• Aktualności

  Aktualne konkursy na projekty naukowe

  13.03.2019 15:03
  Autor: Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

  Zapraszamy naukowców UMB zainteresowanych aplikowaniem do poniższych konkursów do kontaktu z Działem Nauki UMB!

  • Konkurs ETIUDA 7 na stypendia doktorskie. Termin na składanie wniosków to 15 marca 2019. W przypadku zainteresowania konkursem prosimy o niezwłoczny kontakt z Panią Mariolą Maciejak (e-mail: mariola.maciejak@umb.edu.pl, tel. 85 686 52 29). Szczegóły dotyczące konkursu na stronie NCN.
  • Konkurs SONATINA 3 na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora. Termin składania wniosków mija 15 marca 2019. Osoby zainteresowane konkursem proszone są o niezwłoczny kontakt z Panią Anetą Moćkun (e-mail: aneta.mockun@umb.edu.pl, tel. 85 686 52 28) lub Panią Ewą Andruszkiewicz (e-mail: ewa.andruszkiewicz@umb.edu.pl, tel. 85 686 52 28). Szczegóły dotyczące konkursu na stronie NCN.
  • Konkurs UWERTURA 3 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Konkurs będzie otwarty do 15 marca 2019. W przypadku zainteresowania konkursem prosimy o niezwłoczny kontakt z Panią Marią Szlachtą (e-mail: maria.szlachta@umb.edu.pl, tel. 85 686 5116). Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie NCN.
  • X konkurs w Programie LIDER skierowany do młodych naukowców. Termin składania wniosków mija 18 marca 2019. Osoby zainteresowane składaniem wniosku do konkursu zapraszamy do niezwłocznego kontaktu z Panią Mariolą Maciejak (e-mail: mariola.maciejak@umb.edu.pl, tel. 85 686 5229). Szczegóły dotyczące konkursu na stronie NCBR.
  • Wspólny konkurs Max Planck Society i NCN: Dioscuri Centres of Scientific Excellence mający na celu ustanowienie centrów doskonałości naukowej w polskich instytucjach. Termin na składanie wniosków to 20 marca 2019. Osoby zainteresowane konkursem proszone są o niezwłoczny kontakt z Panią Marią Szlachtą (e-mail: maria.szlachta@umb.edu.pl, tel. 85 686 5116). Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie NCN programu DIOSCURI.
  • Konkurs Research and Innovation Staff Exchange na wymianę pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami, w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie Programu Ramowego Horyzont 2020. Konkurs będzie otwarty do 2 kwietnia 2019 r. Osoby zainteresowane konkursem proszone są o kontakt z Panią Marią Szlachtą (e-mail: maria.szlachta@umb.edu.pl, tel. 85 686 5116). Dokumentacja konkursowa oraz elektroniczny system składania wniosków znajduje się na nowym portalu Komisji Europejskiej.
  • 17. konkurs Inicjatywy Leków Innowacyjnych ogłoszony w następujących tematach: „Optymalizacja leczenia otyłości w przyszłości”, „Biblioteka chemogenomiki otwartego dostępu i sondy chemiczne dla genomu lekowego” i „Inteligentne przewidywanie i identyfikacja zagrożeń dla środowiska stwarzanych przez produkty lecznicze stosowane u ludzi”. Termin składania przez koordynatorów konsorcjów badawczych krótkich wniosków do 1. etapu upływa 25 kwietnia 2019 r. W przypadku zainteresowania konkursem prosimy o kontakt z Panią Marią Szlachtą (e-mail: maria.szlachta@umb.edu.pl, tel. 85 686 5116). Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej IMI 2.
  • 4. międzynarodowy konkurs organizowany w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases „Transnational Cardiovascular Research Projects”. Termin składania wniosków to 29 kwietnia 2019. Naukowców zainteresowanych składaniem wniosku do konkursu zapraszamy do kontaktu z Panią Ewą Andruszkiewicz (e-mail: ewa.andruszkiewicz@umb.edu.pl, tel. 85 686 51 18). Szczegóły dotyczące konkursu na stronie internetowej NCBR.
  • 19. edycji programu L'Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Nabór zgłoszeń do programu trwa do 30 kwietnia 2019. Osoba do kontaktu to Pani Mariola Maciejak (e-mail: mariola.maciejak@umb.edu.pl, tel. 85 686 52 29). Regulamin określający zasady, warunki i kryteria aplikacji znajduje się na stronie konkursu Loreal dla kobiet i nauki.

   

  Powrót