• Ostatnia zmiana 16.09.2021 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Plan zajęć

   

  Rok akademicki 2021/2022


   

  SEMESTR I

   

  NAZWY KOŚCI, STAWÓW, MIĘŚNI, NACZYŃ I NERWÓW OBOWIĄZUJĄ PO POLSKU I PO ŁACINIE

   

  KOŃCZYNA GÓRNA

   

  Ćwiczenie 1. (06.10.2021) Układ kostny jako całość. Budowa ogólna i  podział kości.  Wzrastanie kości na grubość i długość. Kości kręgosłupa i klatki piersiowej. Budowa szczegółowa kręgów szyjnych,   piersiowych, lędźwiowych, kości krzyżowej, guzicznej, żeber, mostka. Punkty kostne wyczuwalne badaniem palpacyjnym.

  Ćwiczenie 2. (13.10.2021) Połączenia kości: ścisłe i ruchome. Podział stawów na typy, określanie osi, płaszczyzn i ruchów we wszystkich typach stawów. Elementy stałe i niestałe stawów.  Połączenia w obrębie kręgosłupa i klatki piersiowej. Krzywizny kręgosłupa i czas ich powstawania. Ruchy w stawach kręgosłupa i klatki. 

  Ćwiczenie 3. (20.10.2021) Obręcz barkowa i kości części wolnej kończyny górnej. Budowa szczegółowa kości: obojczyk, łopatka, kość ramienna, kość łokciowa, kość promieniowa i kości ręki. Budowa kości z uwzględnieniem powierzchni stawowych oraz miejsc przyczepów mięśni. Połączenia kości kończyny górnej. Budowa stawów z uwzględnieniem  ruchów i  elementów niestałych.  Punkty kostne wyczuwalne badaniem palpacyjnym.

  Ćwiczenie 4. (27.10.2021) Ogólna budowa, podział i  czynność mięśni.Mięśnie powierzchowne klatki piersiowej; przyczepy, położenie i czynność poszczególnych mięśni. Mięśnie powierzchowne grzbietu;  kolcowo-ramienne, kolcowo-żebrowe. Przyczepy, położenie, czynność i unerwienie poszczególnych mięśni.

  Ćwiczenie 5. (03.11.2021) Mięśnie kończyny górnej: obręczy barkowej i ramienia. Przyczepy , czynność i unerwienie poszczególnych mięśni. Ograniczenia i zawartość jamy pachowej. Nerwy rdzeniowe. Splot ramienny: topografia, pnie, pęczki, nerwy krótkie i długie splotu. Przebieg i zakres unerwienia poszczególnych nerwów.

  Ćwiczenie 6. (10.11.2021) Mięśnie przedramienia  i  mięśnie ręki. . Przyczepy , czynność i unerwienie poszczególnych mięśni. Troczki mięśni przedramienia i pochewki ścięgien.  Ograniczenia i zawartość  dołu łokciowego i kanału nadgarstka.

  Ćwiczenie 7. (17.11.2021) Aorta, łuk aorty , naczynia odchodzące od łuku aorty. Tętnice kończyny górnej. Żyły powierzchowne i głębokie kończyny górnej. Żyła główna górna, kąty żylne. Układ chłonny kończyny górnej: pnie, przewody limfatyczne, węzły chłonne. Splot ramienny: przebieg i zakres unerwienia oraz objawy porażenia poszczególnych nerwów.

  Ćwiczenie 8. (24.11.2021) KOLOKWIUM (część teoretyczna i praktyczna).
   


  GŁOWA , SZYJA, TUŁÓW

   

  Ćwiczenie 1. (01.12.2021) Czaszka. Kości mózgoczaszki: kość czołowa, potyliczna, klinowa, skroniowa, ciemieniowa i sitowa. Kości tworzące sklepienie, podstawę czaszki, dół przedni, środkowy i tylny. Otwory i szczeliny przez które przechodzą nerwy czaszkowe 
  /z uwzględnieniem nazw nerwów czaszkowych/. Kości  twarzoczaszki: szczęka, żuchwa, kość jarzmowa, nosowa, podniebienna, łzowa, małżowina nosowa dolna, lemiesz. Jamy i doły twarzoczaszki: oczodół, jama nosowa z zatokami przynosowymi, jama ustna, dół skroniowy, dół podskroniowy, dół zażuchwowy.  Połączenia w obrębie czaszki: szwy, ciemiączka i staw skroniowo-żuchwowy - budowa i mechanika stawu.

  Ćwiczenie 2. (08.12.2021) Mięśnie głowy: mimiczne  i mięśnie żucia.  Przyczepy, położenie,  czynność i unerwienie poszczególnych mięśni. Nerwy czaszkowe: V- trójdzielny, VII – twarzowy : przebieg i zakres unerwienia.

  Ćwiczenie 3. (15.12.2021) Mięśnie szyi. Przyczepy, położenie i czynność poszczególnych mięśni. Trójkąty szyi: ograniczenia i ich zawartość.   Szczeliny mięśni pochyłych i ich zawartość.  Staw górny i dolny głowy – budowa i mechanika stawów. Splot szyjny: położenie, nerwy czuciowe i ruchowe splotu i zakres ich unerwienia.
  Ćwiczenie 4. (12.01.2022) Mięśnie głębokie klatki piersiowej. Przepona. Splot szyjny – nerw przeponowy. Nerwy międzyżebrowe. Mięśnie głębokie grzbietu. Przyczepy, położenie, czynność i unerwienie poszczególnych mięśni.
  Ćwiczenie 5. (19.01.2022) Mięśnie brzucha i dna miednicy. Przyczepy, położenie, czynność i unerwienie poszczególnych mięśni. Naczynia tętnicze i żylne głowy i szyi. Naczynia chłonne, węzły chłonne, pnie i przewody chłonne głowy i szyi. Naczynia tętnicze, żylne, chłonne ścian klatki piersiowej i jamy brzusznej.
  Ćwiczenie 6. (26.01.2022) KOLOKWIUM (teoria i praktyka)