Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Erasmus+ 2021-2027.
 • Ostatnia zmiana 02.12.2022 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Erasmus+ 2021-2027

   

  Program Erasmus+ 2021-2027 w Dziale Współpracy Międzynarodowej

  Informujemy, że wszelkie sprawy związane z Erasmus+ 2021-2027 od roku akademickiego 2021/22 koordynowane są przez Dział Współpracy Międzynarodowej.

  Z ramienia Działu Współpracy Międzynarodowej osobą odpowiedzialną za kwestie administracyjne jest Pani Joanna Zadykowicz.

   

  Dane kontaktowe:

  mgr Joanna Zadykowicz

  adres: ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Polska

  pok. nr 209 w Prawym Skrzydle Pałacu Branickich, I piętro, wejście D.

  e-mail: joanna.zadykowicz@umb.edu.pl

  tel.: +48 85 686 53 37

  godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

   

  Zdjęcie: ©DisobeyArt - stock.adobe.com