Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów - rok akademicki 2019/2020.
  • Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów - rok akademicki 2019/2020.