Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Stypendysta programu im. prof. Ulama po raz pierwszy zagości na UMB!

  13.12.2023 10:51
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, po raz pierwszy w historii, będzie miał przyjemność gościć stypendystę Programu im. prof. Ulama organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Jego głównym celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni poprzez umożliwianie przyjazdu do Polski wyróżniającym się naukowcom, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i działalność dydaktyczną. Program im. prof. Ulama pozwala gościć zagranicznych stypendystów w polskich ośrodkach na okres od 6 do 24 miesięcy.

   

  W wynikach ogłoszonych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej nagrodzony został dr Valentin Iglesias z Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie, który podczas stypendium na Naszej Uczelni będzie współtworzył badania z zakresu agregacji białek, które związane są m.in. z powstawaniem chorób Alzheimera i Parkinsona, cukrzycy typu II czy niektórych nowotworów.  Osobą odpowiedzialną za wizytę naukowca, koordynację zaplanowanych działań oraz nadzór nad postępem projektu jest dr Michał Burdukiewicz z Centrum Badań Klinicznych.

   

  Juan Valentín Iglesias ukończył w 2014 roku studia magisterskie z zakresu Zaawansowanej Biotechnologii na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (UAB) w Hiszpanii i odbył staż w Instytucie Biotechnologii i Biomedycyny (IBB-UAB) pod kierunkiem Profesora Salvadora Ventury, aby zbadać rolę stabilności konformacyjnej białek i skłonności do agregacji w chorobach mitochondrialnych. W 2016 roku otrzymał stypendium doktoranckie UAB w celu badania determinantów agregacji białek i konwersji konformacyjnej przy użyciu narzędzi bioinformatycznych. W styczniu i lutym 2017 roku przeprowadził krótką misję naukową finansowaną przez działanie "NGP-net" w Laboratorium BiocompUP na Uniwersytecie w Padwie (Włochy) pod opieką Profesora Silvio Tosatto, celem charakteryzacji białek podobnych do prionów u ludzi. Praca ta zaowocowała bezpośrednimi publikacjami oraz dalszą współpracą, która trwa do dziś. W 2021 roku obronił swoją pracę doktorską pt. "Analiza bioinformatyczna determinantów agregacji białek i konwersji konformacyjnej", która została oceniona maksymalną oceną cum laude i uznana za "Wybitną Pracę Doktorską". W tym samym roku uzyskał stypendium postdoktorskie "Margarita Salas", które miało być realizowane między Jednostką Nanomalarii pod nadzorem doktora Xaviera Fernàndez-Busquetsa w Instytucie Inżynierii Biomedycznej Katalonii (IBEC) oraz Instytutem Zdrowia Globalnego w Barcelonie (ISGlobal), a laboratorium Profesora Salvadora Ventury (IBB-UAB), celem badania potencjału agregacji białek jako środka terapeutycznego przeciwko malarii i leiszmaniozie. Eksploracja zmian strukturalnych białek pozwoliła mu racjonalizować determinanty tych procesów, budować modele przewidujące takie zachowania oraz konstruować ulepszone warianty białek. Zostało to osiągnięte dzięki ciągłej współpracy z licznymi placówkami i zaowocowało 33 publikacjami naukowymi (wskaźnik H-Index wynosi 13, a liczba cytowań 600).

   

  Zdjęcie przedstawiające Juana Valentína Iglesiasa

   

  Rekordowa konkurencja w tegorocznym naborze zaowocowała nagrodzeniem 61 naukowców z 24 krajów, którzy będą gościć w 31 polskich instytucjach. Spośród wszystkich nagrodzonych stypendystów, tylko 5-ciu z nich reprezentuje nauki medyczne/o zdrowiu. Wartym podkreślenia jest fakt, że UMB jest jedyną uczelnią w północno-wschodniej Polsce, w która bierze udział w tym programie.

   

  Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym stypendystom!

   

  Mapa polskich uczelni, na którzych realizowany jest program ULAMA

   

  źródło zdjęcia: NAWA,  [dostęp 05.12.2023]

  Wyniki 5. edycji programu Ulam NAWA

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

  Powrót