• Aktualności

  Przedłużanie eletronicznych legitymacji studenckich

  12.03.2020 18:44
  Autor: Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Informujemy, że zostało opublikowane rozporządzenie MNiSW zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów.

  Link na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000042001.pdf

   

  Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra:

  "Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020,

  zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności w sposób określony w § 21 ust. 1"

  (czyli poprzez stawiennictwo w Dziekanacie).

  Powrót