• Ostatnia zmiana 06.10.2017 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  O Wydziale

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej utworzono w Akademii Medycznej w Białymstoku 1_lipca 1977 roku, decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. W roku 2001 nastąpiła zmiana nazwy Wydziału na Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w wyniku oceny parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez MNiSW w 2013 roku uzyskał kategorię A+.
  Wydział kształci studentów na następujących kierunkach studiów:
  • Analityka Medyczna (od 1977 roku)
  • Farmacja (od 1987 roku)
  • Kosmetologia (od 2009 roku).
  Zarówno kierunek Analityka Medyczna jak i kierunek Farmacja uzyskały akredytację programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
  W 2012 roku Wydział uzyskał akredytację instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  Na Wydziale dyplomy uzyskało:
  • 1580 analityków medycznych
  • 1609 farmaceutów
  • 490 kosmetologów.
  W roku akademickim 2017/2018 na Wydziale studiuje ok. 1221 osób (łącznie z doktorantami).
  Na Wydziale prowadzone są również studia doktoranckie w dziedzinach:
  • nauk medycznych, dyscyplina biologia medyczna,
  • nauk farmaceutycznych
  Działalność  dydaktyczna  obejmuje  także  szkolenie  podyplomowe farmaceutów oraz diagnostów laboratoryjnych prowadzone w ramach Wydziałowego Studium Podyplomowego.
  Na Wydziale zostały utworzone studia podyplomowe na kierunkach:
  • „Bezpieczeństwo żywności i suplementów diety”
  • „Kosmetologia – pielęgnacja zdrowia i urody”
  • "Suplementy diety w żywieniu ogólnym i sporcie"

   

  We wrzesniu 2015 rozpoczął funkcjonowanie Przyrodniczy Uniwersytet Młodzieżowy (PUM). Głównym celem jego działalności jest promocja nauki poprzez zachęcenia i wspomaganie uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w dążeniu do pogłebienia wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych.

   

  Obecnie w skład Wydziału wchodzi 29 jednostek organizacyjnych, w tym 24 zakłady i 5 Samodzielnych Pracowni, w których pracuje ponad 120 nauczycieli akademickich w tym w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych jest 20 profesorów i 30 doktorów habilitowanych.
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej posiada uprawnienia do:
  • nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna (od 2000 roku)
  • nadawania stopnia doktora nauk farmaceutycznych (od 2004 roku)
  • nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie biologia medyczna (od 2005 roku)
  • nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych (od 2012 roku)
  Spośród pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:
  • 175 osób uzyskały stopień doktora
  •   68 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego
  •   37 osób uzyskało tytuł profesora.
  Pracownicy Wydziału prowadzą badania naukowe we współpracy z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Dotyczą one m.in. poszukiwania nowych leków pochodzenia syntetycznego i naturalnego, oceny mechanizmu działania leków, ich toksyczności oraz profilu farmakokinetyczno-farmakodynamicznego, technologii postaci leku i diagnostyki medycznej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania naukowego jest ocena patomechanizmu chorób nowotworowych, zapalnych i metabolicznych oraz poszukiwanie markerów tych chorób.
        W roku 2012 Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego (w skład którego wchodzi Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej) otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) - prestiżowe wyróżnienie przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.