• Ostatnia zmiana 14.04.2022 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Plan zajęć

   

  Rok akademicki 2021/2022


   

  SEMESTR I

   

  NAZWY KOŚCI, STAWÓW, MIĘŚNI, NACZYŃ I NERWÓW OBOWIĄZUJĄ PO POLSKU I PO ŁACINIE

   

  KOŃCZYNA GÓRNA

   

  Ćwiczenie 1. (06.10.2021) Układ kostny jako całość. Budowa ogólna i  podział kości.  Wzrastanie kości na grubość i długość. Kości kręgosłupa i klatki piersiowej. Budowa szczegółowa kręgów szyjnych,   piersiowych, lędźwiowych, kości krzyżowej, guzicznej, żeber, mostka. Punkty kostne wyczuwalne badaniem palpacyjnym.

  Ćwiczenie 2. (13.10.2021) Połączenia kości: ścisłe i ruchome. Podział stawów na typy, określanie osi, płaszczyzn i ruchów we wszystkich typach stawów. Elementy stałe i niestałe stawów.  Połączenia w obrębie kręgosłupa i klatki piersiowej. Krzywizny kręgosłupa i czas ich powstawania. Ruchy w stawach kręgosłupa i klatki. 

  Ćwiczenie 3. (20.10.2021) Obręcz barkowa i kości części wolnej kończyny górnej. Budowa szczegółowa kości: obojczyk, łopatka, kość ramienna, kość łokciowa, kość promieniowa i kości ręki. Budowa kości z uwzględnieniem powierzchni stawowych oraz miejsc przyczepów mięśni. Połączenia kości kończyny górnej. Budowa stawów z uwzględnieniem  ruchów i  elementów niestałych.  Punkty kostne wyczuwalne badaniem palpacyjnym.

  Ćwiczenie 4. (27.10.2021) Ogólna budowa, podział i  czynność mięśni.Mięśnie powierzchowne klatki piersiowej; przyczepy, położenie i czynność poszczególnych mięśni. Mięśnie powierzchowne grzbietu;  kolcowo-ramienne, kolcowo-żebrowe. Przyczepy, położenie, czynność i unerwienie poszczególnych mięśni.

  Ćwiczenie 5. (03.11.2021) Mięśnie kończyny górnej: obręczy barkowej i ramienia. Przyczepy , czynność i unerwienie poszczególnych mięśni. Ograniczenia i zawartość jamy pachowej. Nerwy rdzeniowe. Splot ramienny: topografia, pnie, pęczki, nerwy krótkie i długie splotu. Przebieg i zakres unerwienia poszczególnych nerwów.

  Ćwiczenie 6. (10.11.2021) Mięśnie przedramienia  i  mięśnie ręki. . Przyczepy , czynność i unerwienie poszczególnych mięśni. Troczki mięśni przedramienia i pochewki ścięgien.  Ograniczenia i zawartość  dołu łokciowego i kanału nadgarstka.

  Ćwiczenie 7. (17.11.2021) Aorta, łuk aorty , naczynia odchodzące od łuku aorty. Tętnice kończyny górnej. Żyły powierzchowne i głębokie kończyny górnej. Żyła główna górna, kąty żylne. Układ chłonny kończyny górnej: pnie, przewody limfatyczne, węzły chłonne. Splot ramienny: przebieg i zakres unerwienia oraz objawy porażenia poszczególnych nerwów.

  Ćwiczenie 8. (24.11.2021) KOLOKWIUM (część teoretyczna i praktyczna).
   


  GŁOWA , SZYJA, TUŁÓW

   

  Ćwiczenie 1. (01.12.2021) Czaszka. Kości mózgoczaszki: kość czołowa, potyliczna, klinowa, skroniowa, ciemieniowa i sitowa. Kości tworzące sklepienie, podstawę czaszki, dół przedni, środkowy i tylny. Otwory i szczeliny przez które przechodzą nerwy czaszkowe 
  /z uwzględnieniem nazw nerwów czaszkowych/. Kości  twarzoczaszki: szczęka, żuchwa, kość jarzmowa, nosowa, podniebienna, łzowa, małżowina nosowa dolna, lemiesz. Jamy i doły twarzoczaszki: oczodół, jama nosowa z zatokami przynosowymi, jama ustna, dół skroniowy, dół podskroniowy, dół zażuchwowy.  Połączenia w obrębie czaszki: szwy, ciemiączka i staw skroniowo-żuchwowy - budowa i mechanika stawu.

  Ćwiczenie 2. (08.12.2021) Mięśnie głowy: mimiczne  i mięśnie żucia.  Przyczepy, położenie,  czynność i unerwienie poszczególnych mięśni. Nerwy czaszkowe: V- trójdzielny, VII – twarzowy : przebieg i zakres unerwienia.

  Ćwiczenie 3. (15.12.2021) Mięśnie szyi. Przyczepy, położenie i czynność poszczególnych mięśni. Trójkąty szyi: ograniczenia i ich zawartość.   Szczeliny mięśni pochyłych i ich zawartość.  Staw górny i dolny głowy – budowa i mechanika stawów. Splot szyjny: położenie, nerwy czuciowe i ruchowe splotu i zakres ich unerwienia.
  Ćwiczenie 4. (12.01.2022) Mięśnie głębokie klatki piersiowej. Przepona. Splot szyjny – nerw przeponowy. Nerwy międzyżebrowe. Mięśnie głębokie grzbietu. Przyczepy, położenie, czynność i unerwienie poszczególnych mięśni.
  Ćwiczenie 5. (19.01.2022) Mięśnie brzucha i dna miednicy. Przyczepy, położenie, czynność i unerwienie poszczególnych mięśni. Naczynia tętnicze i żylne głowy i szyi. Naczynia chłonne, węzły chłonne, pnie i przewody chłonne głowy i szyi. Naczynia tętnicze, żylne, chłonne ścian klatki piersiowej i jamy brzusznej.
  Ćwiczenie 6. (26.01.2022) KOLOKWIUM (teoria i praktyka)

   



  SEMESTR II


  KOŃCZYNA DOLNA

   

  Ćwiczenie 1. (02.03.2022) Obręcz biodrowa i kości części wolnej kończyny dolnej. Budowa szczegółowa kości: kość miedniczna, kość udowa, rzepka, piszczel, strzałka, kości stopy. Powierzchnie stawowe oraz miejsca przyczepów mięśni. . Punkty kostne wyczuwalne badaniem palpacyjnym.

  Ćwiczenie 2. (09.03.2022) Miednica jako całość, połączenia w obrębie miednicy. Stawy kończyny dolnej: typy, ruchy, elementy niestałe stawów.

  Ćwiczenie 3. (16.03.2022) Mięśnie kończyny dolnej: obręczy biodrowej i uda. Przyczepy i czynność poszczególnych mięśni. Mechanika stawu biodrowego i kolanowego.  Splot lędźwiowy- topografia, nerwy krótkie i długie- przebieg i zaktres unerwienia.

  Ćwiczenie 4. (23.03.2022)  Mięśnie  goleni i stopy. Troczki mięśni goleni i pochewki ścięgien. Przyczepy, położenie i czynność poszczególnych mięśni.  Dół podkolanowy, kanał kostki przyśrodkowej - ograniczenia i zawartość. Mechanika stawów skokowych i stawów stopy. Nerw kulszowy –przebieg, podział izakres unerwienia.

  Ćwiczenie 5. (30.03.2022) Splot lędźwiowy i krzyżowy - topografia splotów. Nerwy długie splotów - ich przebieg, zakres unerwienia oraz objawy porażenia. Unerwienie ruchowe i czuciowe kończyny dolnej. Naczynia tętnicze, żylne i chłonne kończyny dolnej. Węzły chłonne, pnie i przewód piersiowy.

  Ćwiczenie 6. (06.04.2022)  KOLOKWIUM

   


  NARZĄDY WEWNĘTRZNE

   

  Ćwiczenie 1. (13.04.2022) Układ nerwowy – ogólny podział. Kresomózgowie, międzymózgowie , śródmózgowie , tyłomózgowie i rdzeń przedłużony– funkcja, budowa zewnętrzna i wewnętrzna. Opony mózgowia i rdzenia kręgowego. Krążenie płynu mózgowo – rdzeniowego. Przysadka mózgowa. Szyszynka.

  Ćwiczenie 2. (20.04.2022) Rdzeń kręgowy: budowa zewnętrzna i wewnętrzna. Drogi czuciowe: czucia powierzchownego i głębokiego, drogi ruchowe: piramidowe i pozapiramidowe. Nerwy czaszkowe. Unaczynienie mózgowia i rdzenia kręgowego.

  Ćwiczenie 3. (27.04.2022) Narządy zmysłów: narząd wzroku i droga wzrokowa;  narząd słuchu i droga słuchowa. Układ autonomiczny.

  Ćwiczenie 4. (04.05.2022) Układ krwionośny. Serce – budowa, topografia, funkcja. Krążenie duże i małe, naczynia tętnicze i żylne. Układ chłonny. Śledziona, grasica.

  Ćwiczenie 5. (11.05.2022) Układ oddechowy. Tarczyca i przytarczyce.

  Ćwiczenie 6. (18.05.2022) Układ pokarmowy. Gruczoły układu pokarmowego – ślinianki, wątroba i trzustka.

  Ćwiczenie 7. (25.05.2022) Układ moczowy. Nadnercza. Układ płciowy męski i żeński.

  Ćwiczenie 8. (01.06.2022)  KOLOKWIUM

   


  Obowiązujące nazwy łacińskie w II semestrze

   

  Ćw.1

  • Mózgowie – Encephalon
  • Półkula mózgu – Hemispherium cerebri
  • Rdzeń kręgowy – Medulla spinalis
  • Przysadka mózgowa - Hypophysis cerebri
  • Szyszynka - Corpus pineale
  • Płat czołowy – Lobus frontalis
  • Płat ciemieniowy- Lobus parietalis
  • Płat skroniowy- Lobus temporalis
  • Płat potyliczny – Lobus occipitalis
  • Spoidło wielkie – Corpus callosum
  • Kora mózgu – Cortex cerebri
  • Wzgórze - Thalamus
  • Podwzgórze - Hypothalamus
  • Komora boczna – Ventriculus lateralis
  • Komora trzecia – Ventriculus tertius
  • Komora czwarta – Ventriculus quartus
  • Wodociąg mózgu – Aqueductus cerebri
  • Most - Pons
  • Móżdżek – Cerebellum
  • Rdzeń przedłużony – Medulla oblongata
  • Pień mózgu – Truncus cerebri
  • Opona twarda – Dura mater
  • Opona miękka – Pia mater
  • Opona pajęcza – Arachnoidea

   

  Ćw.2

  • Nerwy węchowe – Nervi olfactorii (I)
  • Nerw wzrokowy- Nervus opticus (II)
  • Nerw okoruchowy- Nervus oculomotorius (III)
  • Nerw bloczkowy- Nervus trochlearis (IV)
  • Nerw trójdzielny- Nerw trigeminus (V)
  • Nerw oczny- Nervus ophthalmicus (V1)
  • Nerw szczękowy- Nervus maxillaris (V2)
  • Nerw żuchwowy- Nervus mandibularis (V3)
  • Nerw odwodzący- Nervus abducent (VI)
  • Nerw twarzowy- Nervus facialis (VII)
  • Nerw przedsionkowo-ślimakowy- Nervus vestibulocochlearis (VIII)
  • Nerw językowo-gardłowy- Nervus glossopharyngeus (IX)
  • Nerw błędny- Nervus vagus (X)
  • Nerw dodatkowy- Nervus accessorius (XI)
  • Nerw podjęzykowy- Nervus hypoglossus (XII)
  • Tętnica kręgowa – Arteria vertebralis
  • Tętnica szyjna wewnętrzna – Arteria carotis interna
  • Rdzeń kręgowy – Medulla spinalis
  • Nerw rdzeniowy – Nervus spinalis
  • Pień współczulny – Truncus sympathicus

   

  Ćw. 3

  • Oko – Oculus
  • Rogówka- Cornea
  • Twardówka- Sclera
  • Tęczówka –Iris
  • Ciało rzęskowe- Corpus ciliare
  • Naczyniówka- Choroidea
  • Soczewka- Lens
  • Siatkówka- Retina
  • Ucho zewnętrzne – Auris externa
  • Ucho środkowe – Auris media
  • Ucho wewnętrzne – Auris interna
  • Trąbka słuchowa– Tuba auditiva

   

  Ćw. 4

  • Serce – Cor
  • Przedsionek prawy – Atrium dextrum
  • Przedsionek lewy – Atrium sinistrum
  • Komora prawa – Ventriculus dexter
  • Komora lewa – Ventriculus sinister
  • Zastawka trójdzielna – Valva tricuspidalis
  • Zastawka dwudzielna – Valva bicuspidalis lub mitralis
  • Zastawka aorty – Valva aortae
  • Zastawka pnia płucnego – Valva trunci pulmonalis
  • Osierdzie – Pericardium
  • Mięsień sercowy – Myocardium
  • Tętnica wieńcowa prawa – Arteria coronaria dextra
  • Tętnica wieńcowa lewa – Arteria coronaria sinistra
  • Pień płucny – Truncus pulmonalis
  • Aorta (tętnica główna) – Aorta
  • Żyła główna górna – Vena cava superior
  • Żyła główna dolna – Vena cava inferior
  • Żyła płucna prawa górna i dolna – Vena pulmonalis dextra superior et inferior
  • Żyła płucna lewa górna i dolna – Vena pulmonalis sinistra superior et inferior
  • Tętnica płucna prawa i lewa – Arteria pulmonalis dextra et sinistra
  • Tętnica główna - Aorta
  • Aorta wstępująca – Aorta ascendens
  • Łuk aorty – Arcus aortae
  • Aorta zstępująca – Aorta descendens
  • Pień ramienno-głowowy– Truncus brachiocephalicus
  • Tętnica szyjna wspólna lewa i prawa– Arteria carotis communis sinistra et dextra
  • Tętnica podobojczykowa lewa i prawa– Arteria subclavia sinistra et dextra
  • Tętnica pachowa- Arteria axillaris
  • Tętnica ramienna- Arteria brachialis
  • Tętnica głęboka ramienia- Arteria brachii profunda
  • Tętnica łokciowa- Arteria ulnaris
  • Tętnica promieniowa- Arteria radialis
  • Żyła odłokciowa- Vena basilica
  • Żyła odpromieniowa- Vena cephalica
  • Aorta piersiowa – Aorta thoracica
  • Pień trzewny – Truncus celiacus
  • Tętnica krezkowa górna i dolna – Arteria mesenterica superior et inferior
  • Tętnica nerkowa – Arteria renalis
  • Tętnica jajnikowa i jądrowa – Arteria ovarica et testicularis
  • Aorta brzuszna – Aorta abdominalis
  • Tętnica biodrowa wspólna- Arteria iliaca communis
  • Tętnica biodrowa wewnętrzna- Arteria iliaca interna
  • Tętnica biodrowa zewnętrzna- Arteria iliaca externa
  • Tętnica udowa– Arteria femoralis
  • Tętnica podkolanowa– Arteria poplitea
  • Tętnica piszczelowa przednia- Arteria tibialis anterior
  • Tętnica piszczelowa tylna- Arteria tibialis posterior
  • Tętnica grzbietowa stopy- Arteria dorsalis pedis
  • Żyła odpiszczelowa- Vena saphena magna
  • Żyła odstrzałkowa- Vena saphena parva
  • Grasica – Thymus

   

  Ćw. 5

  • Jama nosowa – Cavum nasi
  • Zatoki przynosowe – Sinus paranasales
  • Zatoka czołowa- Sinus frontalis
  • Zatoka klinowa– Sinus sphenoidalis
  • Zatoka szczękowa– Sinus maxillaris
  • Komórki sitowe- Cellulae ethmoidales
  • Gardło – Pharynx
  • Krtań – Larynx
  • Tchawica – Trachea
  • Oskrzele główne prawe i lewe- Bronchus principalis dexter et sinister
  • Płuco prawe i lewe- Pulmo dexter et sinister
  • Tętnica płucna prawa i lewa- Arteria pulmonalis dextra et sinistra
  • Żyła płucna prawa górna i dolna- Vena pulmonalis dextra superior et inferior
  • Żyła płucna lewa górna i dolna- Vena pulmonalis sinistra superior et inferior
  • Opłucna – Pleura
  • Gruczoł tarczowy - Glandula thyroidea
  • Gruczoły przytarczyczne - Glandulae parathyroideae
    

  Ćw. 6

  • Jama ustna – Cavitas oris
  • Ślinianka przyuszna – Glandula parotidea
  • Migdałek podniebienny – Tonsilla palatina
  • Gardło – Pharynx
  • Przełyk – Esophagus
  • Żołądek – Gaster
  • Odźwiernik – Pylorus
  • Dwunastnica – Duodenum
  • Jelito czcze – jejunum
  • Jelito kręte – Ileum
  • Jelito ślepe – Cecum
  • Wyrostek robaczkowy – Appendix vermiformis
  • Okrężnica wstępująca – Colon ascendens
  • Okrężnica poprzeczna – Colon transversum
  • Okrężnica zstępująca – Colon descendens
  • Okrężnica esowata – Colon sigmoideum
  • Odbytnica – rectum
  • Odbyt – Anus
  • Otrzewna – Peritoneum
  • Wątroba - Hepar
  • Żyła wrotna - Vena portae
  • Pęcherzyk żółciowy - Vesica fellea
  • Przewód żółciowy wspólny - Ductus choledochus
  • Trzustka - Pancreas
  • Śledziona – Lien

   

  Ćw. 7

  • Nerka - Ren
  • Miedniczka nerkowa - Pelvis renalis
  • Moczowód - Ureter
  • Pęcherz moczowy - Vesica urinaria
  • Cewka moczowa żeńska - Urethra feminina
  • Cewka moczowa męska - Urethra masculina
  • Gruczoł nadnerczowy - Glandula suprarenalis
  • Jądro - Testis
  • Najądrze – Epididymis
  • Nasieniowód – Ductus deferens
  • Powrózek nasienny – Funiculus spermaticus
  • Gruczoł krokowy - Prostata
  • Jajnik – Ovarium
  • Jajowód – Tuba uterina
  • Macica – Uterus
  • Szyjka macicy- Cervix uteri
  • Pochwa –Vagina