• Studia podyplomowe. Budynek Euroregionalnego Centrum Farmacji, pracownik przy spektroskopie