• Aktualności

  Ostatnie pożegnanie dr Adama Cybulskiego

  16.10.2020 08:14
  Autor: Administrator UMB

   

   

   

  dr Adam Cybulski

  Ur. 8.10.1951r. Po ukończeniu Akademii Medycznej w 1976 roku rozpoczął pracę na etacie szpitalnym młodszego asystenta w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Państwowego Szpitala Klinicznego. Po dwóch latach został zatrudniony na etacie akademickim. Rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Stanisława Adamskiego obronił w roku 1986. Specjalizacje I stopnia z chirurgii ogólnej uzyskał w 1984 roku. Specjalizację II stopnia z chirurgii klatki piersiowej pod kierownictwem prof. dr hab. Mariana Furmana uzyskał w 1993 roku. Po powstaniu Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej pracował na etacie Adiunkta, pełniąc funkcje zastępcy kierownika Kliniki. Praktycznie od poczatku swojej pracy zawodowej, był także nauczycielem akademickim Akademii Medycznej w Białymstoku/Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Został odznaczony medalem za całokształt pracy w 2019 roku.

  W 2019 roku przeszedł na emeryturę. Jednak do końca życia pracował w miejscu, które tak bardzo było mu bliskie, w miejscu w którym nauczył się pięknego zawodu lekarza, w miejscu z którym związał się na całe swoje życie zawodowe. W Klinice Torakochirurgii przepracował 44 lata. Zmarł 14.10.2020r.


   

   

  Powrót