• Ostatnia zmiana 20.01.2022 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  O Wydziale

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej utworzono w Akademii Medycznej w Białymstoku 1_lipca 1977 roku, decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. W  2001 roku nastąpiła zmiana nazwy Wydziału na Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.
   
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w wyniku oceny parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez MNiSW w 2017 roku uzyskał kategorię A.
   
  Wydział kształci studentów na następujących kierunkach studiów:
  • Analityka Medyczna (od 1977 roku),
  • Farmacja (od 1987 roku),
  • Kosmetologia (od 2009 roku).

  Wszystkie kierunki kształcenia na Wydziale uzyskały akredytację programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej.


  Na Wydziale dyplomy uzyskało:
  • 1794 absolwentów k. Analityka Medyczna,
  • 1906 absolwentów k. Farmacja,
  • 1000 absolwentów k. Kosmetologia I i II stopnia.
    
  W roku akademickim 2021/2022 na Wydziale rozpoczęło i kontynuowało kształcenie 1297 osób (łącznie z doktorantami).
   
  Na Wydziale prowadzone są również studia doktoranckie:
  • Studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych,
  • Międzynarodowe studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych,
  • Międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie z biologii medycznej i biostatystyki realizowane w ramach projektu COFUND (współprowadzone z Wydziałem Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim).

   

  Od 1 października 2019 r. rozpoczęto kształcenie w Szkole doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu. Działalność  dydaktyczna  obejmuje  także  szkolenie  podyplomowe farmaceutów oraz diagnostów laboratoryjnych.

  Obecnie w skład Wydziału wchodzi 29 jednostek organizacyjnych, w tym 28 zakładów i 1 samodzielna pracownia.
   
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uzyskał uprawnienia do:
  • nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna (od 2000 roku),
  • nadawania stopnia doktora nauk farmaceutycznych (od 2004 roku),
  • nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie biologia medyczna (od 2005 roku),
  • nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych (od 2012 roku).

   

  Pracownicy Wydziału prowadzą badania naukowe we współpracy z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Dotyczą one m.in. poszukiwania nowych leków pochodzenia syntetycznego i naturalnego, oceny mechanizmu działania leków, ich toksyczności oraz profilu farmakokinetyczno-farmakodynamicznego, technologii postaci leku i diagnostyki medycznej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania naukowego jest ocena patomechanizmu chorób nowotworowych, zapalnych i metabolicznych oraz poszukiwanie markerów tych chorób.