• Aktualności

  Rusza nabór do Szkoły Tutorów Akademickich

  03.10.2019 14:37
  Autor: Administrator UMB

   

   

  Serdeczenie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu do udziału w drugiej edycji szkolenia pn. SZKOŁA TUTORÓW AKADEMICKICH

  Głównym celem szkolenia jest przygotowanie tutorów oraz promotorów do efektywnej pracy indywidualnej ze studentami oraz uzyskanie uprawnień do wypracowywania oraz wdrożenia systemowego tutoringu nauczycieli akademickich. Efektem edukacyjnym ukończonego szkolenia będą:

  • poznanie założeń edukacji spersonalizowanej w kontekście tutoringu
  • nauka korzystania z narzędzi tutoringu akademickiego (esej tutorski, case study)
  • wykorzystanie narzędzi coachingu jak i elementów tutorskich do budowania motywacji oraz realizacji indywidualnych projektów edukacyjnych
  • poznanie jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy tutorskiej
  • zaznajomienie się z procesem wdrażania tutoringu w instytucji

   

  Szkolenie będzie miało przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji tutorskich uczestników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i obejmie 64 godzin lekcyjnych.

   

     Terminy realizacji szkolenia

     (cykl 8 spotkań /szkolenia weekendowe – po 8 godz.):

  I spotkanie:                  22-24.11.2019 r. 

  II spotkanie:                06-08.12.2019 r. 

  III spotkanie:               14-15.12.2019 r. 

   

  W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie pracownicy posiadający co najmniej stopień doktora.

  Liczba miejsc ograniczona – 12.

   

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.

  Link do zgłoszenia

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do 28 października 2019 r., osoba do kontaktu: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel.: 85-686-51-77).

  Powrót