• Ostatnia zmiana 02.11.2020 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Absolwenci zagraniczni

  Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu International Alumni. 

   

   

  Projekt przygotowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej w ramach Programu International Alumni Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej otrzymał dofinansowanie z NAWA. 

   

  Tytuł projektu: Alma Mater Carissima. Rozwój współpracy z absolwentami zagranicznymi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

  Okres realizacji projektu: 02 września 2019 - 30 kwietnia 2021

  Wysokość dofinansowania: 99 738,64 PLN

   

  Program zakłada inicjowanie i rozwijanie współpracy z absolwentami zagranicznymi UMB, którzy ukończyli studia medyczne prowadzone w ramach English Division. Dzięki realizacji projektu, będzie również możliwość zaangażowania zagranicznych absolwentów UMB do międzynarodowej promocji oferty edukacyjnej Uczelni.

   

  W ramach projektu, Dział Współpracy Międzynarodowej zabezpieczył środki finansowe na finansowanie spotkań informacyjnych dla kandydatów na studia anglojęzyczne UMB. Spotkania informacyjne będą się odbywać z udziałem pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej i zagranicznych absolwentów UMB. Spotkania informacyjne odbędą się w:

   

  Szwecji (Sztokholm)

  Hiszpanii (Madryt)

  Włochy (Rzym)

  Norwegia (Oslo)

  Finlandia (Helsinki) 

  Niemcy (Berlin).

   

  W ramach Projektu, zaplanowane zostały również środki na organizację Zjazdu Absolwentów studiów anglojęzycznych UMB oraz koszty uruchomienia i prowadzenia mediów społecznościowych dedykowanych absolwentom English Division UMB. Zabezpieczone zostały również środki na przygotowanie anglojęzycznego informatora UMB, zawierającego m.in. opisy sylwetek zawodowych i success stories zagranicznych absolwentów UMB. 

   

  Działania mające na celu angażowanie absolwentów zagranicznych do różnych działań prowadzonych przez Uczelnie są w polskich i zagranicznych Uczelniach coraz powszechniejszym zjawiskiem. Zagraniczni absolwenci mogą stać się dzięki temu ambasadorami Uczelni, dbającymi o jej dobre imię za granicą oraz przyczyniającymi się do międzynarodowej promocji oferty edukacyjnej uczelni.