Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Nabór do programu Ulam NAWA otwarty

  22.02.2024 08:12
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej zachęca do zapoznania się z ofertą programu Ulam NAWA. Celem programu jest zwiększanie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program Ulam NAWA pozwala na przyjazdy do Polski uznanych jak i obiecujących naukowców, umożliwia im odbycie stażu, a także nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowej w polskich ośrodkach badawczych oraz akademickich. Dzięki programowi możliwy jest stopniowy wzrost liczby zagranicznych naukowców zaangażowanych w badania naukowe i dydaktykę w Polsce, a przez to wzmocnienie potencjału polskich jednostek.

   

  W ramach Programu Ulam NAWA możliwe są przyjazdy, których celem jest:

  - prowadzenie badań naukowych

  - odbycie stażu podoktorskiego

  - pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej

  Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych.

  Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy.

  Nabór w tegorocznej edycji prowadzony będzie od 15 lutego 2024 do 15 maja do godz. 15:00 czasu lokalnego, w systemie teleinformatycznym NAWA.

  Szczegółowe informacje na temat edycji 2024 dostępne są w Ogłoszeniu o naborze wniosków nr 8/2024.

   

  Ważne zmiany w naborze 2024

  Przy obliczaniu wysokości finansowania uwzględnia się:

  1) stypendium miesięczne w wysokości 7500 zł

  2) ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania w Polsce w wysokości 4000 zł miesięcznie

  3) ryczałt na koszty podróży w zależności od kraju przyjazdu

  4) wsparcie na pobyt dzieci lub dla osób z niepełnosprawnością

  Okres realizacji Projektu obejmuje okres realizacji mobilności (okres pobytu w ośrodku goszczącym) plus 3 miesiące. Projekt musi zostać zrealizowany w okresie realizacji programu.

  Zapas 3 miesięcy dodawany do długości pobytu w ośrodku, wprowadzony został by zmniejszyć liczbę aneksów dot. zmian dat, a przy okazji ułatwić rozliczanie pobytów, które często nie mogą się rozpocząć dokładnie pierwszego dnia miesiąca.

   

  Dotychczasowe edycje

  Dotychczas z udziału w programie mogło skorzystać 303 naukowców i naukowczyń z całego świata. Reprezentowane są m.in. takie kraje jak: Niemcy, Włochy, Brazylia, Argentyna, Egipt, Stany Zjednoczone, Australia, Chile, Meksyk, czy Wietnam. Najliczniej reprezentowane dziedziny wg klasyfikacji OECD to nauki przyrodnicze oraz inżynieryjno-techniczne. Beneficjenci programu prowadzą badania na uczelniach i w instytutach badawczych w całej Polsce.  Średni współczynnik sukcesu po 5 zamkniętych edycjach wyniósł około 22%. Przypominamy, że od marca b.r. UMB po raz pierwszy będzie gościł stypendystę programu Ulam NAWA. Dr Valentin Iglesias z Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie (Hiszpania) odbędzie 24-miesięczny staż naukowy - więcej o tym znajduje się w artykule

   

  Szczegółowe informacje o programie, ogłoszenie oraz regulamin

   

  Źródło: NAWA 

  Powrót