• Ostatnia zmiana 18.09.2019 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Program nauczania

   

  Materiał jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń zgodnie z ustalonym planem zajęć.

  Ogólna liczba godzin dydaktycznych wynosi 120 w tym 30 godzin wykładów i 90 godzin ćwiczeń.

   


  • Na ćwiczeniach tematyka omawiana jest i demonstrowana na preparatach ludzkich.
  • Każde z ćwiczeń kończy się zaliczeniem teoretycznym lub praktycznym.
  • Poszczególne bloki tematyczne kończą się zaliczeniem /kolokwium/.
  • Kolokwium jest w formie pisemnej /teoretyczne i praktyczne/.
  • Egzamin końcowy odbywa się w formie pisemnej i składa się z części teoretycznej i praktycznej.