Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Staże studenckie krajowe i zagraniczne .
 • Ostatnia zmiana 17.12.2018 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Staże studenckie krajowe i zagraniczne

    

   

  Zakończona została realizacja projektu „Wysokiej jakości programy stażowe na Wydziale Farmaceutycznym z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”.  Dwie edycje staży, odbywały się w roku akademickim 2016/17 i 2017/18.

   

  W  projekcie udział wzieli  studenci ostatnich lat studiów stacjonarnych kierunków:  Farmacja (V rok), Analityka Medyczna (V rok), Kosmetologia I stopnia (III rok)  i Kosmetologia II stopnia (II rok).

  Celem projektu było zwiększenie szans studentów na krajowym i międzynarodowym rynku pracy poprzez wdrożenie wysokiej jakości programów stażowych podnoszących kompetencje w zakresie praktycznych elementów kształcenia. W ramach projektu zorganizowanych zostało 205 3-miesięcznych,w ramach  indywidualnych programów stażowych (krajowych i zagranicznych). Studenci poprzez udział w stażach  poznali praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Zapoznali się ze strukturą organizacyjną jednostek oraz nabyli praktyczne umiejętności, co znacząco podniesie ich wartość w momencie wchodzenia na rynek pracy.

  Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   

  Galeria zdjęć