• Ostatnia zmiana 05.10.2017 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Staże studenckie

    

   Już od 23 października 2017 r. rusza rekrutacja na II edycję staży.

  Szczegóły i zasady naboru poniżej. 

   

  Od 1 stycznia 2017 r. rozpoczeła się realizacja projektu „Wysokiej jakości programy stażowe na Wydziale Farmaceutycznym z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”.  Zaplanowane zostały dwie edycje staży, które realizowane będą w roku akademickim 2016/17 i 2017/18.

  Do projektu swój udział mogą zgłosić studenci ostatnich lat studiów stacjonarnych kierunków:  Farmacja (V rok), Analityka Medyczna (V rok), Kosmetologia I stopnia (III rok)  i Kosmetologia II stopnia (II rok).

  Celem projektu jest zwiększenie szans studentów na krajowym i międzynarodowym rynku pracy poprzez wdrożenie wysokiej jakości programów stażowych podnoszących kompetencje w zakresie praktycznych elementów kształcenia. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 163, 3-miesięcznych, indywidualnych programów stażowych (krajowych i zagranicznych). Studenci poprzez udział w stażach będą mogli poznać praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Zapoznają się ze strukturą organizacyjną jednostek oraz nabędą praktyczne umiejętności, co znacząco podniesie ich wartość w momencie wchodzenia na rynek pracy.

  Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  "Krok po kroku" zasady rekrutacji i rozliczanie staży

  Dokumenty do pobrania

  Dokumenty do pobrania (wersja w j.angielskim)

  Aktualności

  Kontakt

   

  Lista studentów zakwalifikowanych na staż krajowy i zagraniczny rok akademicki 2016/2017 ( I edycja)

   

  Galeria zdjęć