Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Przedmioty przyrodnicze kluczem do zawodów przyszłości ... kooperacja z I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 29.03.2018 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Przedmioty przyrodnicze kluczem do zawodów przyszłości ... kooperacja z I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

   

   

   

  Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości

  Od 1 września 2017 roku UMB w partnerstwie z I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku realizuje projekt pn. : „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą”.  Liderem projektu jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

  Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

  Kwota dofinansowania projektu wynosi  368 839,60 zł.

  Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia w I LO w Białymstoku w obszarze rozwoju kompetencji, umiejętności i zainteresowań 176 uczniów i uczennic kl. I-III o profilu przyrodniczym i medycznym w zakresie nauk przyrodniczych poprzez wdrożenie nauczania chemii i biologii w oparciu o metodę eksperymentu, przeszkolenie kadry nauczycielskiej, rozwój współpracy szkoły ze środowiskiem naukowym.

  Okres realizacji projektu: 01.09.2017-31.07.2019

  Główne zadania realizowane w ramach projektu:

   Zadania UMB - prowadzenie zajęć z biologii i chemii w salach i laboratoriach UMB oraz przeszkolenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z ILO prowadzone przez wykładowców UMB

   Zadania I LO  - prowadzenie zajęć z chemii metodą eksperymentu, prowadzenie zajęć rozwijających postawę kreatywną, przedsiębiorczą, uczących pracy w zespole, a także doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów kl. III biorących udział w projekcie.

   

    Galeria zdjęć z prowadzonych zajęć: