• Ostatnia zmiana 28.12.2020 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zasady podpisywania umów trójstronnych na staż

  Podpisywanie umów trójstronnych odbywać się będzie w oparciu o wcześniej ustalone harmonogramy dla poszczególnych kierunków studiów  zamieszczone poniżej:

  Harmonogram Analityka medyczna

  Harmonogram Farmacja

  Harmonogram Kosmetologia I stopnia

  Harmonogram Kosmetologia II stopnia

  Proszę o zapoznanie się z nimi  oraz zapisywanie się telefoniczne  pod nr. tel. 85 7485666 (Katarzyna Zielińska) codziennie ( z wyjątkiem 24  grudnia br.) w godzinach 9 - 15 do dnia 07 stycznia 2021 r.

   

  Uwaga !!!  Proszę nie wypełniać i podpisywać  Umów trójstronnych samodzielnie.  Umowy trójstronne będą przygotowane i podpisywane w Dziekanacie pok.28 (tam gdzie były składane dokumenty rekrutacyjne) ściśle wg harmonogramu dla każdego kierunku studiów.

   

  Zasady podpisania umów trójstronnych:

  1. Każdy stażysta przynosi ze sobą swój długopis.

   

  1. Osoby które, będą odbywać staż w Instytucji Przyjmującej spoza Listy UMB przynoszą obowiązkowo  List Intencyjny. Proszę pamiętać, aby w przypadkach  rozpoczęcia stażu w maju 2021r.  z uwagi na dni świąteczne data nnie była wcześniejsza niż 4 maja 2021.

  Uwaga !!! Jeśli staż zaczyna się np. 04.05.2021 r. to wówczas kończy się 04.07 2021 ; jeśli np. zaczyna się 01.04.2021 r. to kończy się 01.06. 2021 r. czyli staż zaczyna się i kończy na ten sam numer dnia.

  List musi być wypełniony czytelnie, podpisany wraz z pieczątką firmową oraz z prawidłowymi datami odbywania stażu.

   

  1. Pozostałe obowiązkowe wypełnione i podpisane formularze, które należy przynieść do podpisania umowy trójstronnej:

   

  Oświadczenie o braku powiązań  z Instytucją Przyjmująca

  Dane uczestnika otrzymującego wsparcie

  Oświadczenie uczestnika projektu

  Oświadczenie (COVID)