Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Naukowy zakaz konkurencji .
 • Ostatnia zmiana 26.07.2016 przez Medyk Białostocki

  Naukowy zakaz konkurencji

  Senat UMB zmienił statut uczelni i wprowadził zapisy zakazujące jej pracownikom podejmowania działań konkurencyjnych wobec działalności UMB. W skrajnych przypadkach karą może być nawet zwolnienie takiej osoby z pracy.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest najlepszą uczelnią wyższą w regionie. Z racji prestiżu, renomy i ogromnego zaplecza rokrocznie zgłasza się tu więcej chętnych do nauki, niż uczelnia jest w stanie przyjąć (na sporą część kierunków obowiązują ministerialne limity przyjęć).

  W regionie studia lekarskie, stomatologiczne, farmaceutyczne, z analityki medycznej, czy z wielu innych dziedzin medycznych można podjąć tylko na UMB. Uczelnie wyższe w Łomży, Suwałkach, czy nawet w Białymstoku (Wyższa Szkoła Medyczna) w ramach rozszerzania swojej oferty edukacyjnej wprowadzały od pewnego czasu prostsze w realizacji studia medyczne np.: z zakresu ratownictwa medycznego, kosmetologii, czy fizjoterapii.

  Najważniejsze zmiany statutu UMB

  § 79.2  Za ważną przyczynę może być uznane podejmowanie działalności konkurencyjnej, w tym m.in.:

  - uczestniczenie w organizacji kierunku studiów lub prowadzeniu zajęć w innej uczelni bądź instytucie na kierunku studiów podobnym programowo do kierunku  prowadzonego przez uczelnię,

  - afiliowanie innych uczelni wyższych w publikacjach pracowników uczelni, w których zatrudniony jest pracownik uczelni, a prowadzących kierunek studiów podobny programowo do kierunku  prowadzonego przez uczelnię,

  - pozyskiwanie lub udział w grantach naukowych, badawczo-rozwojowych lub projektach inwestycyjnych prowadzonych przez inne uczelnie, jednostki naukowe/badawczo-rozwojowe bez uwzględnienia udziału Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku lub Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku lub Specjalistycznej Lecznicy Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku spółka z o.o.

  - udział w patentach, badaniach naukowych, publikacjach naukowych prowadzonych przez inne uczelnie lub jednostki naukowe/badawczo-rozwojowe bez uwzględnienia udziału Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku lub Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku lub Specjalistycznej Lecznicy Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku spółka z o.o.

  - Patrzyliśmy na to, co się tam dzieje w innych uczelniach, ale do tej pory nie reagowaliśmy, ponieważ to nie wpływało na to, co się dzieje u nas - mówi prof. Lech Chyczewski, rzecznik UMB.

  W ostatnim czasie liczba kierunków medycznych w uczelniach prywatnych mocno się zwiększyła. W WSM w Białymstoku na studiach I i II stopnia można kształcić się w ośmiu kierunkach, które w swojej ofercie ma UMB. W Suwałkach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej - na trzech, a w Łomży - Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości (!) - na czterech.

  Sęk w tym, że aby w miarę szybko, sprawnie i w rozsądnych kosztach uruchomić takie nowe kierunki, potrzebni są specjaliści z danych dziedzin. Tych można albo sprowadzić z kraju, albo z UMB. Dla prywatnej uczelni wygodniejszym wariantem (i tańszym) jest zatrudnienie naukowca z regionu. A ten przechodzi do takiej uczelni z całym swoim know-how, czyli m.in. z opracowanym na UMB programem nauczania. Potem wystarczy tylko modyfikacja takiego programu, by przystawał do realiów danej szkoły i można już uczyć.

  Za ilością nowych uruchomionych kierunków nie poszła w parze jakość kształcenia. Widać to szczególnie wśród osób, które pierwszy stopień studiów zrealizowały w uczelniach prywatnych, a drugi stopień chcą skończyć w UMB. Wtedy okazuje się, że piątka z innej uczelni, nie zawsze równa się nawet czwórce na UMB. A jest to o tyle ważne, że rekrutacja na II stopień studiów na naszej uczelni obywa się tylko na podstawie uzyskanych ocen.

  Decyzją Senatu „w przypadku podjęcia przez pracownika działań konkurencyjnych w stosunku do uczelni, rektor może cofnąć wcześniej wydaną zgodę na podjęcie lub kontynuację dodatkowego zatrudnienia lub odwołać pracownika z funkcji kierownika”. W skrajnym przypadku nowy przepis pozwala nawet rektorowi zwolnić takiego pracownika (po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Senatu UMB).

  Przepis obowiązuje od momentu jego uchwalenia (29 kwietnia), nie ma też ograniczenia terytorialnego.

  Bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.