• Ostatnia zmiana 01.10.2019 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Opiekunowie roku

  Kierunek Farmacja:

  • Rok I - dr hab. Wojciech Łuczaj (Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej)

  • Rok II - dr n. farm. Irena Bruzgo (Zaklad Chemii Organicznej)

  • Rok III - dr hab. Ewa Karna (Zaklad Chemii Leków)

  • Rok IV - dr n. farm. Katarzyna Sosnowska (Zakład Farmacji Stosowanej)

  • Rok V - dr n. farm. Anna Puścion-Jakubik (Zakład Bromatologii)