Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Działalność diagnostyczna.