• Aktualności

  Profesor Jolanta Małyszko w zarządzie Eureca-M

  13.07.2017 11:04
  Autor: Administrator UMB

  Profesor Jolanta Małyszko 5 lipca 2017 roku została wybrana do Zarządu grupy roboczej Eureca-M, zajmującej się problematyką powikłań sercowo-naczyniowych w chorobach  nerek Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego-Europejskiego Towarzystwa Dializ i Transplantacji (ERA-EDTA).

   

  Prof. Jolanta Małyszko, kierownik II Kliniki Nefrologii, specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej, hipertensjologii i diabetologii oraz European Specialist in Clinical Hypertension.Dorobek naukowy to ponad 450 oryginalnych publikacji naukowych, ponad 100 prac poglądowych, 30 rozdziałów w książce (głównie indeksowanych w Current Contents, IF 554,682, MNiSW 6146,5, indeks h 31). Opublikowany rozdział w Oxford Textbook of Clinical Nephrology z 2016 roku jako jedyna osoba z polskiej nefrologii.

  Odbyte staże zagraniczne: McKennon Hospital, Sioux Falls, South Dakota,USA (kardiologia inwazyjna), 1989, Centre Hopitalier Universitaire-Rouen, Francja (nefrologia, intensywna terapia) 1992, stypendium Japońskiego Ministerstwa Edukacji (Monbusho) 1993-1994, stypendium ERA-EDTA (European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association) Heinrich-Heine Universitat, Dusseldorf, Niemcy (nefrologia, transplantologia) 1997, King’s College of London (nefrologia, transplantologia) w 2010 roku, Ichilov Hospital, Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Izrael w 2011 roku (nefrologia). W 1995 roku uzyskałam stopień PhD-Doctor of Philosophy in Medical Sciences w Hamamatsu University School of Medicine za pracę dotycząca efektu działania FK 506 na funkcję płytek krwi. Za aktywny udział w we współpracy polsko-japońskiej, zostałam nagrodzona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi w 2005 roku.

  Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Jest Fellow of American Society of Nephrology od 2007 roku. Na posiedzeniu Zarządu Głównego ERA-EDTA w Londynie w dniach 1-3.03.2013 roku otrzymała zaszczytny tytuł Fellow of ERA (FERA) jako pierwsza kobieta z polskiej nefrologii. Jako trzecia kobieta w ponad 50-letniej historii towarzystwa oraz 5 osoba z Polski (jako pierwsza Polka) została wybrana do Executive Council of ERA-EDTA na lata 2015-2018, a od marca 2016 roku jest członkiem Scientific Advisory Board of ERA-EDTA (jedyna osoba z Polski). W latach 2008-2011 była Professor Associe Universite du Quebec a Trois Rivieres, Kanada. Na uwagę zasługuje także ponad 40 invited lectures na międzynarodowych zjazdach w tym jako pierwszej osoby z Polski na zjeździe American Society of Nephrology w 2009 roku. W 2016 roku została wybrana do Eastern Europe and Middle East Regional Advisory Group oraz Mentorship and Training Committee of International Society of Hypertension. Również w 2016 roku została wybrana do grupy roboczej SONG‑HD (Standardized Outcomes in Nephrology) Cardiovascular Disease w ramach KDIGO (Kidney Diseases Improving Global Outcomes, światowej organizacji zajmującej się opracowywaniem zaleceń z nefrologii). Obecnie została wybrana do zarządu grupy roboczej EURECA-M w ramach ERA-EDTA (Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego -Europejskiego Towarzystwa Dializ i Transplantacji).

  Jest Theme Editor czasopisma Nephrology Dialysis and Transplantation (IF4,47), Associate Editor czasopisma Archives of Medical Sciences (IF 1,969), Section Editor Advances of Medical Sciences (IF 1,364) oraz członkiem kolegium redakcyjnego czasopism Scientific Reports (IF 4,259), Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej (IF 2,191) oraz International Urology and Nephrology (IF 1,564) oraz Nefrologia i Dializoterapia Polska. Recenzent grantów EU, członek zespołu ekspertów do opracowania programu specjalizacji w dziedzinie nefrologii.

  W ramach podnoszenia kwalifikacji w roku akademickim 2013/2014 ukończyła studia podyplomowe z prawa medycznego i bioetyki na UJ.

   

   

  Powrót