni z całego świata oraz 61 różnych specjalistycznych dziedzin tematycznych.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uplasował się na 1487 pozycji w rankingu globalnym. Został również uwzględniony na 651 pozycji w kategorii Medical and Health Sciences.

   

  UniRank - to wiodący międzynarodowy katalog i wyszukiwarka instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym, zawiera recenzje i rankingi ponad 13 723 oficjalnie uznanych uniwersytetów i szkół wyższych w 200 krajach. Opiera się na źródłach własnych. Nie prowadzi procedury pozyskiwania danych na podstawie informacji raportowanych przez Uniwersytety.
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został uwzględniony w rankingu globalnym oraz krajowym UniRank.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB jako jednostka koordynująca rankingi międzynarodowe prosi o włączenie się innych jednostek w międzynarodowej badania reputacji uczelni wyższych. Oprócz danych właściwych danej instytucji jest to drugi z najczęściej spotykanych elementów oceny uczelni. Badania te prowadzone są zarówno wśród kadry naukowej, jak też pracodawców. Pozycja w międzynarodowych rankingach wiążę się nie tylko z posiadanym potencjałem naukowo – dydaktycznym oraz infrastrukturalnym. Wielokrotnie zależy ona również od reputacji uczelni w międzynarodowym środowisku badawczym.

  Osobą odpowiedzialną za raportowanie danych do międzynarodowych rankingów uczelni jest dr Łukasz Lepionka (Prawe Skrzydło Pałacu Branickich - pokój 207, lukasz.lepionka@umb.edu.pl,  tel. +48 85 686 51 76)


  Stan na dzień 31.05.2021 r.