• Ostatnia zmiana 06.10.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Opiekunowie roku

  Kierunek Farmacja:

  • I rok - dr hab. Wojciech Łuczaj (Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej)

  • II rok - dr n. farm. Anna Muszyńska (Zaklad Syntezy i Technologii Środków Leczniczych)

  • III rok - dr hab. Ewa Karna (Zaklad Chemii Leków)

  • IV rok - dr n. farm. Katarzyna Sosnowska (Zakład Farmacji Stosowanej)

  • V rok - dr hab. Sylwia Naliwajko (Zakład Bromatologii)