Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka zajęć i sylabus.
 • Ostatnia zmiana 20.11.2023 przez Studium Języków Obcych ESZ

  Tematyka zajęć i sylabus

   

  Link do sylabusa:     

        https://www.umb.edu.pl/s,27904/Sylabusy_na_cykl_ksztalcenia_rozpoczynajacy_sie_w_roku_akademickim_2023-2024           

                              

                     

                                                   Tematyka zajęć

                                                 HIGIENA STOMATOLOGICZNA 2023/2024

                                                             Język angielski specjalistyczny

                                                Koordynator i prowadzący: mgr Ewa Szczepaniak

   

      Rok I / semestr 1 i 2

  1. Droga do zawodu higienisty stomatologicznego. Studia w Polsce i za granicą. Analiza porównawcza – podobieństwa i różnice. Ćwiczenie sprawności wyszukiwania informacji i mówienia. (3 godz.)
  1. Miejsce pracy higienisty stomatologicznego. Personel dentystyczny. Rola higienisty stomatologicznego jako członka zespołu dentystycznego. Cechy osobowości. Ćwiczenie sprawności czytania i słuchania ze zrozumieniem i mówienia. (3 godz.)
  1. Gabinet dentystyczny i jego wyposażenie: pomieszczenia, urządzenia, narzędzia. Komunikacja słowna z personelem - Wyszukiwanie informacji. Ćwiczenie sprawności czytania i słuchania ze zrozumieniem. Ćwiczenia leksykalne i translacyjne. (3 godz.)
  1. Zasady bezpieczeństwa w gabinecie stomatologicznym. Wyposażenie ochronne – praca z tekstem. Ćwiczenie sprawności słuchania i mówienia.  (3 godz.) Test z tematów 2-3-4.
  1. Główne dziedziny stomatologii: terminologia, krótka charakterystyka, specjaliści. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem; wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia leksykalne. (3 godz.)
  1. Zagadnienia gramatyczne. Ćwiczenie umiejętności układania pytań. (1 godz.)
  1. Budowa ciała ludzkiego (1): ogólny opis anatomiczny, części i jamy ciała, narządy. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne. (4 godz.)
  1. Budowa ciała ludzkiego (2): układy i ich funkcje. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne. Test z tematów 6, 7, 8. (5 godz.)
  2. Jama ustna i zęby. Procesy fizjologiczne dotyczące aparatu żucia. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne. Komunikacja z pacjentem. (4 godz.)

  3. Budowa zęba. Rodzaje uzębienia. Podział zębów ze względu na ich funkcje. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne. Komunikacja z personelem (4 godz.)

  4. Przeprowadzanie wywiadu z pacjentem – wywiad medyczny i dentystyczny – ćwiczenie sprawności mówienia (4 godz.)

  5.  Epidemiologia i profilaktyka: próchnica i jej zapobieganie, choroby przyzębia – oznaki i objawy. Higiena jamy ustnej. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem i mówienia. Komunikacja z pacjentem – język instrukcji (6 godz.)

  6.  Dieta a stan uzębienia. Komunikacja z pacjentem. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem i mówienia ( 4 godz.)

  7.  Zagadnienia gramatyczne – układanie pytań, strona bierna, pytania pośrednie i bezpośrednie (4 godz.)

  8.  Ćwiczenia kulturowe – ćwiczenie sprawności słuchania ze zrozumieniem i mówienia (film, wykład) (2 godz.)

  Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

  1. Virginia Evans, Jenny Dooley, Apodaca Craig, Career Paths Dental Hygienist, Express Publishing, 2018

  2. E. Fleischer, English for dental professions [Język angielski zawodowy w branży stomatologicznej], EDICON, Poznań .

  Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

  1. K. Studzińska-Pasieka, M. Otto, Open Your English Wide!!! English for Dental Professional, Wyd. Bestom, Łódź 2005

  2. E. Donesh-Jeżo, English in Dentistry, WPL, Kraków 2008.