Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O Wydziale.
 • Ostatnia zmiana 19.06.2024 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  O Wydziale

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej utworzono w Akademii Medycznej w Białymstoku 1_lipca 1977 r. decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. W  2001 r. nastąpiła zmiana nazwy Wydziału na Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.
   

  Minister Edukacji i Nauki decyzją z dnia 24.07.2022 r. przyznał Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku kategorię naukową A+ w dyscyplinie nauki farmaceutyczne, kategorię A w dyscyplinie nauki medyczne oraz nauki o zdrowiu.

   
  Wydział kształci studentów na następujących kierunkach studiów:
  • Analityka Medyczna (od 1977 roku),
  • Farmacja (od 1987 roku),
  • Kosmetologia (od 2009 roku).

  Wszystkie kierunki kształcenia na Wydziale uzyskały akredytację programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej.


  Na Wydziale dyplomy uzyskało:
  • 1890 absolwentów k. Analityka Medyczna,
  • 2152 absolwentów k. Farmacja,
  • 1282 absolwentów k. Kosmetologia I i II stopnia.
    
  W roku akademickim 2023/2024 na Wydziale rozpoczęło i kontynuowało kształcenie 1226 osób (łącznie z doktorantami).
   

  Od 1 października 2019 r. rozpoczęto kształcenie w Szkole doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu. Działalność dydaktyczna  obejmuje  także  szkolenie  podyplomowe farmaceutów oraz diagnostów laboratoryjnych.

  Obecnie w skład Wydziału wchodzi 29 jednostek organizacyjnych, w tym 27 zakładów i 1 samodzielna pracownia.
   
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uzyskał uprawnienia do:
  • nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna (od 2000 roku),
  • nadawania stopnia doktora nauk farmaceutycznych (od 2004 roku),
  • nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie biologia medyczna (od 2005 roku),
  • nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych (od 2012 roku).

   

  Pracownicy Wydziału prowadzą badania naukowe we współpracy z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Dotyczą one m.in. poszukiwania nowych leków pochodzenia syntetycznego i naturalnego, oceny mechanizmu działania leków, ich toksyczności oraz profilu farmakokinetyczno-farmakodynamicznego, technologii postaci leku i diagnostyki medycznej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania naukowego jest ocena patomechanizmu chorób nowotworowych, zapalnych i metabolicznych oraz poszukiwanie markerów tych chorób.